Het effect van de Vlam van Gautama in de Rotunda in Washington D.C.

Vraag: Wat is het effect van de aanwezigheid van de Vlam van Gautama in de Rotunda in Washington D.C.. Is iemand in staat om zich erop af te stemmen ondanks de zware wolk van hypnotisme?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2018 – Albuquerque (USA):

Mijn aanwezigheid is een kans voor iedereen die door die kamer heen loopt, maar natuurlijk voelt niet iedereen het. Vanwege de vrije wil geef ik mensen nogmaals een kans zonder de garantie te krijgen dat zij die ook pakken. Ik kan je ervan verzekeren dat er wel mensen zijn die zich enigszins kunnen afstemmen. Er zijn mensen die een bepaald referentiekader hebben gekregen, een bepaalde rust. Om dit zelfs nog effectiever te laten zijn, moet er mensen zijn die dit uitvergroten, mensen die het oproepen, andere mensen zouden het weer oproepen door de vier niveaus van de materiële wereld en dit willen we graag dat er gebeurt als gevolg van deze conferentie en de dictaten die in invocaties worden omgezet en in een boek gedrukt dat mensen kunnen gebruiken. Wij kunnen ons zeker voorstellen dat op een bepaald moment een groep mensen besluit om bijeen te komen in Washington D.C. en de dictaten gebruikt die wij vroeger hebben gegeven staande voor belangrijke monumenten en gebouwen – die ook in invocaties worden omgezet – en die invocaties bij wijze van spreken op locatie op te zeggen. Dat zal natuurlijk het effect vergroten, niet alleen van mijn aanwezigheid maar ook die van Saint Germain en Master More en andere meesters, zodat je hier meer effect van begint te zien en dat steeds meer mensen in staat zullen zijn om zich af te stemmen.

Het is altijd – om naar de vorige vraag te verwijzen over waarom de oproepen niet werden beantwoord – een heel erg wankel evenwicht, omdat de vrije wil op aarde zo complex is. Jullie weten wel dat Jezus heeft gezegd dat wij net verkopers van gebruikte auto’s zijn die een lokkertje uitgooien. Dit houdt in dat wij, als je teruggaat naar vorige dispensaties, beoordeelden of de meeste mensen die zich konden openstellen voor onze leringen een bepaald bewustzijnsniveau hadden en daarom konden wij een bepaalde lering geven waardoor het leek alsof het een haalbaar pad was, dat dit te doen was. Het is niet zo dat wij tegen de mensen hebben gelogen, maar wij hebben hen maar gedeeltelijk inzicht gegeven, omdat het te ingewikkeld, te overweldigend, zou worden als wij alles hadden verteld en dan zouden zij ontmoedigd zijn geraakt. De decreten die in eerdere dispensaties zijn opgezegd hadden een heel diepgaand effect op de wereld zoals Moeder Maria heeft gezegd, maar hadden niet het effect dat veel studenten zich hadden voorgesteld.

Wat heel erg zou helpen, was dat studenten van geascendeerde meesters een bepaald mechanisme zouden overwinnen dat vooral in vorige dispensaties meespeelde. Veel studenten zien een nieuwe wereld voor hen opengaan, wanneer zij onze leringen vinden. Zij vinden iets waar zij al in al hun levens naar verlangden: ze voelen zich eindelijk thuis, zij voelen dat deze lering zo geavanceerd is vergeleken met wat zij eerder vonden en daarom kregen velen het gevoel dat de leringen die aan een specifieke dispensatie werd gegeven, wel de hoogste van de wereld moesten zijn. Dit wil je ego graag horen, want wat betekent dat? Welnu, omdat jij de hoogste spirituele lering op de planeet kunt begrijpen, moet jij wel een van de hoogste spirituele studenten op de planeet zijn, zo redeneert het ego. Dit is niet ergo maar ego. Het is dus nuttig als de mensen dit zouden kunnen loslaten maar je begrijpt natuurlijk waarom men dit in vorige dispensaties niet kon. Zij hadden een bewustzijnsniveau waarop wij hen niet een hogere lering konden geven, omdat zij nog steeds het gevoel nodig hadden dat zij de meest geavanceerde spirituele studenten waren.

Degenen onder jullie die openstaan voor deze dispensatie kunnen onze leringen gebruiken om verder te komen dan die fase, omdat jullie niet die kunstmatige status nodig hebben en het trauma kunnen oplossen. Dat betekent dat jij kunt accepteren wie jij bent, zijn wie jij bent, en dan zoals de boodschapper het heeft beschreven, al die kunstmatige beoordelingen van “Ben ik een hogere spirituele student, een geavanceerde spirituele student, of niet?” gewoon laten vervagen en het zou onbelangrijk voor je worden. Zelfs deze dispensatie is natuurlijk eigenlijk niet eens de hoogste spirituele lering op de planeet omdat dit concept totaal geen zin heeft. Je vergelijkt iets dat hoog of laag is, maar hoe kun je spirituele leringen op een schaal van hoog naar laag plaatsen? Een persoon die op een bepaald bewustzijnsniveau is – laten we zeggen het twaalfde – begrijpt die lering van de geascendeerde meesters niet. Wat is dan de hoogste spirituele lering voor hem? Dat is de lering die hem of haar één niveau hoger, op het dertiende niveau, kan brengen. Vervolgens wordt de hoogste lering de lering die iemand op het veertiende niveau kan brengen, enzovoort. Dus het is zinloos om hierover te praten en dit is een aspect van je ego en die wil deze lineaire schaal maken.

De specifieke lering die wij hier geven, is niet voor iedereen bedoeld, omdat die niet iedereen kan bereiken, maar die is bestemd voor een specifieke groep mensen met een specifiek bewustzijnsniveau en op dit specifieke niveau, en ja dat is de hoogste lering op de planeet, want het is de hoogste lering die jij kunt snappen en die jou zal helpen om hogerop te komen. Maar deze boodschapper is zich er heel goed van bewust dat hij niet wil dat iemand zo’n gevoel van loyaliteit voor hem ontwikkelt dat men niet naar een andere lering wil kijken, doe dat vooral, volg het, zoek een andere goeroe of leraar als je daar behoefte aan hebt. Jij moet loyaal zijn aan je eigen groei, niet een lering, organisatie of goeroe, of boodschapper en dergelijke.