De onopgeloste psychische problemen die achter de Corona-uitbraak zitten

Vraag: Zou Elohim Cyclopea of een van de meesters de onopgeloste psychische problemen die achter de Corona-uitbraak zitten, kunnen bespreken? En zou Cyclopea of een van de meesters leringen met ons kunnen delen die ons helpen om die problemen op te lossen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen.

Jullie weten wel, mijn geliefden, dat een virus eigenlijk geen levensvorm is, in ieder geval niet wat je meestal een levensvorm noemt. Het virus is een parasiet die om te kunnen overleven afhankelijk is van een gastheer: een cel die die hij binnendringt. Op grond hiervan kun je begrijpen dat een virus niet een natuurlijke gebeurtenis is, in die zin dat het niet het resultaat is van het normale evolutionaire proces. Het normale evolutionaire proces brengt zelfs op een planeet als de aarde waar de materie zo compact is, levensvormen voort die het kunnen overleven en zich zelfstandig kunnen voortplanten. En daarom kunnen ze groeien, zij kunnen zichzelf transcenderen, evolueren tot andere levensvormen en er zit vooruitgang in het evolutionaire proces. Maar er zijn bepaalde levensvormen, virussen, parasieten, giftige beesten enzovoort, die niet zelfstandig kunnen bestaan. En wanneer je dat soort levensvormen ziet, dan weet je dat die niet het resultaat zijn van een natuurlijk ongestoord evolutionair proces, maar dat ze het resultaat zijn van de invloed van de gevallen wezens en het gevallen bewustzijn.

In eerdere dispensaties hebben wij over virussen gesproken en hoe die in vorige beschavingen door de gevallen wezens genetisch werden geschapen of gemodificeerd in laboratoria. Maar eigenlijk wil ik daar nu niet op ingaan. Ik wil wel zeggen dat een virus een manifestatie, de uitbeelding, van het gevallen bewustzijn op het fysieke vlak is. Het gevallen bewustzijn en gevallen wezens zijn eigenlijk een soort virus, een soort parasiet, omdat ze niet op zichzelf kunnen bestaan. Zij kunnen geen energie meer uit het spirituele rijk ontvangen van hun IK BEN Aanwezigheid of de geascendeerde meesters en daarom moeten zij de gedachten van mensen binnendringen om de mensen die wel energie uit het spirituele rijk ontvangen te dwingen om die een verkeerde kwaliteit te geven met lagere vibratie, zodat de gevallen wezens het kunnen overleven.

Dit is eigenlijk de gedachtegang achter een virus; de weigering om zichzelf te transcenderen, de weigering om te veranderen, hogerop te komen, te groeien. En er bestaat natuurlijk verband tussen het bewustzijn, het collectieve bewustzijn en de specifieke plekken waar een virus een sprong kan maken naar het fysieke vlak of van dieren op mensen kan overspringen.

Het is geen toeval dat dit in China is gebeurd, omdat China een van de naties op de wereld is die vastzit in een bewustzijnsstaat waarin de mensen niet willen transcenderen, niet in staat zijn om zichzelf te transcenderen. Dit bewustzijn heeft veel aspecten, inclusief de manier waarop ze met dieren omgaan op die veemarkten, maar ook hoe ze met mensen omgaan. Maar tegenwoordig is het meest in het oog springende voorbeeld in China natuurlijk de weigering om het communisme en de communistische ideologie te transcenderen. Dit is een natie die kapitalistisch is, zo niet nog kapitalistischer dan de Verenigde Staten, met een groeiend aantal miljonairs en multimiljonairs. En toch staat men erop om de schijn op te houden dat er een communistisch systeem is en dat een communistische partij het land leidt. Wie houden ze voor de gek, om het maar eens populair te zeggen. Toch alleen zichzelf? Dit heeft in China, maar ook in een groter deel van Azië, natuurlijk te maken met duizenden jaren geleden, toen men geneigd was om een bepaalde schijn te wekken. En met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben, willen ze die schijn blijven ophouden. Zij willen hun gezicht redden.

Natuurlijk zie je dit ook terug in andere delen van de wereld. Ik zeg niet dat er geen virusuitbraak kan zijn in andere delen van de wereld. Maar niettemin zie je het heel erg in China. En dat is de reden voor deze specifieke uitbraak. Het is een manifestatie van dit bewustzijn, de onwil om zichzelf te transcenderen, jezelf te transcenderen. En eigenlijk is het ook een manifestatie van de onwil van de mensen om in opstand te komen tegen de gevallen wezens, want wie zijn degenen die de schijn ophouden dat de communistische partij aan de macht is in China? De gevallen wezens, omdat zij degenen zijn die niet alleen het communisme en marxisme hebben bedacht, maar natuurlijk ook de communistische partij in China en het hele machtsapparaat.

