Het hoogste potentieel van de Montessorimethode

Vraag: Wat denk je dat er niet verloren is gegaan met betrekking tot de Montessorimethode, aangezien er veel aanhangers van zijn en veel verschillende interpretaties?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Om je echt een goed antwoord te kunnen geven op een vraag als deze moet ik een boodschapper hebben die meer over de Montessorimethode weet en de verschillende richtingen die er zijn. Wat er in het algemeen niet verloren is gegaan, is de focus op het kind en de ontwikkeling van het kind en het kind zijn eigen ontwikkeling laten sturen door het kind aan te moedigen in plaats van hem aan een systeem onderwerpen.

Het belangrijkste van elke methode, of het nu de Montessorimethode is of een andere, is dat jij je realiseert dat, wanneer er een methode komt, in dit geval al heel lang geleden, dit een product is van het collectieve bewustzijn – de algemene kennis die in die tijd beschikbaar was en de persoon die de lering ontving – van hun bewustzijn.

Sinds de Montessorimethode is gegeven, is er enorme vooruitgang op het terrein van de psychologie geboekt. Er zijn dingen die Montessori niet wist, niet had kunnen weten, omdat die er nog niet waren op het fysieke vlak. Die dingen moeten door mensen worden geïntegreerd die de Montessorimethode kennen, die iets van psychologie afweten. Zij moet de leer integreren, een paar leringen over de psyche met de Montessorimethode en daardoor in zekere zin een universeler toepasbare leer bedenken.

De meeste keren is er in gevallen als deze, een charismatische persoon die een nieuw initiatief neemt. Dat geldt ook voor veel andere dingen dan Montessori. Dit geldt voor veel dingen zowel op wereldlijk als spiritueel niveau. Een charismatische persoon start een soort beweging, een nieuwe tendens. Die persoon trekt een groep enthousiaste volgelingen aan. Nu beginnen die aanhangers te geloven dat het hun belangrijkste doel is die methode zoals die leraar hem uitbracht, te stimuleren.

Wat hebben we steeds weer gezegd door deze boodschapper? Het gaat er niet om dat de boodschapper wordt aangeprezen als de hoogste boodschapper of dat zijn leer de hoogste is die er ooit is geweest. Het gaat erom dat je een paar ideeën die wij uitbrengen en een aantal ideeën die je persoonlijk kunt ontvangen, in een universele context plaatst. Het hoogste potentieel in de moderne tijd voor de Montessorimethode is dat het verder wordt ontwikkeld dan wat wij de ‘Montessorimethode’ noemen.

Wat is tegenwoordig het belangrijkste op de wereld? Dat wij Maria Montessori in herinnering eren, die meer dan een eeuw geleden is overleden? Of dat de meest universele ideeën van haar worden overgenomen, zodat die kunnen worden ingevoerd in het onderwijs op bredere schaal in plaats van gespecialiseerde scholen te stichten die zo gespecialiseerd zijn dat de meeste mensen de waarde ervan niet inziet.

Waar gaat jouw loyaliteit naar toe? Het belangrijkste idee dat Maria Montessori heeft gegeven of haar persoonlijke herinnering of de organisatie? Deze vragen moet jij jezelf stellen en dan zie je hoe dit met jou persoonlijk te maken heeft, gezien je achtergrond en je potentieel, datgene wat er in jouw Goddelijke plan staat.