De coronaviruspandemie en samenzweringstheorieën

Vraag: Welke spirituele en praktische hulpmiddelen moeten er worden gebruikt om te voorkomen dat er massaal wordt ingeënt en chips worden geïmplementeerd in mensen via vaccins als gevolg van de huidige pandemie? Wat zijn geschikte hulpmiddelen voor de studenten van de geascendeerde meesters en wat zijn in het algemeen de aanbevelingen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Jullie hebben al hulpmiddelen gekregen om oproepen te doen voor het coronavirus en COVID-19. Mijn geliefden, wij bevorderen geen samenzweringstheorieën en wij verspreiden ze ook niet. Het is duidelijk dat dit een ernstige situatie is, zoals veel regeringen op de wereld hebben toegegeven. Zij hebben erkend dat zij er iets tegen moeten doen. Zij hebben alle mogelijke stappen genomen die zij tot hun beschikking hadden. Het is duidelijk, als onderdeel van dit proces, dat er onderzoek zal worden gedaan naar diverse medicamenten die de ziekte COVID-19 kan stoppen of in ieder geval te voorkomen dat het dodelijk wordt. Het mag duidelijk zijn dat er pogingen gedaan zullen worden om een vaccin te ontwikkelen net zoals voor de gewone griep.

Het idee dat democratische regeringen een situatie zouden gebruiken om onder dwang chips te implementeren of zonder dat zij het weten met het vaccin, is niet realistisch. Het is een samenzweringstheorie die niet klopt. Wij zeggen niet dat er niet bepaalde gevallen wezens zijn die dit wel graag zouden willen. Maar geen enkele democratische regering zou dit doen.

Wat betreft het vaccin, het is duidelijk dat jij, wanneer er een vaccin is ontwikkeld, persoonlijk moet beoordelen of jij je wilt laten inenten. En je moet dan beoordelen: “Is het vaccin grondig getest en zijn de bijwerkingen voldoende beoordeeld?” In de meeste democratische landen zou je de keus moeten krijgen of jij je wilt laten inenten of niet. Je zou in staat moeten zijn om nee te zeggen als je het gevoel hebt dat je het niet wilt, afgaand op je eigen innerlijke leiding. Ik geef geen algemene aanbeveling om je te laten inenten of niet. Dat moet je persoonlijk beslissen omdat het jouw verantwoording is om je Christusonderscheid te gebruiken. Maar zoals wij al vaker hebben gezegd, als jij een gemoedsgesteldheid hebt die op angst berust, dan kun je geen Christusonderscheid hebben, dan is je intuïtie niet accuraat. En mijn geliefden, je kunt je gedachten niet dag in dag uit voeden met al die samenzweringstheorieën zonder in een gemoedsgesteldheid te komen die op angst berust. En dan zal je intuïtie ook niet kloppen.