Hoe je jouw Goddelijke Plan ontdekt

Vraag: Wat kan ik voor de meesters en mijn land, Zimbabwe, en Afrika als geheel doen? Uw woord is mijn bevel, ik leef om te dienen, mijn leven behoort jou toe.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Welnu, als individu zou je natuurlijk het spirituele pad kunnen bewandelen, je bewustzijn zoveel mogelijk verhogen, zodat jij je af kunt stemmen op de doelen die je in je Goddelijke plan hebt gesteld voor je incarneerde in Afrika. Je begrijpt wel dat je een Goddelijke plan hebt gemaakt en dat het de bedoeling is dat je dit geleidelijk aan ontdekt. Het zou niet constructief zijn, zoals we hebben gezegd, als de geascendeerde meesters of een of andere spirituele leraar die is geïncarneerd, of een paranormaal iemand, je vertelde: dit is je Goddelijke plan, dit moet je gaan doen. Het moet bij je komen door een intuïtieve openbaring of een intuïtief inzicht. Het is ook deel van je Goddelijke plan om bepaalde beslissingen te nemen.

Om in het algemeen te spreken, wanneer we terugkijken, vooral naar eerdere dispensaties van geascendeerde meesters, dan zien we dat veel mensen een leer van de geascendeerde meesters hebben gevonden en enthousiast reageerden op die leer. Zelfs de boodschapper heeft dit meegemaakt toen hij voor het eerst een leer van de geascendeerde meesters vond. En hij ontstak in vuur en vlam, zouden we kunnen zeggen, om de wereld te redden voor Saint Germain, eropuit te gaan en doorslaggevende daden verrichten om de wereld zo snel mogelijk te redden. En enkele van dat soort mensen storten zich op een onevenwichtige manier op het spirituele pad en dat kunnen ze na een poosje niet meer volhouden. Zij komen op een punt waarop ze bij wijze van spreken instorten en afbranden. Van onze studenten willen we graag zien dat zij een evenwichtiger aanpak krijgen, vooral in deze dispensatie, waarin jij je op je psychologische problemen richt, omhoog wandelt door de zeven stralen van het pad naar zelfmeesterschap, de boeken doorneemt over het helen van je trauma’s, en daaroverheen komt en daarna je intuïtieve ingevingen volgt. Zoals we hebben gezegd zijn er veel mensen die ervoor hebben gekozen om in onderontwikkelde landen te incarneren, of dit nu Afrika is of ergens anders, die op spiritueel niveau iets bereikt hebben en spirituele mogelijkheden hebben, en dat betekent dat zij iets kunnen doen.

Maar je moet zelf vanbinnen ontdekken wat dat is. Het feit dat je iets aan een externe bron vraagt, toont aan dat jij je aandacht nog niet naar binnen hebt gericht en nog geen poging hebt gedaan om op je intuïtie te vertrouwen en innerlijke leiding te ontvangen die jou je Goddelijke plan toont. Wees je ervan bewust dat wij volledig begrijpen dat studenten soms dit enthousiasme kunnen hebben. Wij proberen jou niet je enthousiasme te ontnemen, maar we proberen je te vertellen dat je zelfs in je enthousiasme in evenwicht moet blijven. Jouw Goddelijke plan zal niet op een dag helemaal aan je worden onthuld. Je zult intuïtief de volgende stap krijgen in je Goddelijke plan. Dan neem je die, werkt opnieuw aan je psychologische problemen en dan kun je een hogere visie ontvangen en dan gaat het geleidelijk aan verder op die manier.

Deze boodschapper heeft nooit een duidelijk beeld gehad van zijn Goddelijke plan en wat er in de rest van zijn leven zal gebeuren. Maar vele jaren geleden heeft hij besloten dat hij dat zelfs niet wilde, dat hij tevreden was met de volgende stap, en dan weer de volgende, en op die manier vooruit te komen. Een van de redenen dat hij in staat was om de dienstbaarheid die in zijn Goddelijke plan stond, te overtreffen, komt juist door deze houding. Hij heeft nooit van de geascendeerde meesters geëist dat zij hem dingen zouden vertellen of dat zij hem bepaalde garanties zouden geven. Er zijn voorbeelden van studenten, zelfs een paar die boodschapper waren, die ineens eisen gingen stellen, een bepaalde garantie wilden, die wilden horen wat hun Goddelijke plan was. Dit zal je afsnijden van samenwerking met ons, wij kunnen eenvoudig niet werken met mensen die zo denken. Je moet bereid zijn om je mee te laten voeren door de Rivier van Leven, één stap per keer, zoals jij het beziet, en je zelfs niet druk maken over wat er na die stap gebeurt.