Vragen over dementie

Vraag: Mijn moeder heeft seniele dementie. Ik zorg nu bijna zes jaar voor haar. Ik voel me heel erg vermoeid door dit heftige proces van voor haar zorgen. In Rusland moeten veel mensen door zowel de nationale mentaliteit als financiële beperkingen de last dragen dat ze voor hun zieke familieleden moeten zorgen die dezelfde ziekte hebben. Wat dat betreft heb ik de volgende vragen.

Kim Michaels: Ik zal de vragen een voor een beantwoorden.

1. Wat zijn de spirituele taken van mensen die zorgen voor mensen met deze ziekte?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

De spirituele taken hangen heel erg af van het bewustzijnsniveau van de mensen. Dit antwoord geldt niet alleen voor deze specifieke ziekte maar voor iedereen die voor anderen zorgt. De spirituele taak voor de meerderheid van de mensen op de wereld is dat zij die situatie tot stand hebben gebracht door karma uit vorige levens.

In sommige gevallen ben je misschien eerder met deze persoon geïncarneerd geweest, je hebt ze misschien op een of andere manier schade toegebracht, en de mensen kunnen, om de normale uitdrukkingsvorm te gebruiken, ‘hun karma terugbetalen’ door voor die persoon te zorgen. In sommige gevallen kun je de schade die je aan anderen hebt toegebracht, terugbetalen door voor één persoon in het bijzonder te zorgen. Dit is het geval bij de meeste mensen die zich niet erg spiritueel bewust zijn.

Als je wel meer spiritueel bewustzijn hebt, dan is de belangrijkste spirituele taak om te kijken hoe je de situatie kunt benutten om je eigen bewustzijn te transformeren. Je kunt onze leringen gebruiken als je bekend bent met onze leringen over de gescheiden zelven om te proberen te ontdekken welke zelven je hebt, die op deze situatie reageren, die weerstand voelen in deze situatie. En dan kun je het als een leerproces beschouwen, als een kans om je spirituele groei enorm te versnellen door te kijken wat jij in je eigen psyche kunt opruimen.

Natuurlijk kun je ook onze invocaties en decreten opzeggen om het karma van degene voor wie je zorgt te transformeren. Daardoor kun je iemand helpen om verder te komen in hun spirituele ontwikkeling, zodat hij misschien eerder uit die situatie kan stappen en doorgaan naar de volgende incarnatie.

2. Wat gebeurt er met de ziel van iemand die deze ziekte heeft? Op welk octaaf of laag zit iemand tijdens die ziekte? Is het moeilijker voor een ziel om naar het licht te gaan na de transitie?

Kim: Deze vraag is al eerder gesteld, toch? Er zijn andere vragen over dementie geweest en ik denk dat ik die toen beantwoord heb.

In principe wil ik hierover zeggen dat het afhangt van het bewustzijnsniveau van iemand. Sommigen gaan naar het astrale vlak, anderen naar het mentale en weer anderen gaan naar het identiteitsniveau. Als mensen een hoger bewustzijnsniveau hebben, dan kan het een kans voor hen zijn om aan hun groei te werken zonder zich te richten op hun fysieke lichaam maar die er nog niet aan toe zijn om hun lichaam te verlaten of nog niet kunnen ascenderen.

3. Is deze ziekte in overeenstemming met het scenario van die levensstromen voor dit leven of is het een omweg omdat levensstromen keuzes uit vrije wil hebben gemaakt die niet overeenkomen met hun Goddelijke plan?

Moeder Maria: Nogmaals, dat hangt af van het bewustzijnsniveau van de persoon voor hij incarneerde en wat iemand doet met de kans om geïncarneerd te zijn.

Voor veel mensen is de ziekte het gevolg van hun karma uit vorige levens. Het komt omdat ze in meerdere incarnaties niet bereid waren om de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen, niet wilden groeien, niet aan hun psychologische problemen wilden werken en iets leren van hun ervaringen. Dit kan ervoor zorgen dat mensen een van die verzwakkende ziekten krijgen, of ze nu bewust in hun lichaam aanwezig zijn of verlamd zijn in hun lichaam en maar heel weinig dingen met hun lichaam kunnen. Dit is een manier om een levensstroom te dwingen naar zichzelf te kijken, iets wat hij in meerdere incarnaties niet heeft gedaan.

