De Mensen in Oekraïne moeten een positieve Kijk op de Wereld krijgen

Geascendeerde Meester Portia, 20 september 2019 – Kiev, Oekraïne

Vernietig, vernietig, vernietig de krachten van antiliefde in het hart van Kiev en in het hart van Oekraïne

Vernietig, vernietig, vernietig de krachten van antiliefde in Minsk en het hart van Wit-Rusland.

Vernietig, vernietig, vernietig de krachten van antiliefde in het hart van Moskou en Rusland.

IK BEN de geascendeerde meester Portia. Ik word de godin van kansen genoemd, omdat ik de Vlam van Kansen bij mij draag, bewaar deze, ik deel de Vlam van Kansen uit aan de mensen op aarde. En zodoende kom ik nu om die krachten te vernietigen die tegen zijn op de kansen die de mensen krijgen om een leven voor zichzelf op te bouwen dat meer is dan zij tot dusver hebben gekend, dat meer is dan ze ooit over durfden dromen. Maar niettemin verdienen ze de kans om een leven te krijgen dat meer is dan voorheen. En deze vlam veranker ik nu in de drie hoofdsteden van Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne om de mensen die daartoe in staat zijn en die dat willen zich kunnen afstemmen op de Vlam van Kansen om die nieuwe dag, die nieuwe opening te internaliseren opdat zij die vlam kunnen grijpen, die vlam internaliseren en op het fysieke vlak de nieuwe kansen manifesteren voor de mensen in die drie naties die karmisch gezien natuurlijk nauw met elkaar verbonden zijn. Het is bijna onmogelijk om de omstandigheden in één land te verbeteren zonder ook de omstandigheden in de andere twee te verbeteren. En daarom heb ik besloten om deze vlam op alle drie plaatsen te verankeren.

Deze kans heeft een Alpha- en Omega-aspect. Het Alpha-aspect is dat degenen die bereid zijn om hun bewustzijn te verhogen en die vlam te grijpen en meer te worden, een kans krijgen om te groeien. En voor degenen die niet meer willen worden, die niet willen groeien, die niet overeind komen om het oude te transcenderen, die vasthouden aan de oude manier van doen en ontkennen dat er een kans bestaat om meer te worden, zal die vlam het oordeel zijn, het oordeel van Christus, het oordeel van de Goddelijke Moeder, en dan krijgen de engelen van Aartsengel Michaël en Astrea de kans om inderdaad de duistere krachten te binden die de groei tegenhouden en zelfs uit hun lichaam te halen, omdat hun tijd allang voorbij is, maar kunstmatig in leven zijn gehouden doordat de mensen deze kans niet pakken. Die kans negeren is niet echt het resultaat van de keuzes uit vrije wil van de mensen, maar is gemanipuleerd, een gemanipuleerde keuze, omdat de mensen heel lang de kans is onthouden om hun leven te verbeteren omdat het ontkend werd, zodat zij het hebben opgegeven; zij hebben de hoop opgegeven, de gedachte opgegeven dat het mogelijk was om hun leven te verbeteren. Dit is nu juist het bewustzijn dat ik vandaag ga verníétigen, zodat de mensen het gevoel krijgen dat ze écht de kans krijgen op een betere toekomst dan ze in het verleden hebben gehad en ook tegenwoordig nog. Ik adem de adem van de Goddelijke Moeder uit om nieuw leven in de mensen te blazen die al zo lang vertrapt worden dat ze alle hoop hebben opgegeven. Laat ze deze nieuwe adem voelen die lijkt op de adem die je inblaast wanneer je iemand reanimeert als hij verdronken is en je adem in de longen blaast opdat iemand weer zelf kan gaan ademen. En laat de mensen nieuwe hoop voelen, laat hen een nieuwe kans voelen. Laat degenen die het bewust kunnen voelen, laat degenen die het niet kunnen voelen het in hun emotionele, mentale en identiteitslichaam voelen, want je kunt het niet meer negeren. Niemand kan de Vlam van Kansen negeren die ik breng, De Vlam die IK BEN. Je zegt misschien: “Hoe zit het dan met de vrije wil?” Zij mogen ontkennen dat ze een vrije wil hebben, maar zij kunnen die niet ontkennen zonder te weten dat ze die ontkennen. Zij kunnen zich hier niet onbewust van zijn en het niet opmerken. Zij kunnen zich er niet helemaal aan onttrekken. Degenen die dat actief ontkennen, moeten weten dat zij de keuze maken om die kans te negeren. Want hoe konden ze anders die kans krijgen als zij zich niet bewust zijn van wat zij negeren? En ik, die een vlam belichaam, heb het recht om de mensen een kans te geven. En ik heb besloten om dat vandaag te doen.

