Is Benjamin Netanyahu een gevallen wezen?

Vraag: Is Benjamin Netanyahu of zijn familie gevallen wezens? Worden zijn gedachten op dezelfde manier door externe wezens overgenomen als Poetin? Waarom zien we bij hem, vanaf het allereerste begin de soort idolatrie voor hem als voor een dictator?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Ik zal heel direct zijn: Benjamin Netanyahu is een gevallen wezen. In het algemeen zeggen we dit niet, behalve in speciale gevallen waarin het gezegd moet worden. Het maakt niet zoveel verschil of iemand een gevallen wezen is of dat hij is overgenomen door een gevallen wezen. Benjamin Netanyahu is geen hooggeplaatst of geleerd gevallen wezen, en zijn geest is overgenomen door gevallen wezens in de emotionele, mentale en identiteitsrijken. Dit is de reden dat je deze cultus van idolatrie om hem heen ziet. Dit is niet beslist zo in alle gevallen, maar alleen in de meerderheid van de gevallen waarbij een persoonlijkheidscultus om iemand heen wordt gebouwd, vooral wanneer het actieve betrokkenheid of deelname door die persoon betreft, en dan komt dit omdat iemand een gevallen wezen is.

De gevallen wezens hebben behoefte aan deze vorm van persoonlijkheidscultus. Zij moeten ook een positie krijgen waarin niemand hen durft tegen te spreken en mensen blindelings hun dictaten uitvoeren. Het is betreurenswaardig dat dit het geval is en ik hoop dat de Israëlische natie spoedig uit deze fase komt, waarin hij de leider is en dan hopelijk voor een constructievere leider kiest. Maar door hun onopgeloste psychologische problemen is het mogelijk dat de mensen opnieuw een leider zullen kiezen die, als hij geen gevallen wezen is, er dan zeker voor openstaat – om geleid te worden door gevallen wezens uit andere rijken.