Over vrouwen op academies

Vraag: Het aantal vrouwelijke professoren op universiteiten loopt achter bij het aantal mannelijke professoren, vooral in de natuurwetenschap. Wat kun je doen om de positie van vrouwen op academies te verbeteren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Zoals Moeder Maria heeft gezegd kan er een verandering op academies komen door de rationele, lineaire denkwijze los te laten en intuïtiever, holistischer denken te waarderen. We hebben het al eens gehad over het feit dat de westerse beschaving, te beginnen bij Aristoteles, zich richtte op een reductionistische benadering om de wereld te begrijpen.

De neiging bestaat om dingen in steeds kleinere eenheden af te breken en die eenheden te bestuderen, zodat wij, wanneer we uitkomen bij de meest basale eenheid, of we die nu subatomaire deeltjes noemen of iets anders, het fundament hebben om alles te begrijpen wat er in het universum gebeurt. Maar zoals wij nu al verschillende malen hebben gezegd, zit er gewoon geen limiet aan hoe ver je kunt gaan met deze aanpak. En de wetenschap is tegen deze limiet aangelopen – als de mannelijke wetenschappers dit zouden willen erkennen. Natuurlijk doen ze dat niet, omdat zij vastzitten in een meer lineaire, analytische manier van denken.

Men moet zich ervan bewust worden dat wij, als we echt verder willen komen dan onze huidige beperkingen, een andere aanpak moeten krijgen in onze manier van denken. En vrouwen staan daar momenteel meer voor open. Zij zijn meestal intuïtiever en dat betekent dat zij het holistischer bekijken. Zij zijn beter in staat om naar het geheel te kijken in plaats van naar de details. Niet alle vrouwen, maar veel vrouwen wel. Als er een doorbraak zou komen, de erkenning dat de wetenschap haar limiet heeft bereikt, dat wij niet verder komen met onze huidige benadering, omdat we steeds hetzelfde blijven doen en andere resultaten verwachten, zijn we gek (volgens een van de meest intelligente mensen op de wereld, zoals door alle mannelijke wetenschappers wordt erkend).

We moeten een andere aanpak hebben en het is mogelijk dat vrouwen die aanpak kunnen sturen. Die is er al natuurlijk. Zowel mannen als vrouwen ontwikkelen verschillende vormen van wetenschap zoals systeemtheorieën en andere wetenschappen proberen naar het geheel te kijken en realiseren zich dat zelfs in de chaostheorie een klein effect op één plek, grote effecten kan geven op een andere locatie, omdat alles met elkaar verbonden is. Wanneer je begrijpt wat de kwantumfysica heeft bewezen, dat alles met elkaar verbonden is, hoe kun je dan blijven denken dat de reductionistische aanpak je iets kan zeggen over het onderling verbonden geheel van het hele universum, als je alles in steeds kleinere details bekijkt? Het is eenvoudig een kwestie van wanneer die verandering er komt. Die zal onvermijdelijk komen. Als jij je hier zorgen over maakt, kun je zeker oproepen hiervoor doen door mijn decreet of bepaalde invocaties te gebruiken. Maar het is wel duidelijk dat dit in de Gouden Eeuw zal gebeuren. Het is alleen nog maar een kwestie van wanneer.