Waarom immigranten niet de oorzaak zijn van de problemen in Amerika

Vraag: Zeg alsjeblieft iets over de scheiding van kinderen en ouders bij de grens van de Verenigde Staten.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Welnu mijn geliefde, zoals Saint Germain net heeft gezegd kunnen er op een planeet die bestaat uit dichte materie soms situaties voorkomen waarin de ideale uitkomst zich niet manifesteert of dat er heel ongelukkige gevolgen uit voortvloeien waar niemand of maar weinig mensen aan hadden gedacht. Natuurlijk is het inhumaan om kinderen bij hun ouders weg te halen en ze in kooien op te sluiten en dat mag niet voorkomen in een zogenaamd democratisch land. Aan de andere kant heb je te maken met vluchtelingen die uit zo’n extreme en onevenwichtige situatie in hun eigen land komen dat sommige ouders liever zien dat hun kinderen worden grootgebracht in de Verenigde Staten dan ze terug te moeten brengen naar hun eigen land.

Deze situatie had natuurlijk nooit mogen gebeuren, omdat de autoriteiten in de Verenigde Staten de ouders met hun kinderen hadden moeten toelaten. Ik zeg niet dat zij de ouders met hun kinderen toe hadden moeten laten of iedereen deporteren. Ik zeg dat zij die ouders hadden moeten toelaten en een kans moeten geven om hier een leven op te bouwen of terug te gaan onder betere omstandigheden. Dit is natuurlijk de grote vraag, waar we misschien een andere keer meer over kunnen praten maar het is nodig dat er een grote verandering komt in hoe de Amerikanen over immigranten denken. Het Amerikaanse immigratiebeleid moet op een neutrale manier worden besproken. Het is nodig dat de manier van denken die ontstaan is omdat men immigranten de schuld gaf van de problemen in Amerika, wordt herzien, omdat de machtselite, en de gevallen wezens, dit hebben gemanipuleerd omdat immigranten natuurlijk niet de oorzaak zijn van de problemen in Amerika. Immigranten hebben Amerika opgebouwd. Wie besliste dat het punt was gekomen dat er geen immigranten meer mochten komen om Amerika verder op te bouwen? Natuurlijk de machtselite. Je ziet dat er nog steeds grote gebieden in Amerika onbewoond zijn. Je begrijpt dat er nog steeds veel kansen liggen om nieuwe bedrijven op te zetten en uitvindingen te doen. Je ziet dat Amerikanen iets van hun creativiteit zijn kwijtgeraakt of niet willen werken in bepaalde banen of misschien niet zo creatief zijn om een bedrijf op te zetten zoals sommige immigranten zouden zijn. Het is duidelijk dat een toestroom van immigranten in veel gevallen een boost aan de Amerikaanse economie zou geven in plaats van banen af te pakken van de Amerikanen zoals de leuzen luiden. Ze zouden nieuwe banen creëren en sommige banen zouden worden ingepikt door Amerikanen, maar dit is een veel groter probleem waar ik nu niet diep op in wil gaan.