In Rusland moeten de mensen zich openstellen voor een andere vorm van regeren die niet wordt gedomineerd door één persoon

Vraag: Is het mogelijk dat er in de nabije toekomst een tegenstander komt van de huidige macht onder leiding van de geascendeerde meesters?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Kazachstan:

Nee mijn geliefde, dat is niet mogelijk. Het is zelfs niet mogelijk in de verre toekomst. Niet dat het nooit mogelijk wordt, maar je begrijpt dat wij niet in een land zijn dat op zoek is naar een regeringsvorm die onder directe leiding staat van de geascendeerde meesters. Misschien kunnen er studenten van geascendeerde meesters zijn die dit maar moeilijk te accepteren vinden en die zich voorstellen dat wij in de Gouden Eeuw rechtstreeks de naties leiden. Als wij naties en regeringen rechtstreeks zouden vertellen wat zij moeten doen, hoe zouden de mensen dan iets kunnen leren van die ervaring? Wat hebben we jullie verteld over Christusschap? Jullie moeten van binnenuit geleid worden, niet door een kracht van buitenaf. Je begrijpt dus dat er natuurlijk regeringen kunnen zijn die wat inspiratie ontvangen van de geascendeerde meesters en in contact staan met de geascendeerde meesters, maar wij zijn er niet op uit om regeringen als marionetten te behandelen, waarbij wij aan de touwtjes trekken.

Ik wil ook nog over Rusland zeggen dat wij niet op zoek zijn naar een oppositie voor de huidige regering. Zoals ik heb gezegd, zou dit het land alleen maar van het ene uiterste naar het andere uiterste laten schieten en dat zou veel geweld en verwarring scheppen. Je begrijpt dat de ontwikkeling van een land, vooral als dat zo groot en complex is als Rusland een ingewikkelde zaak is die heel erg snel kan veranderen. Je geeft een bepaalde profetie op grond van de situatie in die tijd. Daarna verandert alles binnen een jaar en ineens zou je die zelfde profetie nooit gegeven hebben op grond van de huidige veranderingen. Het is moeilijk om te voorspellen hoe een bevolking zal reageren en wanneer die zich aan iets begint vast te klampen (een deel van het oude) en bang is om te veranderen. Wij zijn op zoek naar een geleidelijke verandering, zodat een cruciaal aantal Russen zich openstellen voor een andere regeringsvorm die niet zo gecentraliseerd is en vooral niet door één persoon wordt gedomineerd.