Het probleem van Afrikaanse Amerikanen en vrijheid van meningsuiting

Vraag: Waarom bracht het knielen van Colin Kaepernick tijdens de National Football League zoveel teweeg en werd het iets wat mensen verdeelde? (Colin Kaepernick was een NFL-football speler, een Afrikaanse Amerikaan die tijdens het volkslied knielde in plaats van te blijven staan als protest tegen hoe de Afrikaanse Amerikanen in Amerika worden behandeld. Het heeft voor veel onenigheid gezorgd, niet alleen bij de NFL, maar in heel de Verenigde Staten.)

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Het heeft zoveel beroering gebracht, omdat heel veel mensen in zwart-wit denken. Zij reageerden er sterk op, omdat zij een zeer zwart-witbeeld hebben van wat het betekent om een Amerikaan, een patriot, te zijn. Zij geloven dat je bepaalde instituties moet respecteren en je op een bepaalde manier gedragen. Vanuit het standpunt van de geascendeerde meesters beoordelen wij deze daad niet echt als iets anders en we zeggen dat het vanzelfsprekend de moeite waard was om iets in beweging te brengen. Wij zeggen niet dat wij hem hebben geïnspireerd om dit te doen, maar het feit dat hij dit deed, toonde aan hoe onevenwichtig mensen zijn die in zwart-wit denken.

Je zou kunnen zeggen dat het duidelijk een feit is dat je als natie die de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan, mensen de vrijheid moet geven om alles te zeggen wat ze willen. Er zijn mensen die vinden dat je de Amerikaanse vlag niet mag verbranden, maar die ondanks dat ze het er niet mee eens zijn, dit toelaten omdat zij de vrijheid van meningsuiting belangrijker vinden. Die houding is noodzakelijk in een land dat berust op de vrijheid van meningsuiting. Op het moment dat je begint de vrijheid van meningsuiting te beperken, zit je op een glijdende helling en de gevallen wezens beginnen dan al snel de situatie te manipuleren en dan komen er limieten aan wat mensen wel of niet mogen zeggen.

Je begrijpt dat in een land waarin de regering fysiek de vrijheid van meningsuiting van de mensen beperkt – door de pers in te perken, door de toegang tot het internet in te perken, wat je tegenwoordig ook maar op de wereld ziet gebeuren in landen als Rusland, China en de landen in het Midden-Oosten – een beperking van de fysieke vrijheid van meningsuiting bestaat die de gevallen wezens prachtig vinden. In een vrije democratie kun je dat niet doen met fysieke maatregelen, maar dat houdt niet in dat zij het opgeven. Zij proberen de vrijheid van meningsuiting te beperken van wat mensen willen zeggen, wat zij voelen dat zij kunnen zeggen, door zichzelf in gedachten beperkingen op te leggen, waardoor ze om diverse redenen niet iets kunnen zeggen.

Het komt erop neer dat je een probleem niet kunt oplossen als je er niet over mag praten. In deze natie is er geen vrije, openlijke discussie over de smeekbede van de Afrikaanse Amerikanen. Zij hebben geen vrijheid van meningsuiting in die zin dat er geen openbare omgeving is waar zij vrijuit kunnen spreken naar hun idee. Zij hebben het gevoel dat er geen bereidheid is om naar hen te luisteren. In feite is men in Amerika helemaal niet bereid om de discussie aan te gaan over de kwestie van Afrikaanse Amerikanen en de hele geschiedenis van de slavernij en hoe ze nu verder moeten. Dit is een donkere wolk die boven Amerika hangt en het is een van de dingen waardoor de Amerikanen niet verder kunnen.

Er is een groter probleem dat niet alleen om Afrikaanse Amerikanen gaat, maar over hoe verschillende groepen in Amerika met elkaar omgaan. Ik zal Saint Germain hier dus verder over laten spreken. Het is duidelijk dat deze persoon niet geen respect voor de vlag of het nationale volkslied had, maar hij had het gevoel dat hij tegen de muur stond en geen andere manier had om iets duidelijk te maken en dus besloot hij het zo te doen. Het had duidelijk effect, omdat iedereen overeind ging bij wijze van spreken. Het probleem is dat mensen laten opstaan niet genoeg helpt. Om vooruit te komen moeten de mensen die meer in evenwicht zijn, zich bewust worden van het probleem door de zwart-wit reactie en een andere vorm van openbare discussie eisen. Dit zou betekenen dat de Afrikaanse Amerikaan zich vrijer zou voelen om iets te zeggen en het gevoel zou krijgen dat er naar hem wordt geluisterd in plaats van al van te voren afgewezen te worden.