Waarom hebben een aantal spirituele mensen ervoor gekozen om in Amerika te incarneren?

Vraag: Moeder Maria heeft uitgelegd waarom een aantal van ons in Amerika is geïncarneerd. Zou je dat nog eens kunnen uitleggen met meer details over onze intenties? Kunnen we er ook voor kiezen om op een andere planeet geboren te worden die overeenkomt met ons bewustzijnsniveau of hebben we geen keus, totdat we al het karma dat we op aarde hebben, hebben opgeruimd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Nog niet zo heel lang gelden waren er minder mensen geïncarneerd dan nu. Waar waren al die zielen wanneer er niet genoeg lichamen zijn om op aarde te incarneren? Ergens anders natuurlijk, in één van de drie hogere rijken. Enkelen incarneerden echter op andere planeten. Jij kunt dus kiezen om op een andere planeet te zijn, maar in veel gevallen moet jij je bewustzijn verhogen, zodat dit correspondeert met het bewustzijnsniveau op die planeet. Wat zou je ermee bereiken als je naar een andere planeet gaat met hetzelfde bewustzijnsniveau heeft als op aarde? Waarom dan niet op aarde blijven?

Ja, je hebt dus een bepaalde vrijheid om te kiezen, afhankelijk van je bewustzijnsniveau, over waar je wilt incarneren. Er zijn mensen die boven het bewustzijn van de aarde zijn gekomen maar nog niet eraan toe waren om te ascenderen, die hebben er dus voor gekozen om naar een andere planeet te gaan. Er zijn mensen die het dualiteitsbewustzijn op aarde hebben achtergelaten dat de aarde domineert en zij hebben ervoor gekozen om op een natuurlijke planeet te incarneren.

Wat betreft waarom jij ervoor gekozen hebt om in Amerika te incarneren, is een persoonlijke zaak. De meeste spirituele mensen die in Amerika zijn geïncarneerd, hebben hun geest afgestemd op de geest van Saint Germain in vorige levens. Zij wisten dat Saint Germain een beeld had om Amerika te scheppen en ze wilden daar deel van uitmaken om dat te realiseren. Veel van jullie zijn meerdere levens in Amerika geïncarneerd en in dit leven zijn jullie geïncarneerd, omdat jullie je realiseerden dat dit een transitieperiode is. Het potentieel bestaat om Amerika vooruit te brengen naar de Gouden Eeuw en er bestaat ook een bepaald risico dat Amerika wordt overgeslagen door de Gouden Eeuw, dat die zich wel in andere landen manifesteert, maar dat Amerika achterop zal komen. Jullie wilden dus hier zijn en daarbij helpen.

Hoe doe je dat dan? Om te beginnen door je bewustzijn te verhogen. Werk aan jezelf. Breng je geest op één lijn met Saint Germain, zodat je innerlijk weet en voelt wat jij kunt doen om Saint Germain te helpen. Misschien heb je een bepaalde achtergrond op een bepaald terrein, en wanneer je op één lijn komt met de geest van Saint Germain, dan kun je ideeën krijgen om dat terrein te verbeteren. Misschien kom je op een nieuw terrein terecht en begin je op dat terrein ideeën te brengen. De meesten van jullie die Amerikaan zijn en in deze natie zijn opgegroeid, hadden een specifieke doel om Amerika te helpen om over te gaan naar de fase van de Gouden Eeuw. Je kunt zeggen dat Amerika op bepaalde manieren al begonnen is aan haar transitie, maar dat ze die nog lang niet heeft voltooid en er kan dus meer gedaan worden. Ik zou zeggen dat Amerika nog niet over het punt heen is gegaan dat er geen terugkeer meer mogelijk is, omdat de Gouden Eeuw een gegeven is. Het is in feite mogelijk dat Saint Germain andere landen moet gebruiken om zijn Gouden Eeuw te manifesteren omdat die zich meer voor hem openstellen.