Wanneer ik dus besluit om jullie een lering te geven die veel mensen kan helpen, die jullie, onze directe studenten, misschien zouden kunnen benutten, en die mag zelfs worden gepubliceerd; die kan zich door het collectieve bewustzijn verspreiden en de mensen omarmen die misschien. De lering is eenvoudig. Sinds Albert Einstein in 1905 zijn relativiteitstheorie publiceerde, weet men dat alles uit energie bestaat. De wereld bestaat uit energie. Dit is eenvoudige logica wanneer je de relativiteitstheorie bekijkt; je kunt dit niet ontkennen.

Wat houdt dat in? Het houdt in dat alles wat je al menselijk wezen doet, doet door middel van energie. Jullie weten heel goed dat je energie uit je voedsel moet halen om je lichaam goed te laten functioneren. Het is niet moeilijk om de sprong te maken en mensen zich te laten realiseren dat je psyche, je geest, je emoties, ook gevoed worden door energie. Wat is er anders in een wereld waarin alles uit energie bestaat? Er bestaat fysieke energie, er bestaat psychische energie. Daarom worden je gedachten, je bewustzijn, je gewaarzijn van iets, alles wat je doet, denkt of voelt, door energie gevormd. Als je geen psychische energie had, kon je niet denken, je kon niet voelen, je zou je niet ergens van bewust kunnen zijn, je zou geen beslissingen kunnen nemen om iets te doen. En voordat de fysieke energie tot uiting kan komen in je lichaam als het iets doet, moet er een proces in je bewustzijn zijn dat je laat besluiten om iets te doen en dat proces wordt aangedreven door psychische energie.

Waar komt die psychische energie vandaan? Niet uit het voedsel dat je eet, want het is een hogere vorm van energie. Gedachten zijn niet fysiek, je kunt je gedachten niet zien met je fysieke zintuigen. Die komen van een hoger niveau van energie en dat is ook heel logisch op grond van de relativiteitstheorie dat er een oneindige schaal van energie kan zijn die van de fysieke vibraties overgaat naar hogere vibraties, die je gevoelens veroorzaken; je hebt een mentaal lichaam waar mentale energie je gedachten opwekken. Dit is eenvoudig, de meeste mensen zullen zelfs wel kunnen beseffen dat er nog een diepgaander niveau is, of een hoger niveau, waarop je identiteitsgevoel wordt verankerd. En daar bevindt zich specifieke energie die voor je identiteitsgevoel zorgt. Op dit moment kunnen we de vraag waar die energie uiteindelijk vandaan komt, laten voor wat het is en kijken naar het effect van de energie.

Wat is er voor nodig om een menselijk wezen zich goed te laten voelen? Want de meeste mensen hebben misschien niet een hoge spirituele ervaring gehad; zij zullen zeggen dat verliefd zijn het beste is wat zij ooit hebben gevoeld in hun leven. Dan voelen de mensen zich vrij, zij voelen zich blij. Maar waarom voelen ze zich zo? Omdat er een opening in hun wezen is om de energie vrij te laten stromen. Er zijn mensen die zeggen dat jij je dwaas gedraagt als je verliefd bent. Maar je bent in ieder geval een gelukkige dwaas. Waarom doe je zo dwaas? Omdat jij je openstelt, er is een opening in jouw wezen. Het gevoel dat je verliefd bent, opent je voor een stroom van energie die er normaal niet is. Wat zorgt ervoor dat jij je goed voelt als je verliefd bent? Dat komt omdat er meer energie door jouw heen stroomt, er stroomt meer psychische energie door je identiteitslichaam, je mentale lichaam, je emotionele lichaam heen naar het fysieke lichaam. Mensen hoeven niet heel erg na te denken om te beseffen dat jij je beter voelt wanneer er energie, positieve energie is die vrij stroomt dan wanneer er geen energie stroomt. Dit is geen hogere wiskunde. Het kan verder gaan dan wat ze als kind hebben geleerd, of dit nu het materialisme was van de Sovjet-Unie, het materialisme van het westen, of zelfs het christendom in het westen of een andere religie op de wereld. Maar het is niet te hoog gegrepen. De meeste mensen zullen dit kunnen begrijpen. Wanneer energie, positieve energie, vrij stroomt, dan voel jij je goed, wanneer de energie niet stroomt, dan voel jij je niet goed.

