De lessen van de Coronacrisis

Vraag: Wat kunnen we leren van de coronacrisis? Zowel persoonlijk als maatschappelijk.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Mijn geliefden, dit is een heel erg complexe situatie. En het moge duidelijk zijn dat je er veel dingen van kunt leren. Niet zozeer meer op persoonlijk niveau dan wij al hebben gezegd: Je bewustzijn verhogen, je bewustzijn in stand houden en ook de tijd nemen om praktische maatregelen te nemen om te voorkomen dat je besmet raakt. Maar zelfs als je besmet raakt, hoe gezonder je bent, hoe beter je bewustzijn, hoe beter je lichaam natuurlijk het virus kan bestrijden.

Op maatschappelijk niveau zijn er heel veel lessen te leren en hopelijk zullen die ook geleerd worden als naties dit proces en hun reactie erop beginnen te verwerken. Het is noodzakelijk om te kijken naar het feit dat dit virus in China is begonnen, of in ieder geval zich vanuit China begon te verspreiden. En het is noodzakelijk dat de rest van de wereld kijkt naar de manier waarop de Chinese regering deze situatie heeft aangepakt. Het moetje wel duidelijk zijn dat de Chinese regering er lang over gedaan heeft om toe te geven dat de situatie uitzonderlijk was en dat zij dit probeerden te verbergen om de communistische partij geen gezichtsverlies te laten lijden, maar de Chinezen, tot heel ver terug in de geschiedenis, maken zich altijd zorgen over gezichtsverlies en willen een imago handhaven.

De internationale gemeenschap moet erkennen dat dit een heel ernstige demonstratie van wat er kan gebeuren wanneer een natie deze houding heeft en niet open, eerlijk en direct tegen de rest van de wereld is. Het is wel duidelijk dat de internationale gemeenschap niet kan toelaten dat één enkel land informatie achterhoudt over een situatie die in principe zulke dramatische effecten heeft op alle andere landen op de wereld. Dit kan op veel verschillende manieren worden geïmplementeerd. Maar het is echt noodzakelijk dat de internationale gemeenschap erkent dat ze druk moet uitoefenen op de Chinese regering en de Chinese regering duidelijk maakt dat ze zich aan de regels en maatstaven moet houden die de internationale gemeenschap heeft als je goederen die in China worden geproduceerd aan de rest van de wereld wilt verkopen. Je kunt niet verwachten dat jij jezelf apart opstelt en een speciale status krijgt in de internationale gemeenschap en tegelijkertijd vrije handel drijft op manieren waar jij alleen profijt van hebt.

Je moet het bewustzijn creëren dat de wereld met elkaar verbonden is geraakt. Een virus stopt niet omdat jij in politiek opzicht een grens hebt gemaakt waar niemand binnen kan komen. Een virus kan zich over grenzen heen verspreiden. Maar bovendien is de situatie op de wereld zo dat de wereld fysiek en economisch zo met elkaar verbonden is dat je kunt zien dat de gevolgen van wat er gebeurt in één land, of in één land begint, een grote reikwijdte heeft over de hele wereld. En je kunt de klok niet terugdraaien, omdat de economie eenvoudig niet bestand is tegen teruggaan naar een staat van vijftig of honderd jaar geleden. Je moet vooruitgaan door de wereld steeds meer met elkaar te verbinden, maar dat betekent dat je dan procedures moet maken om te voorkomen dat een ziekte zich over grenzen heen kan verspreiden. Je moet de internationale inspanning sterker maken om alle naties op het punt te laten komen dat ze open zijn, dat zij direct zijn, dat zij eerlijk zijn. En daarom moet er een interim periode komen waarin je druk legt op de naties die van oudsher niet open en eerlijk zijn. Dit beperkt zich natuurlijk niet alleen tot China. Dit zou een heel belangrijke les zijn om te leren.

Nog een les die belangrijk is, is natuurlijk het hele probleem met de economie, waar we natuurlijk al in beperkte mate over hebben gesproken, omdat het eenvoudig nodig is om een nieuwe aanpak te vinden voor de economie waarbij regeringen zich realiseren dat zij de verantwoordelijkheid moeten nemen van de leiding die ze hebben bij het maken van geld en hoe het geldstelsel werkt. Want wie is in universeel opzicht het meest de dupe van een economische crisis? Dat is natuurlijk de meerderheid van de bevolking. De elite kan in landhuizen zitten en zichzelf isoleren. En zij hebben zoveel geld op de bank dat het hen niets uitmaakt. Maar de mensen die hun baan verliezen en een onzekere toekomst onder ogen moeten zien, worden er het meest door getroffen. De vraag die je gewoon moet stellen, is: “Hoe kunnen wij, als wij beweren dat wij een democratisch land zijn, onze economie laten beheersen door een kleine financiële elite die niet door de crisis wordt getroffen? Terwijl de economische crisis de meerderheid van de mensen treft. Waarom zouden wij niet een economie kunnen hebben waar de meerderheid van de bevolking profijt van heeft in plaats van een kleine elite?”

Er moeten alleen een paar vragen worden gesteld. Je moet natuurlijk ook naar de reactie van de regering kijk op de crisis. Is die redelijk? Staat het in de grondwet dat een democratische regering de economie van een land meerdere maanden helemaal stopzet wat er voor zorgt dat er groot verlies aan banen is en dat bedrijven failliet gaan? Is dat een redelijke aanpak? Ik weet dat er heel erge scenario’s in Italië en Spanje zijn bijvoorbeeld, omdat de regering niet handelde om de ziekte in een vroeg stadium in te perken en dat dit heel ernstige gevolgen had.

Natuurlijk willen de meeste naties dit voorkomen. Maar is er een andere aanpak? Is er misschien een evenwichtiger aanpak, een middenweg tussen niets doen en te veel doen? Ik zeg niet dat je dit maar op één manier kunt beoordelen, maar het is belangrijk dat elke natie neutraal naar haar reactie kijkt en zoals ik al eerder heb gezegd, een onafhankelijke commissie vormt die de reactie van de regering kan beoordelen. En dit is iets wat buiten partijpolitiek om moet gaan. Het gaat er niet om of je Republikein of Democraat bent, er moet een onafhankelijke, politiek neutrale commissie komen die dit zou kunnen evalueren om de reactie in de toekomst te verbeteren, of zelfs de reactie tijdens de rest van deze crisis te verbeteren, omdat dit in ieder geval nog niet voorbij is.