Hoe houden vrouwen mannen in evenwicht?

Vraag: Kunnen jij of de geascendeerde meesters uitleggen hoe het in zijn werk gaat dat je door het vrouwelijke te zuiveren, in evenwicht te brengen, ook het mannelijke in evenwicht brengt? Hoe kan dan het vervormde mannelijke worden gezuiverd of in evenwicht gebracht door het vrouwelijke?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Zoals we in onze dictaten hebben uitgelegd, en waar we nog meer over zullen zeggen, zou het mannelijke en vrouwelijke, zelfs zoals je dat op aarde ziet, eigenlijk elkaars polariteit moeten zijn. De uitbreidende en samentrekkende kracht zijn geen tegenstellingen, zoals Omega heeft uitgelegd. Zij vormen geen dualistische relatie. Zij vullen elkaar daarom aan. Als je naar de specifieke situatie kijkt van een stel, een man en een vrouw, dan zal het ook onbewust effect op haar man of mannelijke partner hebben, als de vrouw haar vrouwelijke energie in evenwicht brengt, aan haar psychologische problemen werkt, waardoor hij ook gemakkelijker zichzelf in evenwicht kan brengen. Als hij zich hier niet van bewust is en niet bereid is om daar iets aan te doen, dan heeft het maar beperkt effect, maar als hij wel aan zichzelf wil werken, dan kan dit een spectaculair effect hebben. Wat betreft de samenleving als geheel, kunnen we zelfs zeggen dat als er steeds meer vrouwen in evenwicht komen, of moeten we zelfs zeggen hun trauma’s helen, dan zal dit de hele samenleving beïnvloeden. Dat kan spectaculair effect hebben. Als een cruciaal aantal vrouwen hun trauma’s uit vorige levens en dit leven zou helen, dan zou dit het collectieve bewustzijn spectaculair verhogen. En dat zou dan vaak kunnen betekenen dat mannen in staat zullen zijn om naar hun eigen trauma’s te kijken. Vaak is het zo dat er een bepaalde dynamiek tussen mannen en vrouwen bestaat, omdat zij een bepaald patroon hebben gevormd, een bepaald momentum, van een antagonistische relatie. Zij zouden ruzie kunnen maken. Zij zouden tegen elkaar kunnen zeuren. Zij zouden domme grappen kunnen maken of sarcastische opmerkingen plaatsen. Of gewoon niet tegen elkaar praten. in zo’n relatie is het vaak zo dat de man de reactie van de vrouw gebruikt als excuus om niet naar zichzelf te kijken, omdat hij redeneert: “O, mijn vrouw doet weer eens gek.”

Wanneer de vrouw zichzelf begint te helen zullen haar reacties op haar man veranderen en als de man niet een heel erg laag bewustzijnsniveau heeft, dan zal dit hem ook beïnvloeden. Hij zal in het begin niet kunnen begrijpen waarom zij niet reageert zoals ze altijd doet. Hij zal eerst in de war raken, maar veel mannen zullen op den duur zover komen dat zij naar hun eigen reacties gaan kijken en zeggen: “Waarom ben ik vijandig tegen haar, wanneer zij niet vijandig reageert?” Veel mannen zijn niet in staat om vijandig te blijven wanneer de vrouw niet reageert op de manier die ze verwachten in die situatie. Als een vrouw zichzelf dus meer in evenwicht brengt, dan betekent dit dat ze het de man gemakkelijker maakt om zichzelf in evenwicht te brengen en zijn wonden te helen. Het potentieel bestaat dus dat als de vrouw de stappen doet om haar eigen psychologische problemen op te ruimen, haar man kan helpen om zichzelf te helen. Als dat niet gebeurt, dan zal er soms gewoon een situatie ontstaan waarin de vrouw verder gaat en een bewustere man aantrekt die bereid is om aan zijn psychologische problemen te werken en dan kunnen die twee samen een hogere spiraal vormen dan in de vorige relatie mogelijk was.