Wanneer de mensen niet in opstand komen tegen de gevallen wezens, moet er nog meer gebeuren om die gedachtegang op te schudden, die de denkwijze aanvecht op een manier die je moeilijker kunt ontkennen. Jullie zien een fysieke manifestatie die je moeilijk kunt ontkennen. Ik weet heel goed dat China het een hele tijd heeft ontkend. En dat zij de impact van het virus hadden kunnen minimaliseren, als ze er opener en eerlijker over waren geweest tegen de W.H.O. en de rest van de wereld. Maar nogmaals, dit is de fanatische nadruk op het ophouden van de schijn en het gezicht te redden van de communistische partij. Zij denken dat ze alles onder controle hebben, maar hebben ze het virus onder controle? Nee. Dit heeft al impact gehad op het collectieve bewustzijn in China. Het zal in de toekomst nog meer impact krijgen. Het heeft natuurlijk ook een bepaalde impact op de westerse naties, er zijn ook westerse naties die zichzelf niet willen transcenderen.

Je kunt de vele verschillende naties nalopen en dan kun je in ieder geval een redelijke overeenkomst ontdekken tussen het aantal mensen dat is geïnfecteerd en het aantal mensen dat aan COVID-19 is gestorven en de onwil in het collectieve bewustzijn om iets in die natie te transcenderen. In Italië is dit bijvoorbeeld juist het feit dat de katholieke kerk in Italië is gesticht en nog steeds haar hoofdkwartier daar heeft, maar heeft Italië iets gedaan om de katholieke kerk uit te dagen? Hetzelfde geldt voor Spanje. In Groot-Brittannië zie dat de mensen de Europese Unie verlaten omdat zij hun eigen dingen willen doen, maar zij dagen de machtselite niet uit die Groot-Brittannië achter de schermen regeert, opnieuw onwil om te transcenderen. In Amerika, waarvan we al vaker hebben gezegd dat de machtselite daar steeds rijker wordt, zie je dat de middenklasse steeds armer wordt, en de armen raken berooid. Maar Amerikanen zijn niet bereid om daar verandering in aan te brengen. Zij willen niet van hun regering, hun president, eisen dat hij stappen onderneemt om dit te veranderen, hoewel hij tot op bepaalde hoogte dit wel heeft beloofd toen hij werd verkozen door een zogenaamd populistische beweging. Maar waar is het populisme tegenwoordig om de ijzeren greep van de machtselite op de Amerikaanse economie en financiële stelsel aan te vechten? Als je naar de wereld kijkt, kun je zeker overeenkomsten vinden. Niet dat je dit al te diepgaand hoeft te interpreteren, maar er zijn er wel.

Wat betreft de spirituele hulpmiddelen die je hiervoor kunt gebruiken, welnu, je kunt zeker de hulpmiddelen gebruiken die wij hebben gegeven om je bewustzijn te verhogen, je kunt bescherming oproepen, dat je wordt losgesneden. En je kunt aan jezelf werken en je bereidheid om jezelf te transcenderen. Maar je moet toegeven dat er een limiet is aan wat spirituele mensen kunnen doen met betrekking tot het verminderen van de ziekte COVID-19 en de virusuitbraak, omdat het gewoon een van de lessen is die de mensheid moest leren, omdat ze het niet willen leren door middel van hogere goddelijke leiding en dan moeten ze het op de Harde Leerschool leren. En je zou kunnen zeggen dat het recentelijk zeker de aandacht van de mensen heeft getrokken, zelfs nog meer dan de financiële crisis in 2008 en op een bepaalde manier, zelfs meer dan 9/11. Door de beperkingen die zijn opgelegd, kun je zien hoe de regeringen hebben gereageerd. En daaraan zie je, ook al is dat misschien het enige, dat deze crisis de aandacht van de mensen heeft. En ze zijn losgeschud uit het idee: “O, dat waait waarschijnlijk wel over. Wij hoeven er niet veel aan te doen.” Zij werden gewekt door het feit dat er iets is wat zij moeten doen want anders zouden ze een echte catastrofe meemaken. Dus nogmaals, zelfs deze bewustwording kan leiden tot meer bewustheid van de noodzaak om de oude manier van denken los te laten en op verschillende manieren vooruit te gaan.