Er zijn echter een aantal mensen die een hoger spiritueel bewustzijn hebben en zij kunnen zo’n ziekte benutten om op innerlijk niveau aan hun psychologische problemen te werken en op die manier vooruitgang te boeken om te kunnen ascenderen.

In sommige gevallen is het correct dat mensen als zij niet hun Goddelijke plan volgen, een ziekte zoals deze kunnen krijgen die hen dwingt om weer naar zichzelf te kijken, aan zichzelf te werken in plaats van gevangen te zitten op het fysieke vlak of zich te concentreren op het fysieke vlak.

4. Ik heb een sterke affiniteit met mijn moeder, met deze levensstroom. Ik voel liefde en mededogen voor haar en wil haar graag helpen. Maar hoe weet ik, omdat deze situatie al heel erg lang duurt, of die bijdraagt aan onze groei of dat het alleen maar een gehechtheid is van een van ons en tegenzin om los te laten? Ik stel mezelf die vragen natuurlijk, gebruik spirituele hulpmiddelen, maar ik krijg geen duidelijk antwoord.

Moeder Maria: Wanneer je in een situatie bent waarin je geen duidelijk antwoord hebt en je een student van de geascendeerde meesters bent, dan moet je dit als een kans beschouwen om verder te groeien. Je moet redeneren: de reden dat ik geen duidelijk antwoord krijg, is dat ik een of meerdere gescheiden zelven nog niet heb gezien. Je kunt stellen dat zolang je geen duidelijk antwoord hebt, de situatie een kans is om verder te groeien. En dan kun je die als zodanig benutten.

In dit soort situaties raad ik aan om uit de situatie te stappen, Ik weet dat veel mensen die voor anderen zorgen in dergelijke situaties het gevoel hebben dat ze in die situatie gedwongen worden. Misschien waren zij wel de enige die dit kon doen. Of misschien was er druk van buitenaf om dit te doen, hoe het ook zij, maar je kunt wel erkennen dat je een individueel menselijk wezen bent met vrije wil. Je hebt wel de keus om te zeggen dat je dit niet langer wilt doen. En dan zijn er misschien anderen die het over moeten nemen.

Het is belangrijk dat jij erkent dat je de keuze hebt. Zelfs door alleen maar te overwegen dat je uit die situatie wilt stappen, zul je een reactie in je eigen psyche voelen, en dan kun je naar die reactie kijken en beseffen dat die van diverse gescheiden zelven komt en aan die zelven gaan werken.

Maar je realiseert je dan vaak dat je aan de ene kant een zelf hebt dat je het gevoel geeft dat je in deze situatie moet blijven. Maar aan de andere kant zijn er één of meer zelven die niet in deze situatie willen zitten. Je kunt dan beginnen aan die zelven te werken en ernaar streven dat je op het punt komt dat je geen weerstand meer voelt dat je in deze situatie zit.

Dit kan een geweldige kans zijn om de gescheiden zelven te overwinnen die misschien niets met deze situatie te maken hebben maar te maken hebben met de houding die jij hebt ten aanzien van het fysieke rijk, de materiële wereld, het Moederrijk. Het kan je helpen om je weerstand te overwinnen, zelfs haat tegen de Moeder voor het feit dat de Moeder je niet altijd de omstandigheden geeft die jij wilt. Heel veel mensen, in feite alle mensen, hebben zulke zelven en dit kan een kans zijn om daaraan te werken.

Als je op het punt kunt komen waarop je die zelven kunt overwinnen, dan zul je duidelijk een innerlijk antwoord krijgen of je in een situatie moet blijven of eruit stappen en welke opties je hebt. Je kunt zelfs in sommige gevallen zien dat de persoon voor wie jij zorgt, vrij wordt om verder te gaan, omdat jij hebt opgelost wat je moest oplossen.

Natuurlijk kun jij ook oproepen doen voor iemand om zijn psychologische problemen op te ruimen en misschien kun je zelfs de hulpmiddelen gebruiken die wij jullie hebben gegeven voor de gescheiden zelven. Als je de visualisatie uit het boek ‘Healing Your Spiritual Traumas’ die ik heb gegeven doet, waarin je na elkaar door de verschillende niveaus heen gaat, kom je terug in het theater waarin je een situatie uit het verleden ziet, en dan kun je die gebruiken voor de persoon voor wie jij zorgt te helpen om de situatie op te lossen. Je kunt oproepen aan mij doe, opdat jij degene wordt die de ander helpt, begrijpt wat zij kunnen begrijpen en ik zal die persoon assisteren als ze dat willen.