Het is absoluut noodzakelijk dat Amerika het tweepartijensysteem doorbreekt om Amerika vooruit te laten komen

Vraag: Wat vinden de meesters van Bernie Sanders en de Democratische Socialistische Partij en Ron Paul en de Liberale Partij? Zijn zij een stap in de goede richting?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, Albuquerque (USA):

Nu moeten jullie studenten zijn die het onderscheid kunnen maken. Jullie moeten je Christusonderscheid gebruiken om te horen wat ze zeggen. Ik zeg niet dat ik Ron Paul of Bernie Sanders of de Liberale Partij of de Socialistische partij sponsor. Ik zeg dat ze een stap in de goede richting zijn, omdat zij helpen om het tweepartijensysteem af te breken. Voor de vooruitgang van Amerika is het absoluut nodig dat het tweepartijensysteem wordt doorbroken. Het is absoluut noodzakelijk vanwege de impasse die de republikeinen en de democraten veroorzaken in de regering van dit land, omdat zij nu al decennia lang hebben bewezen dat zij niet kunnen samenwerken, zich niet kunnen focussen op wat het beste is voor Amerika, maar zich alleen concentreren op hun tegenstander.

Dit gaat nu al zo lang dat ik zou zeggen dat de meerderheid van de Amerikanen er genoeg van heeft, maar dat de meerderheid zich nog niet heeft uitgesproken en duidelijk heeft gemaakt dat zij er genoeg van heeft. Daarom kan dit maar blijven doorgaan. Er zijn natuurlijk veel Amerikanen die zich hier niet echt van bewust zijn, die niet bewust hebben gedacht: Ik heb genoeg van deze strijd tussen de republikeinen en de democraten, maar die ontevreden zijn over de politiek. De meerderheid van de Amerikanen is duidelijk ontevreden over de politiek van elke dag, maar waar komt die politiek vandaan? Van de republikeinen en de democraten die beiden zo vastzitten in elkaars tegenstander zijn en elkaar willen verslaan dat zij niet kunnen samenwerken.

Mijn geliefden, doe een stap achteruit en vraag je eens af waarom Amerika een tweepartijensysteem heeft. Waarom kunnen beide partijen nooit de beslissende meerderheid krijgen bij het presidentschap en het Huis van Afgevaardigden en de Senaat? Hoe komt dat? Waarom zie je dat er in veel andere democratieën die een meerpartijenstelsel hebben, dat er niet één partij de meerderheid kan winnen, maar een vorm van coalitie moeten vormen? Dit komt deels omdat het tweepartijensysteem allang niet meer van nut is, als het dat al ooit heeft gehad, maar dat is een andere discussie. De enige manier om de democratie te bevorderen is doen wat ik heb gezegd, namelijk beter je best doen en de basale menselijkheid in elkaar zien en samenwerken in plaats van elkaars dualistische standpunten te bestrijden. De democraten kunnen er alleen niets doorkrijgen, de republikeinen kunnen er alleen niets doorkrijgen, maar als ze kunnen samenwerken over partijgrenzen heen, dan zou je zien dat er in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat een gematigde, evenwichtige meerderheid is die dingen voor elkaar kan krijgen en die echt kijkt naar wat goed is voor Amerika.

Het zou niet uitmaken of dit republikeinen of democraten zijn, omdat de gematigden, de mensen die in evenwicht zijn, in de meerderheid zijn en het eens zouden zijn over wat het beste voor Amerika is. Je ziet mijn geliefden, dat er een gematigde, evenwichtige meerderheid is, maar die kan niet als één blok stemmen omdat elke partij de partijlijn moet volgen. De situatie moet worden opengebroken om Amerika vooruit te brengen, om uit de impasse te komen en de Amerikanen het gevoel te geven dat zij iets te vertellen hebben, dat de regering hen werkelijk vertegenwoordigt. Dit kan op verschillende manieren – zoals ik zal bespreken in een van mijn dictaten – maar iedereen die helpt om het tweepartijensysteem open te breken, een alternatief heeft voor dit stelsel, helpt de vooruitgang. Zelfs als hun punten en beleid niet realistisch zijn of niet tot een Gouden Eeuw zal leiden, helpen ze nog wel in de onmiddellijke situatie. Daarom hebben wij al heel vaak gezegd dat mensen in die onevenwichtige situatie van jullie, schijnbaar onevenwichtig of antagonistisch kunnen lijken, maar dat juist die mensen zijn nodig om de status-quo ter veranderen en dingen in beweging te zetten. En zolang iets stilstaat, kan er geen vooruitgang zijn.