De politieke problemen van de natie zijn uitdrukkingsvormen van diverse aspecten van haar collectieve bewustzijn

Vraag: De christenen in dit land kijken niet erg kritisch naar de beroemdheid van onze grote chef. Er waren veel christenen die op Trump hebben gestemd, hoewel men wist dat zij maatstaven niet erg in de buurt komen van het moderne Christendom. Wat zouden een of alle geascendeerde meesters kunnen zeggen over de grootste beroemdheid van de laatste vijftig jaar – Trump?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Albuquerque (USA):

Mijn geliefde, ik heb al vaker de verkiezingen besproken en gezegd dat het niet zoveel uitmaakt wie er president is en een van de redenen is natuurlijk dat we de Grondwet kennen en wij weten dat de macht van de president om een heel goede reden wordt ingedamd door de Grondwet – zodat hij niet een dictator kan worden. Veel van de focus op die hele verkiezing tot president is helemaal uit evenwicht, omdat de media in dit land kennelijk hebben besloten om de Grondwet te negeren en daarom hebben zij in hun zucht naar sensatie de president in een soort god veranderd die als hij eenmaal ingezworen is, bijna net zoveel macht heeft als god om de natie te brengen waar hij wil en dat is een schaamteloos negeren van de feiten die in de Grondwet staan. Veel Amerikanen zijn hierdoor misleid en denken dat dit een belangrijk effect op de natie heeft en dat het een enorm verschil maakt voor de natie welke persoon tot president wordt gekozen. Wij weten natuurlijk dat het niet zoveel verschil uitmaakt, omdat de macht van de president slechts beperkt is. Hij is niet de CEO van een eigen bedrijf die kan doen wat hij wil en goddelijke macht bezit. Het was de natuurlijk de grootste schok voor Donald Trump toen hij zich dit realiseerde en in zich nog steeds niet goed heeft gerealiseerd. Hij heeft nog steeds de illusie dat hij als president kan doen en laten wat hij wil. Iedere president, behalve een klein aantal presidenten die zich dit al realiseerden voordat zij werden gekozen, moest tot het besef komen dat hij niet zoveel kan doen; je bent een soort frontfiguur – het gezicht van de natie of het gezicht van de regering voor de mensen – maar jouw macht is niet zo heel groot. Jullie realiseren je natuurlijk dat de huidige president naar aandacht verlangt en een zelfbeeld wil opbouwen dat hij belangrijk is en een ‘great’ president enzovoort, enzovoort. Ik denk dat je dit beter niet kunt voeden en daarom heb ik hier niet veel op te zeggen.

Het is niet zo belangrijk; het is veel belangrijker wat er in het Congres en de Senaat gebeurt, maar het is nog veel belangrijker wat er bij de mensen gebeurt. Wij hebben een bepaalde polarisatie onder de mensen gezien bij de verkiezing van Trump. Dit heeft zowel een positief als een negatief effect. Er zijn mensen die wakker zijn geworden toen Trump werd gekozen en die het gevoel hebben dat zij iets moeten doen, zij moeten gekozen worden of zij moeten zich met het politieke proces bemoeien. In zekere zin vind ik het altijd positief wanneer mensen wakker worden en zich ermee bemoeien, want er is niets gevaarlijker voor een democratie dan apathie bij de mensen. Er zijn mensen die hebben gereageerd op de heel dualistische uitspraken, de zwart-wit uitspraken, die Donald Trump heeft gedaan en zij vinden dat zij hem op elke mogelijke manier tegenstand moeten bieden. Naar deze reactie zijn we niet op zoek, maar er zijn mensen die wakker zijn geworden en gewoon hebben besloten: “Wij moeten ingrijpen, omdat wij dit zwart-witdenken en de simplistische oplossingen voor problemen moeten loslaten zonder dat wij de problemen volledig begrijpen.” Dit is een positieve trend en als dit zou kunnen uitgroeien, dan zou het een positieve invloed kunnen zijn die eigenlijk niets te maken heeft met Donald Trump maar met het feit dat mensen als zij zich met de regering gaan bemoeien en hun stem laten horen, wat een van de weinige dingen is die een realistische kans heeft om Amerika een positieve richting op te laten gaan. Zoals ik wel vaker heb gezegd, maakt het niet uit welke president wordt gekozen, want het is altijd een uitdrukkingsvorm van een bepaald bewustzijn onder de mensen en daarom vertegenwoordigt de president een bewustzijnsstaat en voor de mensen is het een kans om te zien welke bewustzijnsstaat dit is. Wij bekijken wat dit doet om de mensen te helpen inzien wat wel werkt en wat niet, en wat zij niet voor hun land willen. Wij hebben het eerder gezegd en ik zal het waarschijnlijk opnieuw zeggen in een van mijn dictaten, maar wij zijn niet zozeer op zoek naar een specifiek resultaat in Amerika, wij zijn op zoek naar de groei van het bewustzijn van de Amerikaanse mensen. Daarom accepteren wij dat de verkiezing van een president een proces is, een politiek proces, waarom die persoon werd gekozen en dan bekijken we hoe wij de Amerikanen kunnen helpen bij het leren van de les die ze hier uit kunnen halen en de natie, het collectieve bewustzijn, op die manier verder te brengen.

