De Covid-19 pandemie en het financiële stelsel

Vraag: Kun je de impact bespreken van de enorme fiscale en monetaire stimulans die is gevormd als reactie op de pandemie vooral in de Verenigde Staten, waar men uit het niets miljarden dollars heeft gemaakt om het financiële stelsel en de economie te steunen. Is het waarschijnlijk dat dit voor hyperinflatie zorgt? Brengt dit ons dichter bij het punt waarop we een nieuw gelsstelsel nodig hebben om het bestaande stelsel te vervangen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Ik zal een algemeen antwoord geven omdat wat ik iets wil zeggen dat op de meeste naties van toepassing is en niet alleen de Verenigde Staten. Veel moderne democratieën, de meer ontwikkelde naties, worden al decennialang beïnvloed voor een specifieke economische filosofie die het neoliberalisme heet, dat in principe niet neo is, maar gewoon liberalisme. Het idee is dat de regering haar bemoeienis met de economie of het financiële stelsel moet beperken en het systeem zichzelf te laten reguleren. Zoals ik al vaker heb gezegd, had de financiële crisis in 2008 moeten bewijzen dat het liberalisme of het neoliberalisme dood is. Het deugt niet. Er is geen plaats voor in de economie van de Gouden Eeuw. Omdat die les niet is geleerd, zal er, als je niet van één crisis iets leert, een ergere crisis in het leven roepen en die is er nu. Nu heb je een grotere economische crisis dan in 2008 en met opnieuw dezelfde problemen. Wat zal de regering doen? En veel regeringen, inclusief de regering van de Verenigde Staten, doen in principe precies hetzelfde als in 2008. Zij maken geld uit het niets, wat op zich niet een probleem is, maar zij geven het aan het financiële stelsel, omdat zij nog steeds aan de illusie lijden dat dit de beste manier is, of zelfs de enige manier, om de economie te stimuleren. Veel economen, ervaren intelligente economen, hebben er keer op keer op gewezen dat wanneer je de financiële elite, het financiële stelsel geld geeft dit de echte economie niet zal stimuleren omdat de banken en de financiële instellingen het geld niet zullen gebruiken om dit aan de consumenten of bedrijven uit te lenen. Zij zullen dit in de eerste plaats benutten voor het veiligstellen van hun eigen positie en hun eigen verdiensten en slechts 8-10% van het geld dat de regering drukt, filtert naar wat je de echte economie noemt van de mensen die iets produceren, die iets consumeren, die iets kopen en op die manier de economische activiteit en economische groei stimuleren.

Je moet begrijpen, en ik zeg dit tegen het collectieve bewustzijn, dat twee parallelle economieën de wereld regeren. Een financiële elite en hun economie, en de echte economie, de mensen die producten leveren, diensten verlenen en producten consumeren. De economie van het financiële stelsel, de financiële elite, is zoals we hebben gezegd over het gevallen bewustzijn, een parasiet van de echte economie. Die zou niet op zichzelf kunnen bestaan. Dit is een parasiet die het voordeel pakt en de rijkdom uit de echte economie overhevelt. Daarna laten ze kunstmatig de waarde van de aandelen, de financiële instrumenten, stijgen tot een totaal onrealistische hoogte die in een oogwenk zou instorten als die niet voortdurend weden gesteund door de echte economie. Met andere woorden, de financiële elite, hun economie heeft geen enkele kans om zichzelf in stand te houden. Het kan alleen maar een parasiet zijn die van de echte economie leeft.

De echte economie, de mensen en bedrijven producten produceren, diensten verlenen, en de mensen die producten kopen en consumeren – wordt daar door in stand gehouden. Je moet begrijpen dat jij, als je de economie wilt stimuleren, geen geld uit het niets moet maken en dat aan de financiële elite geven, maar aan de echte economie, zodat je die rechtstreeks een economische stimulans geeft waardoor bijna 100% van het geld dat is gemaakt dat naartoe gaat, de echte economie stimuleert. Als je die les niet wilt leren, dan moet het systeem wel afbreken en dit zal het natuurlijk noodzakelijk maken om een nieuw gelsstelsel te maken.

Zoals ik al heb gezegd, heeft de wereld al een enorme berg schuld opgebouwd die veel naties niet terug kunnen betalen of die alleen maar kunnen terugbetalen als ze de bevolking tot slaaf maken en waar gaat dat geld naartoe? Gaat dat naar de natie? Nee, dat gaat naar de financiële elite en de financiële, kunstmatig gevormde economie.

Men moet tot de erkenning komen dat je op een bepaald moment alle schulden moet kwijtschelden, de economie resetten en een economie vormen die niet berust op het maken van geld door middel van schulden, maar dat de regering zelf de verantwoordelijkheid neemt om wat de economen soeverein geld of soevereine geldmiddelen hebben genoemd, te maken, waarbij de regering het geld maakt in plaats van banken toe te staan om het geld te scheppen in de vorm van leningen, en de regering het geld drukt en dit rechtstreeks aan de echte economie of in ieder geval te leen geeft. En als dit goed gedaan wordt met de computertechnologie en de kennis van tegenwoordig, dan leidt dit niet tot hyperinflatie. In feite leidt de economie die op schulden berust, tot inflatie, omdat inflatie een consequentie is van de rente die over iedere dollar moet worden betaald die de banken vanuit het niets creëren. Het onfortuinlijke aspect van de huidige situatie is dat de gevallen wezens een passend excuus hebben om te zeggen: “De Covid-19 pandemie heeft voor die economische crisis gezorgd , omdat de regering alle normale economische activiteiten heeft stopgezet. Ons systeem heeft niet gefaald.” Maar ik kan je ervan verzekeren dat als deze situatie niet ontstaan was, de economie ook had gefaald. Het financiële stelsel zou een andere crisis in het leven hebben geroepen met in wezen dezelfde dynamiek.

Nogmaals, je kunt hier oproepen voor doen, als je dat wilt, dat de mensen en regeringen zullen ontwaken en een betere en efficiëntere manier vinden om de economie te stimuleren en een geldstelsel maken dat niet berust op schulden en niet een kleine elite laat parasiteren en de echte rijkdom overhevelen die door het werk en het vernuft van de mensen is geschapen.