Waarom hebben de meesters niet gesproken over de COVID-19 pandemie?

Vraag: Kunnen de meesters in het kort bespreken wat zij willen dat wij weten over het coronavirus en de COVID-19 pandemie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Welnu mijn geliefden, de boodschapper is niet op vakantie geweest of heeft de laatste drie maanden in coma gelegen. Dat betekent dat hij bereid was en in staat om op elk moment een dictaat op te nemen als wij dat willen. Uit het feit dat de boodschapper geen dictaat heeft gekregen, kun je opmaken dat wij eigenlijk niet zoveel over de situatie in het algemeen wilden zeggen. Dan is de logische vraag natuurlijk: “Waarom dan niet? Waarom hebben jullie hier niets over willen zeggen?” Daar zij talloze redenen voor, maar één is dat wij, toen wij zagen dat deze situatie zich aan het ontwikkelen was, ons realiseerden dat het niet teruggedraaid kon worden, en het was natuurlijk al voor nieuwjaar begonnen toen Gautama Boeddha zijn dictaat heeft gegeven. Wat wij ook hadden gezegd tegen onze studenten om daar decreten voor te doen, het kon niet teruggedraaid worden. Wij hebben vaker over besmettelijke ziekten gesproken als een mogelijkheid die altijd latent aanwezig is, dus het is eigenlijk alleen maar een kwestie van wanneer het gebeurt. Ik weet dat wij hebben gezegd dat dit minder waarschijnlijk is als het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, maar toch kan het gebeuren.

Een andere reden dat wij er niet over gesproken hebben, is dat we in een fase zijn waarin wij ons voornamelijk richten op het geven van leringen die de planeet helpen om in de Gouden Eeuw van Saint Germain te komen. Wij kijken naar het perspectief op de lange termijn. En eerlijk gezegd weet ik dat de situatie nu heel erg ernstig kan lijken en natuurlijk is die ook ernstig voor de mensen die ziek zijn, of mensen hebben die ziek zijn of gestorven zijn aan de ziekte. Ik weet dat het erg is voor de mensen die hun baan kwijt zijn of een onzekere toekomst tegemoet gaan, maar wanneer je dit op lange termijn bekijkt, met een langer perspectief zoals het volgende decennium, dan is het niet zo’n erge gebeurtenis. Het zal enigszins lijken op de financiële crisis van 2008, die in die tijd heel ernstig was, maar die nu, slechts een paar jaar later, niet meer zo heel erg lijkt in het bewustzijn van de mensen. Met andere woorden, dit is iets wat op korte termijn heel erg is, maar de mensen zullen er al relatief snel overheen zijn en veel mensen zullen het zelfs vergeten. Nu is het niet zo dat wij niet bereid zijn om iets meer over de situatie te zeggen, maar dan vraag ik je om specifiekere vragen te stellen, waar wij iets over kunnen zeggen.