Ik zou veel dingen kunnen zeggen, maar ik heb niet het gevoel dat dit relevant is omdat ik al blij ben dat er mensen reageren op deze president; op welke manier ze maar willen. Ik ga geen uitspraak hierover doen, omdat het voor mij prima is; het is acceptabel voor mij dat alle mensen, inclusief studenten van geascendeerde meesters, reageren op een manier die berust op hun huidige bewustzijnsniveau en hun huidige niveau van inzicht. Wat ik wel kan zeggen, onder verwijzing naar de vele leringen die wij hebben gegeven en het besef dat mensen die denken in zwart-wit, – die zich in ieder geval in zwart-wit termen uiten – vaak een simplistische kijk op de problemen hebben. Een van de dingen die helpt is dat mensen, waarschijnlijk vooral studenten van geascendeerde meesters, zich realiseren dat Amerika een groot land is met heel complexe problemen vanwege de diversiteit van de bevolking. Er zijn geen eenvoudige oplossingen, mijn geliefde. Ik weet dat je terugkijkend op eerdere dispensaties van geascendeerde meesters zelfs dictaten van mij en die dispensatie kunt aanwijzen waarin staat dat ik heb gezegd dat je een bepaald heel eenvoudig kunt oplossen met een duidelijke oplossing En dat klopt, maar dat was in een eerdere dispensatie waarin wij alleen leringen konden geven van een bepaald niveau.

Wij geven nu leringen op een hoger niveau en op een hoger niveau besef je dat de problemen ingewikkelder zijn dan je daarvoor dacht. Er komt een moment waarop jij je, zoals de boodschapper eerder heeft gezegd, bewust wordt van het spirituele pad en ineens veel dingen ziet die je eerder niet zag en dat je wordt overweldigd door alles wat je hebt ingezien. Dan ga je door een fase waarin je dat gevoel van overweldiging achter je laat, maar om dat te kunnen doen, begin je naar heel simpele, duidelijke oplossingen te zoeken. Dit is goed. Dit is fout, we moeten het zo doen, of zo. Maar zoals ik zei, zodra je dat voorbij bent, en zoals Jezus heeft gezegd de hogere niveaus van Christusschap bereikt en je onderscheidingsvermogen vergroot, dan begin je in te zien dat de problemen complexer zijn, dat ze meer met elkaar verbonden zijn. Je kunt niet één probleem eruit halen en zeggen dat als je dit ene probleem opruimt, dan alle belangrijke problemen in een land opgelost zullen zijn. Dit is geen Christusonderscheid.

En daarom hopen we dat wij jullie zo kunnen begeleiden dat je het inzicht krijgt dat er heel erg complexe problemen en kwesties zijn in deze natie. Zij staan allemaal met elkaar in verband, omdat het allemaal uitdrukkingsvormen zijn van diverse aspecten van dit collectieve bewustzijn. Je kunt niet één kwestie bekijken, je aandacht daar op richten en dan denken dat het oplossen van dit ene probleem alles oplost. Buitenlanders die naar dit land komen, zijn bijvoorbeeld niet het probleem in Amerika. Dus als je zegt dat vreemdelingen, of die nu illegaal zijn of wat anders, het probleem zijn en dat we het probleem hebben opgelost als we hen gewoon buitensluiten door een muur te bouwen, dan heb je het probleem zo erg vereenvoudigd dat dit totaal geen effect meer zal hebben – het kan niet voor een effectieve oplossing zorgen.

We zouden kunnen zeggen, dat als je naar Amerika wilt kijken, er een bepaalde groep problemen is die veel aandacht krijgt zowel in de media als in politieke kringen en van de mensen, maar dit zijn geen belangrijke problemen, dit zijn problemen die de aandacht af moeten leiden, zij leiden de aandacht af van de grotere onderliggende problemen. Het oplossen van oppervlakkige problemen kan de aandacht afleiden, maar zal niet de oplossingen brengen die de Amerikanen willen – zij weten gewoon niet waar zij naar zoeken, maar zij zoeken naar iets nieuws. En dit ‘zoeken naar iets nieuws’ zorgde voor de reactie op de boodschap van Trump, maar de meesten zullen worden teleurgesteld, en er zijn al mensen die teleurgesteld zijn, omdat zij zich realiseren dat zijn oplossingen de problemen niet zullen oplossen, Amerika niet vooruit kunnen brengen. Daarom moeten zij, om niet gedesillusioneerd te raken door het politieke proces, een stapje harder gaan lopen en niet naar de onbelangrijke problemen kijken, maar naar de onderliggende problemen en dat is iets wat ik van plan ben in te brengen in mijn besprekingen op deze conferentie.