De visie op het onderwijs in Amerika

Vraag: Wat is de visie op het onderwijs in Amerika in het algemeen en in het bijzonder in de binnensteden en openbare scholen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Welnu, mijn geliefde, dit is een heel complex antwoord dat niet kan worden beantwoord in de tijd die we nu hebben. Het is iets wat de inbreng van heel veel mensen vergt en natuurlijk werken we met alle mensen die expert zijn op het gebied van onderwijs samen om nieuwe ideeën naar buiten te brengen en die initiatieven nemen. Het enige waar ik mij op zal richten, en we hebben hier al over gesproken, is dat er een manier is om je eigen bewustzijn te verhogen en je eigen psyche de baas te worden. Je leert je kinderen lezen, schrijven en rekenen. Je leert hen iets over computers. Je leert hen praktische dingen in het leven. Maar de westerse beschaving, niet alleen in Amerika, leert de kinderen niets over het enige wat alles beïnvloedt in hun leven, namelijk hun psyche. Dit is het enige wat een belangrijke impact kan hebben op het welzijn van de kinderen en hun vermogen om op te groeien tot productieve volwassene.

Ik realiseer me natuurlijk dat er een paar grote horden moeten worden genomen voor dit kan gebeuren. Natuurlijk is er een machtselite die niet wil dat dit gebeurt. Voor hen is onderwijs geen kwestie van de mensen bevrijden: het is een kwestie van hen conditioneren zodat zij hun rol in de samenleving accepteren en niet de status-quo of de elite uitdagen. Desondanks kan er een beweging komen die eist dat kinderen beter onderwijs krijgen opdat ze beter met het leven kunnen omgaan en dit betekent dat zij een basaal inzicht moet krijgen in hoe je psyche werkt. Jullie weten allemaal dat het moeilijk is om een gevoel van zingeving in het leven te krijgen als je niet enig spiritueel inzicht hebt; wat betekent het voor jou als je bepaalde dingen weet van psychologie? Tenzij je het gevoel hebt dat je op weg bent naar iets en dat het leven belangrijk is, wat zou je dan weerhouden van de levensstijl die van feest naar feest leeft, of drugs, of alcohol, of het materialisme en dergelijke.

Het zou heel moeilijk zijn om bepaalde spirituele ideeën te introduceren bij het openbare onderwijssysteem van Amerika, gedeeltelijk vanwege de scheiding tussen kerk en staat. Dit zou een universele vorm van psychologie moeten worden, maar het zou welk ontwikkeld kunnen worden op grond van het idee wat een mens nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Een van die dingen is dat je een gevoel van zingeving moet hebben, het gevoel dat het leven ertoe doet, dat het verschil uitmaakt wat je doet, of je wel of niet drugs neemt – het maakt verschil. Er kan een universele manier komen om gewoon de menselijke psyche te observeren en te zien dat mensen beter functioneren als zij een gevoel van zingeving hebben. Wat is het meest universele gevoel van zingeving dat wij mensen kunnen geven? Dat zij hun bewustzijn kunnen verhogen, hun psychologische problemen kunnen leren beheersen, een aantal problemen kunnen overwinnen die zij misschien bij hun eigen familie zien en daardoor een productiever en vreedzamer leven krijgen en dit zou al één ding zijn dat verschil zou kunnen maken in het onderwijssysteem.

Het sluit aan bij iets wat wij al eerder hebben gezegd, namelijk dat andere westerse een bepaalde materiële staat van welzijn hebben gekregen en dat de volgende uitdaging nu psycho-spiritueel welzijn of psycho-spirituele welvaart vinden, is. Dit kan worden gemotiveerd door een zuiver praktische observatie dat mentale ziekten steeds meer de samenleving belasten en natuurlijk ook mensen persoonlijk. Daarom moeten we iets doen om mensen te helpen bij een depressie, bij verslavingen, bij het gevoel van hopeloosheid en wanhoop dat zij hebben, eenvoudig om die mensen een beter leven te geven zodat de samenleving niet haar middelen hoeft te besteden aan het omgaan met de psychologische toestand van mensen. Het kan op een neutrale of universele manier worden gepresenteerd, maar er is wel een enorme inspanning van de ouders voor nodig omdat zij moeten eisen dat hun kinderen beter worden opgevoed dan zij, vooral als het gaat over de menselijke psyche. Dit kan inderdaad gebeuren en wel om veel redenen. Door onderwerpen zoals pesten, beschietingen op scholen, er zijn heel veel dingen die je kunt gebruiken om dit in gang te zetten om de verandering te bewerkstelligen eisen dat er iets verandert.