Over gehechtheid aan andere mensen

Vraag: Ik probeer al heel lang de geesten los te laten die achter mijn gehechtheid aan het verleden zitten, vooral aan mensen met wie ik relaties heb gehad of mensen die zijn overleden, maar ik kan het niet. Ik heb echt de aanbevolen hulpmiddelen gebruikt en aan mijn psyche gewerkt, maar ik merk maar weinig vooruitgang. Zou je kunnen bespreken welke overtuigingen achter die weerstand kunnen zitten om mensen los te laten met wie we een relatie hebben gehad?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Dit is een ingewikkelde vraag om te beantwoorden, omdat het zo persoonlijk is wat ervoor zorgt dat je aan mensen gehecht bent. Maar we kunnen het wel hebben over belangrijkste groeperingen. Met andere woorden, de specifieke overtuiging die jij als persoon hebt, kan voor jou heel specifiek zijn, maar valt binnen bepaalde categorieën.

Een categorie kan zijn dat jij een zelf heb dat zich wijdt aan het helpen van de andere mensen. Er zijn bepaalde avatars die zijn geïncarneerd met gevallen wezens toen die voor het eerst op aarde kwamen en die de sterke wens hadden om het gevallen wezen te redden en op het positieve pad te brengen. Als dit je overtuiging is, dan raad ik je aan om het boek ‘Mijn Levens met’ te lezen, omdat daar een beschrijving in staat over hoe de hoofdpersoon een heel proces heeft doorlopen om zich te bevrijden van elke gehechtheid aan Lucifer, de levensstroom die Lucifer in het boek wordt genoemd.

Je kunt ook gehecht zijn aan het helpen van andere avatars, aan het helpen van de oorspronkelijke levensstromen op aarde. En dan moet je gaan kijken naar vrije wil. Je moet gaan erkennen dat andere mensen hun eigen vrije wil hebben en dat jij daarom niet iemand anders kunt redden. Je kunt niet iemand anders veranderen. Dit kan een moeilijke initiatie zijn. Deze boodschapper heeft er heel wat jaren eraan gewerkt voordat hij zich realiseerde dat hij elke wens om andere mensen te veranderen moest loslaten, omdat dit hem anders de rest van zijn leven en misschien ook nog daarna in een draaimolen gevangen zou houden.

Je moet je realiseren dat je een individuele vrije wil hebt en andere mensen hebben ook hun eigen persoonlijke vrije wil. Je moet jouw vrije wil bevrijden van de vrije wil van andere mensen. Dit is de enige manier om je vrije wil echt vrij te maken. Je moet toegeven dat jij, als je een student van geascendeerde meesters bent en oprecht je ascensie wilt bereiken, niet gehecht kunt zijn aan andere mensen die misschien niet ascenderen na dit leven. Je moet er daarom aan werken, je moet de zelven gaan herkennen en ze laten sterven. Als je nog een gehechtheid hebt, dan moet je hieraan werken tot je het ziet, je moet de hulpmiddelen blijven gebruiken totdat je het inziet.

Een andere categorie is dat je misschien een zelf hebt dat macht over andere mensen wil uitoefenen. En dan laat je de ander niet los, omdat jij het gevoel hebt dat je wel wat macht over hem moet bezitten. Hier kun je schijnbaar de goede bedoeling mee hebben dat je de ander wilt helpen, maar het is wel een zelf dat anderen wil beheersen of zelfs bezitten. Ik zeg niet dat dit het geval is bij de meeste spirituele mensen, maar jullie kunnen allemaal bepaalde zelven hebben die al heel lang geleden in het leven zijn geroepen, maar die je nog niet hebt losgelaten. Je moet bereid zijn hiernaar te kijken.

Het komt er in principe op neer dat elke gehechtheid van een gescheiden zelf komt. Als je nog aan iets gehecht bent, dan heb je een gescheiden zelf niet gezien. Gebruik dan de hulpmiddelen die we hebben gegeven, denk na over de leringen, kijk naar jezelf, kijk naar je overtuigingen. Waarom ben je gehecht aan die mensen, wat denk je dat je moet doen, wat had er moeten gebeuren of juist niet moeten gebeuren. En blijf dat doen tot je de subtiele overtuigingen blootlegt die je aan die andere mensen bindt. Het draait allemaal om het feit dat jij denkt dat je iets op aarde moet doen. De boodschapper heeft beschreven dat je, wanneer je jouw geboortetrauma, jouw oerzelf en de andere gescheiden zelven opruimt, op het punt komt dat jij je realiseert dat jij hier op aarde niets hoeft te doen. Je wordt nergens toe gedwongen; je wordt niet gedwongen om iets te doen. Je kunt wel dingen doen, omdat je de open deur bent voor jouw IK BEN Aanwezigheid, maar dat komt niet van een gescheiden zelf.