Hoe kunnen vrouwen traditionele rollen transcenderen?

Vraag: In mijn land, Burkina Faso, verwacht de samenleving nog steeds dat vrouwen zich gedragen als huisvrouw, hoewel steeds meer vrouwen financieel onafhankelijk worden. Dat zorgt voor stress, omdat zij net als hun echtgenoot hun dagen doorbrengen op het werk, helpen met het betalen van de rekeningen en ’s middags thuiskomen om aan een andere fulltime baan te beginnen, namelijk die van moeder en echtgenoot. Voor de moeders die thuis blijven, is het nog erger omdat zij als waardeloos beschouwd worden, omdat zij niet financieel bijdragen. Steeds meer vrouwen proberen manieren te vinden om vanuit huis te werken of in ieder geval een inkomen te verdienen waarmee ze niet lang van huis zijn. Wat is de rol van mannen en vrouwen in een huwelijk? Hoe kunnen de vrouwen in Burkina Faso de denkwijze transcenderen die ons zo’n behandeling laat accepteren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

De situatie die je beschrijft is niet uniek voor jouw land. De meeste vrouwen in bijna ieder land staan er zo voor. Er zijn enkele meer volwassen democratieën die diverse wetten en regels hebben om het gemakkelijker voor vrouwen te maken. Maar het is altijd de uitdaging dat de vrouw degene is die verantwoordelijk is voor de kinderen en het huis, terwijl de man vrij is om zich op zijn carrière of hobby’s, of wat dies meer zij, te richten. In jouw natie, in de, laten we zeggen, minder volwassen naties van de wereld, waarin men op een traditionelere manier naar vrouwen kijkt, is hier geen gemakkelijke oplossing voor. Dat kost tijd. Wat vrouwen in zulke naties kunnen doen, is natuurlijk kijken naar de meer volwassen naties, naar de situatie van de vrouwen daar kijken en toe gaan werken naar die voorwaarden in hun eigen land voor zover er kansen zijn om dat te doen en realistisch te zijn over wat wel of niet mogelijk is.

Zoals we hebben gezegd, kun je niet van alle naties verwachten dat ze in het volgende decennium dezelfde standaard bereiken als de meest volwassen naties van tegenwoordig, maar je kunt zeker verwachten dat alle naties vooruitgang boeken. En wanneer je naar de meer volwassen naties kijkt, dan zie je dat er natuurlijk een verandering in de houding ten aanzien van vrouwen is gekomen en in de houding dat mannen hun verantwoording moeten nemen als vader en echtgenoot, zodat de verantwoordelijkheid meer wordt gedeeld en dit minder een last is die op de vrouw neerkomt.

Deze verandering zal geleidelijk aan in alle naties komen. Er zullen natuurlijk ook landen zijn waarin dit wat langer duurt, en dit zal vooral het geval zijn in naties die worden gedomineerd door de religie van de moslims, waarin wordt gezegd dat vrouwen een lagere staat dan de man hebben. Maar er zijn ook andere samenlevingen, zoals India, dat voornamelijk hindoe is, waarin vrouwen ook een veel lagere status hebben en daarom langer zal duren. Maar in principe kun je weer naar de meer ontwikkelde naties kijken en beseffen dat vrouwen dezelfde stappen moeten doen als vrouwen in die naties hebben gezet.