Vraag over een ruggenprik tijdens de weeën

Vraag: Ik zou Moeder Maria willen vragen wat zij vindt van de ruggenprik. Is er een manier om pijn te vermijden tijdens de geboorte door goddelijk licht op te roepen tijdens de hele zwangerschap? Als dat zo is, welke decreten en invocaties kunnen we dan gebruiken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Dit is een van de vragen waar ik geen algemeen antwoord op kan geven omdat dit afhangt van de individuele situatie van de vrouw. Er kunnen veel redenen zijn waarom een vrouw misschien hevige pijn voelt tijdens de geboorte van een kind of misschien ergere weeën heeft. Maar het maakt niet zoveel uit wat de oorzaak hiervan is, omdat de weeën al zijn begonnen als het zover is. Als het heel erg moeilijk, heel erg ondraaglijk, heel pijnlijk is dan kan het gelegitimeerd zijn om een pijnbestrijder te gebruiken om de pijn te minimaliseren en een gemakkelijkere geboorte te bewerkstelligen. Ik zeg niet dat je dit niet mag doen of niet kunt doen. Om dit soort situaties te voorkomen kan het zeker helpen om het licht in de vorm van decreten op te roepen. Je kunt Astrea gebruiken, de violette vlam, decreten aan mij doen.

Maar wat je in de eerste plaats moet doen tijdens de zwangerschap, is naar je eigen houding kijken: dat je een vrouw bent, dat je een vrouwelijk lichaam hebt, dat je moeder bent, dat je een kind geboren laat worden, dat er een kind in jou groeit. En dan kun je zien of je ook ergens mee zit, een bepaalde spanning of een trauma, en dit komt dan meestal door traumatische ervaringen in een vorig leven. Wanneer je naar de geschiedenis van deze planeet kijkt, dan zie je dat veel vrouwen in een situatie zijn geweest waarin ze zwanger waren en dat er toen iets gebeurde, of dat nu een oorlog is, een natuurramp, armoede, wat het ook zij, en dat ze moesten vluchten of verhuizen of dat ze in een andere moeilijke situatie zaten tijdens hun zwangerschap en de geboorte. Of zelfs in de tijd erna, dat ze moeite hadden met de opvoeding van het kind en het in leven te houden. Dit kan ernstige wonden veroorzaken en als jij het gevoel hebt dat je zoiets hebt, dan kun je onze hulpmiddelen gebruiken uit ‘Healing Your Spiritual Traumas’ en de andere boeken, de invocaties opzeggen, de hulpmiddelen benutten, zelfs een paar hulpmiddelen die we op deze conferentie zullen geven, om die trauma’s uit het verleden te helen en dat zal de geboorte gemakkelijker maken.

Je moet je ook realiseren dat het één ding is om zwanger te zijn en te voelen dat er een kind in jou groeit, maar dat het een heel andere situatie is om je ineens te realiseren dat het kind er nu uit moet en dat dit tussen haakjes niet heel erg aangenaam is. Je kunt aan jezelf werken om je psychologisch op die situatie voor te bereiden, omdat er soms een moment komt waarop je eenvoudig moet beslissen: “Dit kind moet geboren worden en het is misschien de beste manier om dit zo gemakkelijk mogelijk te doen, ik zal er daarom geen weerstand aan bieden.” Het kan wat psychologisch werk vergen voor je die keuze maakt, maar zelfs als je het psychologische werk hebt gedaan, kan het nog nodig zijn om de beslissing te nemen: “Ik kan de klok niet terugdraaien. Ik kan hier niet onderuit, daarom zal ik geen weerstand bieden. Ik zal het mezelf zo gemakkelijk mogelijk maken door het te accepteren, door mee te gaan op de stroom en laten gebeuren wat er moet gebeuren.”

Veel vrouwen voelen onderbewust weerstand en daar komen ze pas achter in de verloskamer, of misschien helemaal wel niet en voelen zij het alleen maar en handelen ernaar en dan krijgen ze divers reacties die op angst berusten. Misschien moet je mentaal een stap terug doen, je afstemmen op de weerstand die je hebt en de beslissing nemen dat je het proces gewoon laat gebeuren. Hoe minder weerstand hoe minder pijnlijk het zal zijn, tenzij je natuurlijk een fysiek probleem hebt en daar heb je natuurlijk dokters en vroedvrouwen voor die ervaring hebben met het proces.