Het probleem met de Indianen en de gevallen wezens

Vraag: Ik heb gelezen dat toen de regering van de Verenigde Staten had besloten om de indianen uit te roeien, de meeste Europese kolonisten met de indianen wilden samenleven. Klopt het dat de regering zo apart staat van de wensen van de mensen? Hoe kan ik mijn persoonlijke waarneming veranderen dat deze regering niet beïnvloed kan worden door de mensen? Moeder Maria heeft gezegd dat wij onze regering niet moeten laten sturen door de machtselite, waarom denken de mensen dat zij macht hebben, vooral als het om de machtselite gaat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

De waarheid is dat hoewel Saint Germain Amerika heeft gesponsord, het bewustzijn van de planeet zo laag was dat het niet mogelijk was om een natie te stichten die zou voorkomen dat de gevallen wezens Amerika beïnvloedden. Die invloed was er al in een vroeg stadium. Op diverse momenten in de geschiedenis van Amerika zijn de gevallen wezens erin geslaagd om de natie op een minder gelukkig spoor te zetten waardoor ze niet meer op één lijn zat met Saint Germain.

De Burgeroorlog is daar een duidelijk voorbeeld van: dit was eigenlijk een machtsstrijd tussen twee groepen gevallen wezens die de natie in hun macht wilden krijgen. Zouden de oude rijken, de oude gevestigde machtselite in het Noordoosten, het land gaan regeren? Of de nieuwe rijken, de opkomende machtselite in het Zuiden? Het probleem van de slavernij was eigenlijk een probleem dat als afleidingsmanoeuvre werd bedacht om een onverenigbaar conflict te scheppen dat tot de Burgeroorlog moest leiden. Het berustte gewoon op economische motieven; welke machtselite de natie zou regeren. Jullie weten allemaal welke machtselite heeft gewonnen en de natie nog steeds regeert door de financiële elite in New York.

Het probleem met de indianen was eigenlijk een uitdrukkingsvorm van de gevallen wezens die de Amerikaanse regering beïnvloedden, maar je moet ook begrijpen dat de indianenstammen zelf ook onder invloed stonden van de gevallen wezens. Dit gebeurde deels door de sjamanen of hun spirituele leiders die zich afstemden op krachten in het astrale of mentale rijk. Daarom wilden die stammen niet met de blanke kolonisten samenwonen.

De uitroeiing van de indianen is volledig ongrondwettelijk, dit gaat totaal in tegen de principes van de Grondwet. Het probleem was dat de indianen niet wilden veranderen. Je ziet dat hun cultuur eeuwenlang maar weinig is veranderd en dat de enige echte veranderingen zijn gekomen toen de Europeanen kwamen en paarden naar Noord-Amerika brachten en de indianen paarden accepteerden en aan hun levensstijl aanpasten, maar daarnaast kwam er maar weinig schot in.

Je ziet ook dat het een cultuur was van stammen die met elkaar oorlog voerden, omdat de bevolking zo was gegroeid dat zij zichzelf niet meer in leven konden houden met hun levensstijl van jager/verzamelaar. Voor de blanke kolonisten kwamen, was men maar mondjesmaat bereid om een levensstijl als landbouwer te ontwikkelen. De blanke kolonisten waren in feite een grote kans voor de indianen om hun cultuur op een hoger niveau te brengen, waardoor zij zichzelf zouden kunnen onderhouden. Het had hen duidelijk moeten worden dat hun levensstijl als jager/verzamelaar ten einde liep; realistisch gezien kon dat niet zo blijven. Die was zelfs niet realistisch voordat de blanke kolonisten kwamen, maar vooral daarna niet meer. De indianenstammen en hun leiders wilden niet onder ogen zien wat er moest gebeuren en de komst van de blanke kolonisten als een kans te benutten om de beperkingen van hun levensstijl als jager/verzamelaar te ontstijgen.

De blanke kolonisten waren daar natuurlijk ook niet toe bereid, vooral de mensen die de macht hadden in de regering. Dit werd opnieuw in zekere mate aangestuurd door de machtselite die de indianen niet die stukken land wilde geven waar misschien goud en zilver in de grond zat. Zij wilden toegang tot dat land, zij wilden het land beroven van haar bronnen om winst te maken en dit was een van de motiverende krachten achter dit heel erg agressieve beleid ten aanzien van de indianen.

Het klopt dat veel blanke kolonisten in vrede wilden leven met de indianen en veel indianen wilden ook vreedzaam leven, maar zoals zo vaak slaagden de gevallen wezens aan beide kanten erin om conflicten te scheppen en jullie weten allemaal hoe dat is afgelopen. Ik moet zeggen dat de enige manier om de indianen vooruit te laten komen, is dat ze het oude moeten loslaten, zoals ik al vaker heb gezegd.

Als je bijvoorbeeld terugkijkt naar Europa, dan waren daar duizenden jaren geleden ook mensen die op een soortgelijke manier leefden als de indianenstammen totdat de blanke kolonisten kwamen. Maar je hebt bijvoorbeeld niet het concept dat er in Denemarken bijvoorbeeld nog oorspronkelijke Denen leven, omdat het land en de mensen een transitie hebben doorgemaakt en zij zich allemaal als Denen beschouwen. De indianen hadden ook een transitie door kunnen maken in meer dan voldoende generaties, zodat het ‘oorspronkelijke’ had kunnen wegvallen en dan zouden ze tegenwoordig gewoon Amerikanen zijn geweest.