Vraag over bijzondere vermogens en talenten

Vraag: Als we zoveel levens op planeet aarde hebben gehad, hoe komt het dan dat velen van ons zulke schijnbaar gewone levens hebben zonder bijzondere vermogens en talenten? Hebben we talenten of vermogens die opgeslagen zijn in ons causale lichaam waar wij wel of niet bij kunnen? Als dat zo is, waarom is dat dan het geval?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Je moet heel voorzichtig zijn wat betreft hoe je naar bijzondere vermogens kijkt zoals helderziendheid of het vermogen om materie te manifesteren of dingen met je gedachten te bewegen, als een teken van spirituele groei, maar zoals wij al vaker hebben gezegd, is dat niet zo. Er zijn in feite gevallen wezens die bepaalde vermogens bezitten die indruk kunnen maken op mensen die geen Christusonderscheid bezitten.

De waarheid is dat de meeste mensen niet naar zulke vaardigheden streven. Zij streven naar spirituele groei en dat is niet hetzelfde als bijzondere vermogens of zelfs buitengewone intelligentie bezitten. Het is echter waar dat veel mensen die vaardigheden wel in hun causale lichaam hebben en die ze in heel veel levens hebben opgebouwd en die hen veel creatiever zouden kunnen maken, veel productiever, dan zij nu zijn. Maar kijk eens naar de samenleving waarin je bent opgegroeid. Stimuleren jullie zelfs in deze moderne tijd kinderen om toegang te krijgen tot die hogere vermogens uit vorige levens? Kennen jullie zelfs het concept vorige levens wel en dat mensen wel wat hulp zouden kunnen gebruiken om die vermogens te activeren of er toegang tot te krijgen? In plaats daarvan programmeren jullie in werkelijkheid kinderen om die vaardigheden te ontkennen, ervan weg te kijken. Dit is opnieuw opzettelijke manipulatie van de gevallen wezens die niet willen dat mensen toegang hebben tot vermogens uit vorige levens. Zij willen dat de gewone bevolking een gewoon leven leidt en een gewoon intelligentieniveau en bewustzijnsniveau heeft, omdat zij de mensen willen onderdrukken.

Zelfs in de meest geavanceerde democratieën dient het systeem alleen maar om de mensen te onderdrukken en kinderen te beperken en hen te ontmoedigen om hun speciale intelligentie te uiten of inzichten die ze uit vorige levens meen hebben genomen. Nu worden natuurlijk niet alle mensen onderdrukt en daarom zie je zoveel studenten van geascendeerde meesters en waarom er veel andere spirituele studenten op de wereld zijn, waarom er veel andere mensen zijn die hun intelligentie, vermogens en begrip wel zien.