De reactie van de regering in de Verenigde Staten op de pandemie COVID-19

Vraag: Wat zijn de grootste lessen die het Amerikaanse volk kan leren als ze nadenken over hoe de regering van de Verenigde Staten en Trump in het bijzonder op de COVID-19 pandemie heeft gereageerd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Dit is een vraag die in zekere zin niet constructief is om te beantwoorden, omdat de gewone bevolking in Amerika natuurlijk niet naar het antwoord zal luisteren, het antwoord niet zal lezen. Maar de mensen in Amerika moeten natuurlijk wel naar de reactie van hun regering kijken en dit beoordelen vanuit een neutraal, objectief standpunt.

Er zijn al naties in Europa waarin de mensen of zelfs leden van de regering hebben opgeroepen om een onafhankelijke, neutrale, commissie in het leven te roepen om de reactie op de COVID-19 situatie van de regering in die natie te beoordelen. Men zou in het ideale geval zoiets ook in de Verenigde Staten moeten eisen. Natuurlijk moet iedere democratische regering zo’n proces moeten ondergaan, omdat een echt democratische regering berust op de denkwijze dat wij willen evalueren wat we doen, niet om fouten te ontdekken, maar om te zien wat er beter kan opdat ze een situatie in de toekomst kunnen verbeteren. Elke president met een constructieve denkwijze zou er geen probleem mee hebben om zelf en zijn regering zo’n onafhankelijke evaluatie te ondergaan. De stap die wij aanbevelen is dat jullie als spirituele mensen de oproepen doen dat de mensen worden losgesneden, zodat de Amerikanen kunnen zeggen: “Kijk eens wat ze in Europa doen, wij moeten dat ook doen en een onafhankelijke commissie instellen.” En als dit dan momentum krijgt, dan kun je zien wat de reactie van Trump zal zijn, van de regering, of zij dit willen, of dat ze het proberen te voorkomen en met wat voor reden ze dat willen voorkomen. Op grond hiervan kun je beoordelen wat hun houding is, niet alleen in de huidige situatie, maar ten opzichte van de mensen in het algemeen en de manier waarop zij het ambt bekleden waarvoor ze zijn gekozen. De algemene zorg van de mensen moet natuurlijk in elke natie zijn: “Heeft de regering op deze situatie gereageerd met de beste belangen voor ons in het achterhoofd? Hebben ze het serieus aangepakt? Hebben ze gedaan wat ze konden om ons te beschermen of zijn ze tekortgeschoten? Hebben ze wel hun verantwoordelijkheid gedragen door maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus door de bevolking tegen te gaan?” En nogmaals, ik zal het Amerikaanse volk die beoordeling laten geven, omdat ik eigenlijk helemaal niet graag die beoordeling wil geven, behalve dan dat de mensen zich ervan bewust worden wat voor regering en wat voor president zij op dit moment hebben, en wat zijn gedachtegang is en zijn houding ten aanzien van het ambt dat hij bekleedt en hoe hij persoonlijk dat ambt uitvoert.