Vrouwen die zichzelf heks noemen

Vraag: Wat vind je van vrouwen die zeggen dat ze heks zijn? Wat is het? Wat is de kern van dit archetype? Hoe kan dat symbool het licht vervormen op het identiteitsniveau? Kan het ook een positieve gedachtevorm zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen.

Welnu mijn geliefden, of het een positieve gedachtevorm is of niet, hangt helemaal af van de context. Met andere woorden, wat is de situatie in de samenleving? In principe kunnen we vanuit het geascendeerde perspectief zeggen dat we liever hebben dat vrouwen niet zeggen dat ze heks zijn. Omdat het concept heks zo vervormd is door de geschiedenis heen, gedeeltelijk omdat het wordt geassocieerd met de processen en heksenvervolgingen in de middeleeuwen door de katholieke religie, gedeeltelijk omdat het in de moderne tijd die wordt geassocieerd met Wicca en andere twijfelachtige praktijken.

We zouden liever zien dat vrouwen van zichzelf zouden zeggen dat ze bewustere of ontwaakte vrouwen zijn in plaats van heks. ‘Heks’ plaatst een matrix op jou. En vaak word je dan geassocieerd met een of andere filosofie of denkwijze, en dan plaats jij je in een bepaald kader. Natuurlijk zijn er ook samenlevingen waarin vrouwen die op een of andere manier anders zijn of een beetje opvallen worden herkend als heks en daardoor worden vervolgd, of zelfs gedood. En dit is natuurlijk ook heel erg betreurenswaardig. En daarom helpt ieder die openlijk van zichzelf zegt dat je een heks bent op een bepaald niveau die gedachtevorm in het collectieve bewustzijn te versterken wat in het verleden zo vaak voor vervolgingen heeft gezorgd en nog steeds vervolgingen veroorzaakt.