Wat kan ervoor zorgen dat de energie niet stroomt? Wanneer je door bepaalde dingen in beslag wordt genomen. Dat kunnen negatieve gevoelens zijn, of beperkende gedachten, waardoor je de energie niet durft laten stromen, je durft geen positieve, op liefde gebaseerde energie te uiten. Dit kan angst zijn, de angst voor wat er gebeurt wanneer jij openstaat, als jij jezelf durft te uiten. Het kan op een heel eenvoudig niveau zijn, omdat je verliefd bent op iemand maar bang bent om tegen die persoon te spreken en te zeggen hoe jij je voelt. Wat als je wordt afgewezen? Het kunnen ook subtielere dingen zijn. Jullie hebben zonet de Rozenkrans van Vergeving opgezegd. En als je boos bent op mensen, als je het gevoel hebt dat zij je pijn hebben gedaan, als je wilt dat zij gestraft worden, als je wilt dat zij lijden zoals jij hebt geleden, dan zijn dat allemaal overtuigingen en gevoelens die de stroom van energie door jouw wezen heen blokkeren. Het is niet onmogelijk dat mensen zich realiseren dat er een opening moet zijn waar deze psychische energie doorheen stroomt. Wanneer die opening gesloten is, dan kan die energie niet stromen. En daarom voel jij je niet zo goed als wanneer die energie vrij stroomt. En al die negatieve gevoelens, al die negatieve gedachten, beperkende gedachten en het beperkende gevoel over wie jij bent als menselijk wezen en wat je wel of niet kunt doen, zullen ervoor zorgen dat die opening geleidelijk aan dichtgaat. Hoe meer negatieve gedachten, hoe meer negatieve overtuigingen, hoe meer die opening dichtgaat en hoe minder energie erdoor heen kan stromen en hoe slechter jij je gaat voelen. Dit kan er dan in ieder geval voor zorgen dat mensen gaan nadenken.

Wat opent mijn gedachten voor die energiestroom, wat sluit mijn geest af? En de mensen kunnen het zelf voelen. Als je bang bent, dan vormt die emotionele energie die angst is een blokkade die gedeeltelijk de opening afsluit waar de energie doorheen gaat. Als je boos bent, gaat die nog meer dicht. Als je naar wraak zoekt, dan zijn jouw gedachten daarop gericht. Wat heeft Jezus verteld over je naaste liefhebben als jezelf, je vijanden liefhebben, de mensen vergeven die je pijn hebben gedaan, om zeventig maal zeven te vergeven? Dit is de sleutel om je goed te voelen: dat jij alle blokkades overwint. Je begrijpt wel dat hoe meer je gedachten, hoe meer je gevoelens, zich richten op de beperking, zich richten op iets waar je bang voor bent, zich richten op iets negatiefs, hoe meer je die stroom afsluit, des te minder energie er kan stromen en jij je dan automatisch slechter voelt.

Als je op de geschiedenis terugkijkt, zou je kunnen zeggen: “Hoe voelden de mensen zich in de sovjettijd? Hoe voelden de meeste mensen zich?” Welnu, er waren zoveel dingen om bang voor te zijn, er waren zoveel beperkingen, er was maar een heel beperkt gevoel van wat er mogelijk was voor hen, dat als je eraan terugdenkt en naar hun gezicht kijkt, dan zie je hoe gesloten dat is. Je kunt zelfs foto’s van mensen in de sovjettijd pakken, of dit nu familieleden zijn of openbare figuren, en als je naar hun gezichten kijkt, dan zie je hoe gesloten hun gezicht was. Het leek wel of ze een masker droegen met aan de binnenkant touwtjes waar iemand aan trok en die ze steeds strakker aantrok, totdat hun gezicht bijna naar binnen werd getrokken. Zo gesloten waren ze. Vaak waren de mensen die hogerop zaten en meer macht hadden, het meest gesloten en je kunt dat aan hun gezichten zien.

