Aan alle studenten in niet-Engels sprekende landen: Leer Engels

Vraag: De vraag is voor Saint Germain en gaat over het monopolie dat de groep in Novosibirsk op de vertaling en verspreiding van de leringen heeft die door Kim zijn uitgebracht. Geliefde Saint Germain, is dit jouw idee? Steun jij dit? Wat is het punt? Ben je tevreden met de resultaten? Wat kun je de studenten die geen Engels spreken adviseren die niet de kans krijgen om in de nabije toekomst de leringen te ontvangen die de geascendeerde meesters hebben uitgebracht door Kim?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Kazachstan:

Mijn advies aan de studenten die het gevoel hebben dat zij de leringen niet snel genoeg ontvangen in de Russische vertaling, is eenvoudig: leer Engels. Mijn advies aan alle spirituele studenten en alle studenten van geascendeerde meesters in alle niet-Engels sprekende landen, is eenvoudig: leer Engels. Wij hebben in diverse dispensaties leringen gegeven die allemaal waardevol kunnen zijn voor studenten van geascendeerde meesters en je kunt niet verwachten dat die in de nabije toekomst in jouw taal zullen worden vertaald. Als jij dus serieus de leringen van de geascendeerde meesters wilt bestuderen, leer dan Engels. Je zult er ook van kunnen profiteren in je leven en je carrière, omdat de wereld heel snel overstapt op het Engels als de heersende taal en het is nu al duidelijk de internationale taal. Engels leren zal je meer opties geven, niet alleen voor spirituele groei maar ook in je dagelijkse leven.

Jullie moeten begrijpen dat wij tevreden zijn over de groep in Novosibirsk en hun vooruitgang. Natuurlijk zou dit sneller kunnen, maar dat moet ook praktisch en realistisch kunnen. Wanneer wij mensen een kans geven, dan geven we hen natuurlijk wat bewegingsruimte om dat aan te pakken, gezien hun praktische situatie.

NOOT: Sinds dit antwoord is gegeven, zijn er veranderingen doorgevoerd om het proces om boeken in het Russisch te publiceren op te voeren. De groep in Novosibirsk (Freedom Star Publishing) verkoopt nog steeds gedrukte boeken. Er is een nieuwe uitgeverij gekomen om e-books te publiceren en ook de nieuwste gedrukte boeken.

Mijn advies aan de Russische studenten is dus: houdt op met je slachtoffer voelen, houdt op met het gevoel dat jullie dingen worden onthouden. Maak naar beste vermogen gebruik van de leringen die in het Russisch zijn vertaald en als je dat sneller wilt, leer dan Engels.

Er zijn al genoeg leringen in het Russisch vertaald waardoor je belangrijke vooruitgang kunt boeken door die leringen te belichamen, maar je belichaamt die leringen niet met de houding die achter deze vraag steekt. Je zult gewoon op een bepaald niveau blijven tot je iets loslaat wat je misschien het slachtofferbewustzijn of het ruziezoekende bewustzijn zou kunnen noemen, wanneer je voortdurend iets naar buiten projecteert en anderen beschuldigt, spijkers op laag water zoekt over de bewoordingen van de leringen, altijd dit bewustzijn hebt dat zich op de details richt door altijd naar iets te zoeken wat niet klopt.

Luister naar wat wij op deze conferentie hebben gezegd en benut de leringen die al vertaald zijn en dan zul je vooruitgang boeken. Wanneer je vooruitgang boekt, dan zullen deze vragen vervagen en niet meer nodig zijn.