De Pleiadiërs, de Arcturiërs en het Sterrenvolk

Vraag: Kun je als mens de open deur zijn voor de geascendeerde meesters en tegelijkertijd de open deur voor het Sterrenvolk, de Pleiadiërs en de Arcturiërs?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Het korte antwoord is nee, dat kan niet. Je kunt niet van twee walletjes eten. Wij, de geascendeerde meesters verblijven op het geascendeerde niveau, het spirituele rijk. Wij kunnen naar een paar hogere niveaus van het identiteitsoctaaf of het etherische octaaf gaan, maar er niet onder. De Pleiadiërs, de Arcturiërs en het Sterrenvolk, wat er ook maar is, zijn nog in het fysieke rijk of op het emotionele, mentale en identiteitsniveau. Diverse wezens worden overal ter wereld gechanneld door diverse channelers die op het emotionele, mentale en identiteitsniveau zitten, maar er zijn er ook op het fysieke niveau, en er zijn ook die beweren dat zij sterrenmensen zijn of Pleiadiërs die niet op het fysieke niveau zitten, maar die zitten eigenlijk meestal in het mentale rijk. Als je die mensen channelt, dan kunnen de geascendeerde meesters niet met jou werken. Wij mogen dat bij wet niet. Om de open deur voor de geascendeerde meesters te zijn, moet je bereid zijn om je bewustzijnsniveau te verhogen naar het niveau van ons waarop wij je dan kunnen ontmoeten.

Nu moeten we natuurlijk een voorwaarde stellen. Want wat bedoel je wanneer je zegt: “Kan iemand de open deur zijn?” Ik heb het over of je een boodschapper kunt zijn voor de geascendeerde meesters en tegelijkertijd een boodschapper of channeler voor andere wezens. Dat antwoord is duidelijk nee. Wat betreft of je de open deur kunt zijn, kun je dat ook interpreteren als dat je ideeën kunt ontvangen. Wij hebben natuurlijk al vaak gezegd dat wij bepaalde ideeën naar het collectieve bewustzijn sturen en iedereen die zich op deze ideeën kan afstemmen, door zichzelf ietsje boven hun huidige bewustzijnsniveau uit te tillen, kan zo’n idee ontvangen. Dan ben je in zekere zin de ‘open deur’.
Nu zijn er mensen die zich daar spiritueel van bewust zijn, new age mensen die iets op goed geluk benaderen. Soms kunnen ze ook een idee ontvangen dat door de geascendeerde meesters is gestuurd. Andere keren zijn ze afgestemd op het ontvangen van ideeën van andere wezens, hoe je ze ook maar noemen wilt. Er is een soort mix in hun bewustzijn en dat komt omdat ze geen onderscheidingsvermogen hebben, zij hebben geen Christusonderscheid. Zij zijn niet in staat om de vibratie van die wezens te voelen.

Voordat de boodschapper door ons werd getraind, las hij bepaalde dingen op het internet, bepaalde channelings, of zelfs bepaalde boeken. Hij moest de vibratie hiervan voelen en hij kwam op het punt dat hij een boek kon pakken, of een gechannelde boodschap openen, en na een paar regels of alinea’s kon hij voelen dat dit niet de vibratie van de geascendeerde meesters had die hij uit de vele dictaten kende die hij live in de Summit Lighthouse had gevoeld. Hij was jarenlang bij de Summit Lighthouse en de voornaamste les die hij daar kreeg, was dat hij daar moest zitten om de vibratie van de meesters voelen die door Elizabeth Claire Prophet heen kwam. Daardoor kreeg hij afstemming op onze vibratie, die hij vervolgens kon vergelijken met vibratie uit andere bronnen, en op die manier kon hij snel leren om eenvoudig de vibratie te voelen die lager was en niet van de geascendeerde meesters kwam.