De Vlam van Vrijheid in Rusland

Vraag: Saint Germain, is het mogelijk om de focus van de Vlam van Vrijheid in Rusland te verankeren? Wat zijn de vereisten daarvoor?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Estland:

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om de Vlam van Vrijheid in Rusland te verankeren, zoals in elk land, maar het zit er niet in dat dit tot stand komt, omdat hier heel veel veranderingen in het bewustzijn van Rusland voor nodig zijn.

Vanuit een bepaald standpunt zou je kunnen zeggen dat er meer studenten van geascendeerde meesters moeten bijkomen die invocaties en decreten opzeggen, of die nu uit deze dispensatie komen of andere, maar dit op zich is niet voldoende. Je zou kunnen zeggen dat er meer mensen in Rusland moeten incarneren die een bepaald niveau van Christusschap hebben, maar dit op zich is niet voldoende. Je zou ook kunnen zeggen dat de gevallen wezens moeten worden geoordeeld die in Rusland zijn geïncarneerd, zodat zij daar niet meer zijn, maar dit op zich is niet voldoende.

De belangrijkste vereiste is dat er bij tachtig procent van de gewone bevolking in Rusland een serie veranderingen in het collectieve bewustzijn moet komen. We hebben in onze dictaten die wij jaren geleden hebben gegeven in Rusland over deze veranderingen gesproken. Maar er zijn nog andere dingen die moeten veranderen en het belangrijkste zou zijn dat een cruciaal aantal mensen van de gewone bevolking van Rusland zich enigszins moeten leren afstemmen op die Vlam van Vrijheid opdat zij zich realiseren dat er iets is wat vrijheid heet en dat het waardevol is om die te bezitten.

De waarheid is dat de meerderheid van de mensen die in Rusland incarneren zich maar weinig bewust zijn van, weinig afstemming bezitten op, de Vlam van Vrijheid. Ze vinden die niet van waarde. Zij kijken er zeker niet naar zoals mensen in Amerika die zeggen: “Geef me de vrijheid of geef me de dood.” Nu moedig ik dat standpunt ook niet aan, maar desondanks zie je niet genoeg mensen in Rusland die vrijheid als een recht beschouwen, of als een doel dat zij willen bereiken. Zij richten zich meer op het krijgen van andere dingen in het leven, zoals een comfortabele levensstijl, of zich veilig voelen, of angst overwinnen, of een samenleving waarin je niet bang hoeft te zijn voor het gezag, iets wat in zekere zin ook vrijheid is.

Zij beschouwen dit niet als vrijheid. Zij kijken er op een negatieve manier naar; zij willen van hun angst af. Ze beschouwen het niet als iets positiefs, zij willen ervan bevrijd zijn. Er bestaat een heel groot verschil tussen weg willen van iets dat slecht is en iets positiefs krijgen.

Het is zeker wel mogelijk, maar ik voorzie dat het nog wel even zal duren voor we de Vlam van Vrijheid in Rusland kunnen verankeren, want wat is de bedoeling van het verankeren van een Vlam? De mensen te helpen om zich erop af te stemmen, maar als er niet genoeg mensen bereid zijn om zich zelfs maar af te stemmen, dan hoef je de Vlam van Vrijheid daar niet te verankeren.