Vrouwen in de IT

Vraag: In de wereld van de informatietechnologie en softwareontwikkeling bestaat het personeel voornamelijk uit mannen. Hoe kan dit terrein aantrekkelijker worden gemaakt voor vrouwen? Hoe kun je dit terrein herstructureren om meer evenwicht te krijgen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Dit terrein kan niet meer in evenwicht komen in die zin dat het moeilijk zal zijn om een omgeving te creëren met een gelijk aantal mannen en vrouwen, omdat het werken met computers zoals dat tegenwoordig gebeurt, meer de rationele, intellectuele, lineaire geest aanspreekt omdat het met een duaal systeem, een binair systeem, werkt van aan en uit signalen. Maar er bestaat tegenwoordig een concept dat kwantumcomputing heet waarin wordt geprobeerd om een nieuw type computer te ontwikkelen die meer berekeningen kan uitvoeren op basis van de principes die de kwantumfysica heeft ontdekt.

Ik kan je verzekeren dat de reden dat er nog niet genoeg vooruitgang is geboekt op dit terrein, is dat je voornamelijk mannelijke programmeurs hebt die deze kwantumcomputers proberen te programmeren, maar een kwantumcomputer kan niet worden gebaseerd op een binair systeem met maar twee waarden, die moet meer waarden hebben. Dit houdt in dat er een andere, meer holistische, intuïtieve, benadering van computers moet komen en vrouwen zijn hier geschikter voor. Of je vrouwen de beslissing kunt laten nemen om dit terrein op te gaan in plaats van hun vaardigheden op andere terreinen in te zetten is vraag twee. Er zullen natuurlijk ook mannen komen die deze vaardigheid zouden kunnen ontwikkelen, maar ik kan je verzekeren dat kwantumcomputers pas goed op gang komen als je de binaire aanpak van programmeren loslaat en een genuanceerder benadering krijgt die andere waarden meeneemt. Een van de manieren om dat te doen is te kijken naar hoe het brein met informatie omgaat, omdat het brein niet binair is maar met veel meer waarden kan omgaan dan alleen aan en uit.