Je kunt tot het besef komen dat de Sovjet-Unie een type samenleving was die haar burgers dwong om zich af te sluiten, want als zij zich echt hadden opengesteld om naar de omstandigheden te kijken zoals ze waren, dan zouden ze tot de slotsom gekomen zijn dat het leven ondraaglijk is, mijn leven is ondraaglijk. Maar als je dat besef krijgt, dan kunnen veel mensen het gevoel niet verdragen dat hun leven ondraaglijk is en dan krijgen ze een depressie, plegen ze zelfmoord, want ze kunnen psychologisch niet goed functioneren, ze verdrinken zich in wodka om maar niet iets te voelen. En veel mensen hebben dat gedaan. Om zich te beschermen sloten de meeste mensen zich af, zij richtten zich op hun directe omgeving, het enge leventje dat zij zich hadden gesteld binnen deze grenzen: “Ik kan mij enigszins veilig voelen zolang ik hier blijf en zolang ik niet verder kijk dan wat er buiten mij om gebeurt, dan is het nog draaglijk voor mij.” Als zij zich hadden opengesteld en verder hadden gekeken, dan zou het leven ogenblikkelijk onverdraaglijk zijn geworden. De samenleving in de Sovjet-Unie heeft de meeste mensen hiertoe gedwongen.

Zij realiseerden zich dat niet, maar tegenwoordig zie je iets anders, zelfs de mensen in Rusland hebben enige afstand genomen van de samenleving van de Sovjet-Unie en je kunt zeggen dat de helft van de mensen in Wit-Rusland hier enige afstand van hebben genomen, ook al zijn zij bijna dezelfde soort politiestaat geworden, maar zij hebben in ieder geval wel enige afstand genomen van die oude tijd. Je zou kunnen zeggen dat iedereen een kans heeft gekregen om enige afstand te nemen en daarom is het mogelijk dat de mensen kunnen beginnen te erkennen dat de samenleving in de Sovjet-Unie haar burgers dwong om zich af te sluiten van de stroom van positieve energie. Wanneer jij je afsluit van die stroom, kun jij je niet goed voelen over jezelf, jouw leven, dat is onmogelijk omdat jij juist die energie afsluit die jou een goed gevoel geeft. Wanneer de mensen dit herkennen, dan kunnen ze naar hun samenleving beginnen te kijken en zeggen: “In wat voor samenleving wil ik wonen?” Als zij in een gesloten samenleving willen blijven wonen en hun gedachten en gevoelens afsluiten, dan hebben ze het recht om die keuze te maken. Ik probeer niemand te dwingen om te leven op een manier die ze zelf niet willen, maar als ze tot het besef komen dat zij niet in een gesloten samenleving willen wonen, dan kan de Vlam van Kansen die ik nu hier op deze drie plaatsen heb verankerd, hen helpen om die hobbel te nemen bij wijze van spreken, om over dat keerpunt heen te komen, omdat zij beginnen te beseffen dat er een heel eenvoudig mechanisme in werking is.

Dit mechanisme is dat als zij niet in een gesloten samenleving willen wonen, zij hun gedachten moeten openstellen voordat er een verandering in de samenleving kan komen. Een verandering in de samenleving moet beginnen in de gedachten van de burgers, als er maar een paar zijn, en op den duur een cruciaal aantal mensen, die hun gedachten durven open te stellen voor de stroom van positieve energie. Zij durven de beslissing te nemen dat zij op persoonlijk niveau, ondanks de omstandigheden op de wereld, hun gedachten willen openstellen en wanneer je dat doet, dan laat je de positieve energie vrij stromen. Wanneer veel mensen dit durven te doen, in feite hoeft dat maar een klein percentage van de bevolking te zijn, dan heeft dat invloed op de natie. Als één procent van de mensen in een natie hun gedachten openstellen voor de vrije stroom van positieve energie, dan zal de natie op een beslissende manier veranderen en de natie op een spoor zetten dat omhoog loopt.

