Over de rol van Israël en de Joden

Vraag: Is het correct om te zeggen dat elke natie afzonderlijk een specifieke rol te vervullen heeft en een specifieke bijdrage aan de wereld te leveren? Als dat zo is, wat is dan de rol van Israël en de Joden? Ik vraag dit omdat ik uit Israël kom. En vat het niet verkeerd op, maar ik ben niet onder de indruk van wat er om mij heen gebeurt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Ik zal niet zover gaan dat ik zeg dat ieder natie een specifieke bijdrage aan de wereld moet leveren. Ik zou zeggen dat veel naties het potentieel hebben om een bepaalde bijdrage te leveren. Er zijn een paar naties op de wereld die eigenlijk niet, ik zou niet zeggen dat ze niet door de geascendeerde meesters zijn gevormd of door de geascendeerde meesters worden gesponsord, maar een paar naties zijn ontwikkeld, niet omdat ze een hogere spiritueel beeld op de natie hebben, maar zijn ontstaan uit de behoeften van een bepaalde groep mensen. Er zijn naties die alleen maar de onopgeloste psychologische problemen van een bepaalde groep mensen uitbeelden.

En die naties hebben in feite niet een hoger spiritueel beeld van hun bestaan en dan hebben ze ook geen hoogste spirituele bijdrage aan de wereld te leveren. Zij zouden een bijdrage aan de wereld kunnen leveren als de mensen zich bewust zouden worden van hun onopgeloste psychologische problemen en die oplossen, en daardoor aan andere naties tonen dat dit mogelijk is, maar er is eigenlijk geen hogere spirituele visie of bedoeling voor het scheppen van die natie. Eén voorbeeld dat we vaak gebruiken in leringen van de geascendeerde meesters, is dat ik het stichten van de Verenigde Staten van Amerika heb gesponsord met een specifieke spirituele bedoeling. Er zijn natuurlijk andere. En ik zal ze niet noemen, maar er zijn veel andere die zijn gesticht met een specifieke spirituele visie.

Dat gezegd hebbende zal het zeker velen schokken, maar Israël is geen natie die met een hogere spirituele bedoeling werd gesticht. Het is een natie die is geboren uit de onopgeloste psychologische problemen van het Joodse volk. Die onopgeloste psychologische problemen hebben geleid tot de Holocaust en de vervolging van de Joden door de nazi’s die hun eigen onopgeloste psychologische problemen hadden. Twee groepen met onopgeloste psychologische problemen hebben gebotst en het resultaat was natuurlijk zo schokkend dat de wereld het eens werd over het vormen van de huidige natie Israël.

Wat je in Israël ziet en jou laat zeggen dat je niet onder de indruk bent van wat je ziet, is het tonen van die onopgeloste psychologische problemen van het Joodse volk. Als de Joden daar nu mee aan de slag zouden gaan en die zouden oplossen, dan zouden ze een positieve bijdrage aan de wereld kunnen leveren door de mensen te demonstreren dat een volk dat zo vast zit aan haar verleden hun gehechtheid aan het verleden kan overwinnen en de narcistische focus op zichzelf overwinnen en een constructief, normaal lid van de familie van naties worden. Dit zou een belangrijk voorbeeld zijn dat veel andere naties zeker zouden moeten zien, omdat er andere naties zijn die grotendeels worden gedreven door een narcistische gerichtheid op zichzelf, wat een van de belangrijkste voorbeelden is van onopgeloste psychologische problemen op de planeet. China bijvoorbeeld is een duidelijk voorbeeld, maar er zijn veel andere.