Over onbaatzuchtig geven

Vraag: In de Bijbel staan de volgende woorden van Jezus: “Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.” Ik heb altijd begrepen dat de rechterhand geeft en de linkerhand pakt. Betekenen de woorden van Jezus dat wanneer je iets geeft, je niet denkt aan wat iemand je terug zal geven, maar dat je gewoon onbaatzuchtig iets geeft? Is dit juist? Wat bedoelde Jezus daarmee en waarom zei hij dat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Zoals Moeder Maria net heeft gezegd, als je een spirituele lering met je lineaire geest wilt interpreteren, dan kun je raadsels tegenkomen en dingen die elkaar tegenspreken. Ik wist dit tweeduizend jaar geleden heel goed en deed veel uitspraken die opzettelijk bedoeld waren om de lineaire geest in de war te brengen. Ik deed veel meer van dat soort uitspraken die in de Bijbel staan genoteerd. Dit was daar één van.

Ik wil echter wel zeggen dan het helemaal juist is dat jij je niet druk moet maken over wat iemand anders daarvoor terug kan geven. Als je echt iets geeft, dan maak jij je niet druk over wat je van een ander terugkrijgt, die lering hebben we al eerder gegeven. Alleen je gescheiden zelf beoordeelt wat het gevolg is als je iets geeft en wat je daarvoor terugkrijgt. Dat is geen geven. Dit is proberen om een koopje te bemachtigen van een ander of van het universum of van God. Wij zeggen tegen God: “Ik ben zo goed om iemand iets te geven. Nu moet je mij iets teruggeven.” Zo werkt de wet niet.

Ik was bezig om de mensen dat concept duidelijk te maken van de dienaren die hun talenten hadden vermenigvuldigd en een van hen had zijn talenten in de grond verborgen. Degenen die hun talenten hadden vermenigvuldigd, gaven iets zonder zich druk te maken over wat ze ervoor terug zouden krijgen in een bepaalde situatie, wat ze van andere mensen terug zouden krijgen of wat ze op een fysieke manier terug zouden krijgen. Met andere woorden wanneer je iets onbaatzuchtig geeft, krijg je iets terug.

Maar wat je van het universum terugkrijgt, kan iets fysieks zijn of dat het universum je spiritueel krediet geeft, spirituele verworvenheden, hoe je daar ook naar kijkt, om je groei te bevorderen. Met andere woorden, er kan geen fysiek teken zijn, maar wel een niet-fysiek teken dat je groei zal bevorderen naar Christusschap en je ascensie.

Je zou ook kunnen zeggen dat je karma in evenwicht kunt brengen door onbaatzuchtig te geven zonder er fysiek iets voor terug te verwachten, maar als het karma wordt vereffend, groei je sneller. Zo kun je het ook uitleggen. Je kunt zeggen dat de linkerhand staat voor het menselijke zelf, dat niet mag weten wat je hogere zelf doet, omdat die zich er niet mee mag bemoeien. Je geeft zonder je daar zorgen over te maken of het menselijke zelf te beoordelen – wat krijg ik ervoor terug?