Dit betekent niet dat ze ook maar iets van geascendeerde meesters af hoeven te weten en alles te weten wat jullie weten, bijvoorbeeld over chakra’s. Zij hoeven alleen maar iets heel simpels te weten, namelijk het verschil tussen open en dicht; je openstellen om de positieve stroom door je gedachten heen te laten stromen of je af te sluiten en op die manier de energie te blokkeren. Die is er al bij heel veel mensen. Niet bij zoveel mensen in Wit-Rusland, maar wel bij heel wat mensen in Rusland en ook veel mensen in Oekraïne durven optimistischer te zijn over de toekomst. Zij durven dromen te hebben, initiatieven te ontplooien, hun eigen bedrijf te beginnen, bijvoorbeeld. Daarom zijn er al flink wat mensen die zich hiervoor opengesteld hebben en omdat mijn vlam hier verankerd is, zal dit die mensen sterker maken en de moed geven om die meer in de samenleving tot uiting te brengen.

Dit kan op vele manieren gebeuren, maar het begint met het besluit dat je een positieve kijk op het leven wilt krijgen, dat jij je durft te realiseren dat het verschil tussen een pessimist en een optimist slechts een kleine verschuiving is van de wijzer in jouw gedachten. Als je naar een van de klokken kijkt die je in een keuken hebt, een eierwekker, waarvan je de wijzer op een bepaald aantal minuten afstelt, stel je dan eens voor dat je zo’n knop in je gedachten hebt en de pessimist draait die naar het negatieve en de optimist naar het positieve. Er is geen situatie op de wereld die bepaalt hoe jij die knop in je gedachten afstelt. Dit is iets wat jij bij machte bent te doen met je eigen geest. Natuurlijk kan de samenleving invloed uitoefenen op hoeveel mensen die positieve kijk op het leven kunnen krijgen en daarom zag je ook dat er in de Sovjet-Unie bijna niemand was die dat had. In de samenlevingen van tegenwoordig zijn al meer mensen begonnen met afstellen en er zijn nog meer mensen die dat zeker kunnen doen. Het is een kwestie van beslissen. Voor de studenten van geascendeerde meesters is het ook een kwestie van beslissen.

In de vroegere organisaties van geascendeerde meesters was men geneigd om zich op de problemen te concentreren, op het negatieve, op de vervormingen, op wat er moest worden overwonnen. Wij hebben jullie ook veel leringen gegeven over dingen die er moeten worden overwonnen, maar wij hebben jullie ook de middelen gegeven om aan je psyche te werken om de zelven los te laten waardoor je de knop kunt omdraaien en besluiten dat jij je op het positieve wilt concentreren. Het is, zoals ik in een nieuw boek heb gezegd, een kwestie van de Gouden Eeuw van Saint Germain accepteren. Jullie, onze directe studenten, kunnen die switch natuurlijk maken en accepteren dat je de kans krijgt om de omstandigheden in Rusland, Wit-Rusland en in Oekraïne te verbeteren. Degenen die in deze landen wonen, kunnen die knop omzetten, jullie kunnen beslissen om die kans te grijpen in plaats van je op de problemen te concentreren, te accepteren dat jullie natie op een positief spoor zit, dat het beter zál worden en dat jullie oproepen de impact hebben om de natie de positieve richting op te sturen. Er bestaat grote kans dat Oekraïne die switch kan maken voor Wit-Rusland en Rusland dat kunnen.

