Het Amerikaanse Manifest Destiny en Saint Germains visie op Amerika

Vraag: Heeft een cruciaal aantal Amerikanen in hun drie hogere lichamen de overtuigingen losgelaten uit het Manifest Destiny, vooral de overtuigingen dat alle niet-christenen geen mensen zijn, inherent inferieur zijn en dat ze geen rechten hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

Ik weet dat jullie allemaal graag willen dat ik ja zeg, maar dat kan ik niet. Het bewijs daarvan is de persoon die nu in het Witte Huis zit. Hij heeft de mensen eigenlijk een nieuwe versie gegeven van het idee dat de mensen recht hebben op een geweldig land en haar beeld van de wereld aan de wereld en dit land op te dringen. Er zijn nog steeds Amerikanen die gevangenzitten in de overtuiging dat Amerika het geweldigste land op aarde is en zoals ik gisteren heb proberen uit te leggen berust dit niet op een reality check en het zorgt voor veel dingen in de Amerikaanse psyche, zoals je kunt zien aan de Amerikaanse buitenlandse politiek. Je kunt zien dat George Bush en de mensen achter hem deze overtuiging hebben gebruikt om de invasie in Irak goed te keuren. In het Manifest Destiny van Amerika stond dat ze vrijheid en democratie over de wereld zou verspreiden. De waarheid is dat een groot deel van de Amerikanen dit achter zich hebben gelaten, maar nog niet een cruciaal aantal mensen. Hier kunnen de mensen die zich hiervan bewust zijn zeker oproepen voor doen, omdat het belangrijk is dat dit een cruciaal aantal mensen wordt. Natuurlijk gebeurt dit ook als we het hebben over het verhogen van het bewustzijn en een socialer bewustzijn krijgen en meer een gevoel van eenheid, omdat jullie hele idee van het Manifest Destiny niet berust op eenheid tussen jou en andere mensen.

Dit berust op een heel duidelijke indeling, omdat je het recht hebt om mensen die geen christenen zijn, geen moslims zijn, niet dit, niet dat zijn, te doden vanwege een of ander idee dat jij omarmt. Het idee van het Manifest Destiny sluit heel erg aan bij het geloof in het lot in het algemeen. Heel veel mensen, niet alleen christenen maar zeker ook veel christenen, hebben een bepaalde overtuiging dat een bepaald lot voorbestemd is en dat God een bepaalde visie op de aarde heeft, een bepaald doel met hoe de aarde eruit moet zien.

Je ziet dit ook in het persoonlijke leven van mensen die denken dat alles voorbestemd is en dat alles wat er gebeurt Gods wil is, omdat het anders niet gebeurd zou zijn. Je ziet het ook in de geschiedenis dat mensen dit hebben gebruikt om allerlei vormen van agressief gedrag goed te keuren door te zeggen of te geloven dat God een doel heeft met wat er op aarde moet gebeuren en helaas kan God, die zogenaamd almachtig is, dit niet op aarde laten gebeuren zonder hem te helpen om allerlei andere mensen te doden.

Dit is natuurlijk een vervorming van de visie van Saint Germain en voorkomt dat mensen op één lijn komen met Saint Germains geest. Doe hier dus oproepen voor, maar kijk ook naar jezelf en kijk hoe dat op subtiele manieren in jou geprogrammeerd is toen jij in Amerika opgroeide want het is bijna onmogelijk om in Amerika op te groeien zonder hiervan iets mee te krijgen en als je eerlijk kijkt naar vorige dispensaties, dan zie je dat het fundament daarvan in Amerika lag en dat men daar een heel Amerikaanse kijk, een wereldbeeld, op had en eerlijk gezegd zou je dat ook kunnen veronderstellen als je de leringen uit die dispensaties leest; de Amerikanen hadden als Amerikaanse natie een bepaald wereldbeeld en veel studenten van geascendeerde meesters waren in de veronderstelling dat dit het geval was en hebben daar nooit over nagedacht.

Jullie begrijpen natuurlijk wel dat wij belast zijn met alle mensen op deze planeet en dat wij niet denken dat de enige manier om dit te bereiken is dat Amerika de wereld verovert. Ik zeg nu eigenlijk: span je in om naar jezelf te kijken en te zien of jij ook bent geïndoctrineerd met deze overtuiging. Als je er iets van hebt overgenomen door ouders of de media of de regering en ernaar kijkt, dan zie je dat geascendeerde meesters alle mensen op aarde willen verheffen.

Wij maken geen groot onderscheid tussen Amerikanen en niet-Amerikanen en ook niet tussen de mensen die willen helpen en anderen die niet willen helpen. Daarom presenteren wij deze leringen niet als de exclusieve waarheid, of de enige waarheid, of de absolute waarheid, omdat de waarheid is dat wij niet alleen met deze leringen en deze boodschapper de planeet proberen te verheffen, maar wij werken met heel veel mensen op verschillende niveaus van bewustzijn en in verschillende hoedanigheden en dat is in principe iedereen die open staat om zijn of haar persoonlijke leven of het leven op de planeet te verbeteren. Wij proberen zo goed mogelijk met hen samen te werken en het vermogen dat ze hebben om zich op ons af te stemmen en dat geldt natuurlijk ook voor elk van jullie.