Wat zorgt voor de behoefte aan expansie

Vraag: De vraag gaat over de geschiedenis van de Oost-Slavische stammen. Vanaf de middeleeuwen tot aan de achttiende eeuw migreerden de Oost-Slavische stammen van Europa naar het oosten en nog verder. In plaats van zich te vestigen in de territoria die ze al bezet hadden en waar ze zich al hadden gevestigd, veroverden de Oost-Slavische stammen en later de Russen voortdurend nieuw land en bereikten op den duur Noord-Amerika. Wat zijn de redenen? Is het alleen maar hebzucht met de bedoeling om nieuwe territoria en grondstoffen te bemachtigen? Of was er een plan om Europa en Amerika te verenigen? Russische koloniën in Alaska en Californië hadden een positieve rol kunnen spelen in de relatie tussen de Russische en Amerikaanse volken. Maar dit is niet gebeurd.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Als je op aarde naar de geschiedenis kijkt, dan kun je zien dat waar jij het over hebt niet alleen van toepassing is op de Slavische volken, maar ook op heel veel andere volken.

In verschillende perioden op verschillende plekken op aarde is een groep mensen, of dit nu een stam is, of een religie, of een etnische groep, of een ras, die een groei heeft doorgemaakt. En zij zijn in de positie gekomen waarin zij begonnen hun vroegere grenzen te expanderen. Sommigen hebben dat tot heel ver gedaan; zij hebben uitgestrekte territoria veroverd, zoals je bijvoorbeeld ziet in Zuid-Amerika en Afrika. In Azië zie je dit bij de Mongolen, enzovoort. Hier zitten altijd twee dingen achter. In de eerste plaats is er een kracht die de mensen aanzet tot zelftranscendentie.

Een bepaalde cultuur kan opklimmen, waardoor die een hoger niveau van intelligentie bereikt dan de culturen om hen heen. Zij willen de cultuur die zij als superieur beschouwen, verspreiden naar andere mensen. Dit kan gedeeltelijk een uitdrukkingsvorm zijn van de uitbreidende kracht, maar als je hierbij geweld gebruikt, dan is dit ook op een vervorming van de uitbreidende kracht.

Zodra die vervorming er is, zullen de gevallen wezens altijd invloed krijgen en zullen ze proberen om de leiders en zelfs de mensen van zo’n beschaving te beïnvloeden om op zoek te laten gaan naar veroveringen totdat ze uiteindelijk alles wat ze kunnen veroveren, hebben veroverd. Met andere woorden, zij willen alles op de wereld in hun macht hebben, en dat betekent dat de hele wereld in de macht is van de gevallen wezens, die die beschaving in hun macht hebben. De Romeinse beschaving is een typisch voorbeeld hiervan. Het Slavische volk was niet anders dan heen veel andere volken.

Degenen die met geweld iets veroveren, zijn geen onderdeel van Saint Germains plan voor een Gouden Eeuw. Dit is eenvoudig een feit waar je op kunt terugkijken tot aan de leringen over geweldloosheid die Jezus tweeduizend jaar geleden aan het begin van het Vissentijdperk heeft gegeven. Hij wilde niet dat de christelijke religie een middel zou worden voor veroveringen, gewelddadige veroveringen, en dat de belangrijkste macht bij de gevallen wezens zou komen te liggen. Je kunt zien dat de leringen van Jezus zijn vervormd en de leringen van Saint Germain natuurlijk ook.

Als de leringen van Jezus aan het begin van het Vissentijdperk over geweldloosheid gingen, dan kan ik je ervan verzekeren dat de leringen van Saint Germain aan het begin van het Aquariustijdperk zo mogelijk nog meer geweldloos zijn.