De mensen in Oekraïne hebben het potentieel om die omslag te maken en die positieve kijk te krijgen. Zij hebben misschien wat hulp nodig, zij hebben misschien wat inspanning nodig door naar andere landen te kijken die dat al hebben gedaan. Jullie president heeft al contact gehad met de presidenten van Polen, Estland, Litouwen, anderen, zodat jullie dit kunnen leren en geïnspireerd worden door wat andere landen al hebben gedaan. Maar ik zeg dat jullie land, Oekraïne, een geweldige kans krijgt om deze verandering door te voeren wanneer de mensen de mogelijkheid kunnen accepteren dat er een positieve toekomst kan komen. En zij kunnen zichzelf dus openstellen en het licht door hen heen laten stromen. Mijn geliefden, waarom zijn Polen en Estland in staat geweest om op hetzelfde punt te beginnen als Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne na de val van de Sovjet-Unie en zo’n geweldige verandering door te maken in zo korte tijd? Waarom konden zij dat wel? Wat heeft die verandering in die landen veroorzaakt? Welnu, dat was de energie van de mensen. Wat kan de verandering in een natie veroorzaken? Energie, en waar moet die energie vandaan komen? Van de mensen in die natie. Zij hebben die aangevoerd door bereid te zijn om positief te worden, naar de kans te kijken, hun talenten te vermenigvuldigen en daarom was er energie die de groei van deze natie opwekte.

Tot nu toe heeft dit er in Oekraïne aan ontbroken, maar het begint wel steeds meer te komen. Niet zo erg in de landelijke gebieden, maar wel in de steden, te beginnen bij Kiev, als de hoofdstad, omdat je daar meer optimisme ziet. Dit kan snel momentum krijgen en niet te stoppen zijn en daarom geeft dit de nieuwe president en het nieuwe parlement de energie die zij nodig hebben om de hervormingen door te voeren die de mensen die op hen hebben gestemd graag willen zien. Maar de mensen die op hen gestemd hebben, realiseren zich nog niet helemaal dat zij die energie moeten leveren, dat het niet genoeg was om een rood kruisje op een stembiljet te plaatsen in een stemhokje. Jullie moeten ook die energie leveren.

Wat houdt het in dat jullie de talenten vermenigvuldigen waar wij over hebben gesproken? Het betekent dat jij toestaat dat er positieve energie door jou heen stroomt. Zo vermenigvuldig jij je talenten. Het is niet zo dat iemand jou iets moet geven. Het feit dat Jezus in de parabel de dienaren een verschillend aantal talenten gaf, betekent niet dat God willekeurig meer licht aan de ene persoon geeft dan aan de andere. Het betekent alleen dat zij in vorige levens meer of minder licht hadden vergaard en toen de kans kregen om dat wel of niet te vermenigvuldigen en degenen die dat inderdaad doen, zullen altijd meer krijgen. Wanneer jij je openstelt, dan vermenigvuldig jij je talenten, en daarom krijg je meer. Jullie, de spirituele studenten, weten waar het meer vandaan komt, het komt van de geascendeerde meesters, jou IK BEN Aanwezigheid. De mensen in het algemeen zijn er nog niet aan toe om dit te begrijpen, hoewel er wel mensen zijn die zich er misschien wel van bewust zijn dat zij een hoger zelf hebben, een hoger deel van je wezen dat meer of minder energie aan jou kan geven, afhankelijk van wat jij met die energie doet. In feite zouden ze zich zelfs wel kunnen realiseren dat jouw hogere zelf altijd energie wil geven, maar dat dit niet kan omdat jij je gedachten daarvoor hebt afgesloten.

Het is aan jou om je geest open te stellen en wanneer je dat doet, dan is de stroom er ook. Iedereen die weleens verliefd is geweest, zou dat moeten weten, het verschil tussen open en gesloten. Nu heb ik jullie gegeven wat ik wilde zeggen in deze verhandeling, behalve dan dat ik jullie mijn liefde en mijn dankbaarheid schenk omdat jullie bijeen wilden komen, jullie bereid waren om de invocaties op te zeggen, om de middelen te gebruiken om aan je psychologische problemen te werken, om de zelven los te laten, naar jezelf te kijken en de balk in jouw eigen oog uit te trekken in plaats van je te concentreren op de splinter in het oog van je broeders en zusters. Daarom konden wij het licht geven dat wij tot dusver hebben gegeven en wij zullen in staat zijn om de komende dagen nog meer licht te brengen. Omdat jullie bereid zijn geweest om de talenten, de leringen en de energie te vermenigvuldigen die wij jullie hebben gegeven en bijeen te komen om tegen ons te zeggen: “Wij stellen ons open om meer te ontvangen.” Daarom krijgen jullie meer en ik ga er vanuit dat jullie dit kunnen voelen in deze verhandeling en hiervoor schenk ik jullie mijn eeuwige dankbaarheid.