De limiet aan de menselijke leeftijd

Vraag: Ik heb een vraag over de limiet die aan de menselijke leeftijd zit. Is je leeftijd duidelijk aangegeven in je Goddelijke plan? Kan iemand die limiet niet bereiken, als hij verkeerde keuzes maakt (zelfmoord pleegt, zijn lichaam niet verzorgt, enzovoort). Maar kan iemand ook die limiet overschrijden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Wanneer jij je Goddelijke plan formuleert, dan stel je ook een limiet aan je leeftijd. Dit berust op een enigszins ingewikkelde berekening, op grond van het lichaam dat je ingaat, je familieachtergrond, de genetische erfenis die je krijgt, de situatie waarin je opgroeit, maar ook je spirituele doelen. Het is niet nodig dat alle mensen een zo oud mogelijk worden. Wanneer jij je Goddelijke plan maakt, heb je een bepaalde bedoeling met die incarnatie. En er zijn mensen die besluiten dat ze maar een paar jaar van de kindertijd willen leven of tamelijk jong willen sterven, het lichaam al jong willen verlaten, omdat zij dan hebben gedaan wat er moest gebeuren.

Maar de meeste mensen willen zo lang mogelijk leven, gezien de omstandigheden waarin ze willen incarneren. Wij kunnen zeggen dat er in ieder geval een limiet zit aan je leeftijd; niet beslist tot op de dag, maar wel tot een bepaalde limiet. Als je jouw lichaam niet goed gebruikt, (alcohol, drugs, ongezond leven) of als je een bepaalde ziekte krijgt, kun je natuurlijk eerder sterven. Je bent in het fysieke octaaf op planeet aarde en hier heerst veel chaos. Je kunt worden blootgesteld aan geweld dat je doodt, je kunt ongelukken krijgen en ziekten die niet bij je Goddelijke plan horen, en daarom kun je ook eerder uit je lichaam vertrekken.

Zo gaat het op het huidige niveau gewoon op planeet aarde. Nu bestaat er natuurlijk ook de mogelijkheid om je levensduur te verlengen. Maar dat doe je alleen als je het pad naar Christusschap bewandelt en een hoger niveau van dat pad haalt dan je had bepaald voor je incarneerde. Als je ijverig volhardt op je pad en dienstbaar bent aan het leven, dan kun je langer leven omdat je waardevolle diensten bewijst en daardoor kun je langer geïncarneerd blijven. Dit betekent niet dat je alle mensen die jong sterven, moet beschouwen als niet spiritueel of dat oude mensen die heel oud worden spiritueel zijn. Er spelen ook andere overwegingen mee. Maar als je langer wilt leven dan de tijd die daarvoor is bepaald, dan is de enige manier om dat te doen: het pad naar Christusschap volgen en zo hoog mogelijk te komen als je kunt.