Is de Schepper oneindig?

Vraag: Er is gezegd dat een Schepper als hij niet meer verdeeld is, oneindig is. Als hij zich van binnenuit deelt in bijvoorbeeld Alpha en Omega, is hij niet oneindig meer. Kan er worden uitgelegd waarom dat zo is? Wat is de betekenis hiervan en wat is ‘oneindig’ in dit geval?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Welnu mijn geliefde, je moet nu begrijpen, of eigenlijk de waarheid ervaren, dat de lineaire geest bepaalde limieten heeft. De lineaire geest kan niet iets doorgronden dat buiten de lineaire wereld valt. Op aarde kun je bepaald woorden niet bevatten met de lineaire geest. Een van die woorden is oneindig, een ander woord is onvoorwaardelijk. De lineaire geest kan dit niet bevatten. De Schepper is niet echt oneindig, maar om maar een woord te gebruiken, is oneindig een woord dat je zou kunnen gebruiken omdat het aangeeft dat dit het eindige ontstijgt, iets wat de wereld van vorm ontstijgt.

De Schepper deelt zichzelf niet om zijn schepping te scheppen, om Alpha en Omega te scheppen. De Schepper blijft de Schepper, hij blijft ongedeeld, oneindig zo je wilt. De Schepper kan dus scheppen, maar hij wordt zijn schepping niet. Dat is één verschil tussen een medeschepper en een schepper. Want hoe schep je als medeschepper? Je doet dat met de vier niveaus van je bewustzijn en je leeft in die vier lichamen. Daarom word jij in zekere zin wat je schept, je wordt gevangen in je eigen creatie. De Schepper niet, de Schepper blijft de Schepper.