Hoe je mythes moet bekijken

Vraag: Zou Kuan Yin iets over zichzelf kunnen vertellen, haar vorige incarnaties op aarde en mogelijk ook andere planeten? Er zijn maar weinig legenden over Kuan Yin, maar het is moeilijk om vast te stellen welke waar zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Kuan Yin, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Wel mijn geliefden, ik zal je een korte manier geven om te bepalen welke mythe over mij waar is en welke niet. Elke mythe is onwaar. Hoe kan ik dit zeggen? Omdat een mythe nooit bedoeld was om onwaar te zijn. Je moet begrijpen dat deze vraag wordt gesteld vanuit de westerse manier van denken: de lineaire, analytische, rationele geest. Veel mensen in het oosten die hun hele leven, of zelfs al vele levens, aan mij toegewijd zijn, zouden deze vraag niet eens stellen. En zeker niet op de manier waarop die werd gesteld. Als je teruggaat naar vorige eeuwen, zelfs in het westen, voor de opkomst van de wetenschap, en naar een paar oosterse culturen kijkt, dan vind je dit nog steeds. Een denkwijze die een andere kijk heeft op mythes en mythologie. De mensen die zo denken, geloven niet dat een mythe letterlijk waar moet zijn. Ze zien het als een symbool voor iets, om over iets na te denken, en het kan hen misschien een bepaald inzicht geven, een bepaald intuïtief inzicht. Maar zij geloven niet dat het letterlijk waar moet zijn in de letterlijke, rationele betekenis.

Zoals we eerder hebben uitgelegd, ontwikkelde het christelijke fundamentalisme zich na de opkomst van de wetenschappelijke, rationele denkwijze. Daarvoor zagen de mensen de Bijbel niet als iets wat letterlijk waar was, als het letterlijke Woord van God. En dat geldt ook voor veel van de mythen die in oosterse leringen staan; veel mythes over de Boeddha moet je niet letterlijk voor waar aannemen. Het is niet de bedoeling dat je de mythe over hoe de Boeddha werd geboren als een letterlijke waarheid opvat. Je kunt hier niet met de westerse manier van denken naar kijken en beoordelen of die klopt of niet.

Op dit moment wil ik jullie geen details geven over mijn incarnaties op aarde, behalve dan dat ik vaak op aarde ben geïncarneerd. Ik heb mij voor mijn ascensie geplaatst door de denkwijze te transcenderen, de cellen te laten sterven die ik had ontwikkeld als gevolg van het incarneren op aarde en bepaalde andere planeten. Dat is belangrijk om van mij te weten, omdat je dan de leringen kunt gebruiken die wij tegenwoordig geven om je eigen manier van denken te transcenderen en je voor je ascensie te kwalificeren. Wat heeft het trouwens voor betekenis voor jullie, degenen die openstaan voor de leringen, wat boeddhisten die Kuan Yin toegewijd zijn, geloven over de mythes over vorige levens? Wat betekent het voor jullie wanneer je moderne progressieve openbaringen hebt? Benut die, negeer de rest of gebruik ze om je intuïtieve overpeinzingen te stimuleren en een directe innerlijke ervaring te krijgen.