Vraag over donkere materie en duistere energie

Vraag: Vraag over donkere materie en duistere energie. Corresponderen die met elkaar? Correspondeert donkere materie met het emotionele, mentale en identiteitsniveau en duistere energie met spirituele rijken? Wat zijn dat precies? En kun je hier verder onderzoek naar doen? En kan het ook meer conclusies opleveren over hoe het universum eigenlijk wordt geconstrueerd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Het onderscheid tussen donkere materie en duistere energie is eigenlijk alleen kunstmatig. Dat komt omdat wetenschappers nog niet de kwantumsprong hebben gedaan om de filosofische consequenties van de kwantumfysica en zelfs de relativiteitstheorie te accepteren, waardoor duidelijk wordt dat alles energie is, materie bestaat niet. Er is eenvoudig een op zintuigen gebaseerd concept gevormd. In werkelijkheid is alles energie. De theorieën over donkere materie hebben de mensen er fysiek bewust van gemaakt, of zouden hen er bewust van moeten maken, dat het fysieke rijk slechts een onderdeel is van een groter energiecontinuüm. Materie is eigenlijk energie en naast wat wij fysieke materie of fysieke energie noemen, zijn er ook andere vormen van energie.

Wat wetenschappers momenteel als donkere materie en duistere energie beschouwen, zijn in wezen de emotionele, mentale en identiteitsrijken. Het totale energiecontinuüm dat we vanuit het geascendeerde perspectief het materiële universum noemen, bestaat uit die vier octaven. Wetenschappers hebben goed gezien dat je bijvoorbeeld de beweging van het Melkwegstelsel niet kunt verklaren met de zwaartekracht die wordt gevormd door wat jullie fysieke materie noemen. Er moet een andere kracht zijn die aan het Melkwegstelsel trekt om het te laten bewegen op de manier waarop dat gaat. En dit komt natuurlijk omdat de energie in het emotionele, mentale en identiteitsrijk ook op een bepaald manier aantrekkingskracht uitoefent, maar niet zoals de zwaartekracht.

Wat zij donkere materie en energie noemen, is niet het spirituele rijk, omdat de wetenschap dat op dit moment niet aan kan. Je kunt natuurlijk enorme vooruitgang boeken als de wetenschap dit meer zou gaan onderzoeken. In de toekomst kan ik natuurlijk bepaalde instrumenten of technieken uitgeven, zodat die energie zichtbaar wordt en men dit echt gaat bestuderen.

Natuurlijk kun je dit ook doen door intuïtieve ervaringen die mensen kunnen krijgen als ze hier diverse ervaringen van krijgen. Een aantal jaren geleden heb je bijvoorbeeld gezien dat het idee van astraal reizen, tenminste in bepaalde delen van de wereld, heel erg opging, omdat mensen konden worden getraind om naar verre locaties te reizen en op afstand iets te zien. Nu, dat komt vanzelfsprekend omdat mensen met hun emotionele of mentale lichaam naar andere locaties kunnen reizen en observeren wat je daar kunt zien.

Hier zijn al aanwijzingen over. Veel paranormale mensen zijn zich van die rijken bewust. En het is nog slechts een kwestie van tijd wanneer het cruciale aantal wordt bereikt waarop er een verandering kan plaatsvinden, waardoor een cruciaal aantal wetenschappers bereid wordt om te zeggen: “Dit is iets wat wij moeten onderzoeken. En om dat volledig te kunnen onderzoeken, moeten wij ons paradigma uitbreiden. Wij moeten verder kijken dan een strikt materialistisch paradigma, omdat wij ons anders niet eens een beeld kunnen vormen van wat er aan de hand is buiten het fysieke rijk.”