Waarvan is het moderne Rusland het spirituele resultaat?

Vraag: Van welke landen of organisaties kun je zeggen dat het moderne Rusland daar het spirituele resultaat is? Hoe hebben de geascendeerde meesters door de geschiedenis heen met Rusland gewerkt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Lanello, 2017 – Novosibirsk:

Het moderne Rusland is natuurlijk het spirituele resultaat van het oude Rusland in de betekenis dat Rusland in de laatste eeuwen niet door andere beschavingen is veroverd of ingevallen, maar de kans heeft gekregen om haar eigen bewustzijnsstaat te ontwikkelen, bij wijze van spreken. Je zou kunnen wijzen op vijandige invallen in het verleden maar zelfs wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, of in wat jullie de grote patriottische oorlog noemen, haalt het niet bij andere landen. Dit gaat dus in de eerste plaats terug naar de tijd waarin de oorspronkelijke Russen besloten om geen beslissingen te nemen en daardoor kon dit patroon blijven bestaan en dit is een van de redenen waarom die mensen zijn geïncarneerd in een land dat relatief zo geïsoleerd ligt en al vele eeuwen zo verspreid ligt over een enorm gebied waardoor ze niet zo’n sterk nationaal bewustzijn heeft als kleinere landen. Zelfs tegenwoordig zou je nog kunnen zeggen dat Rusland niet het sterke nationale bewustzijn heeft dat je ziet in kleinere landen waar mensen dichter bij elkaar wonen en daarom meer voelen dat ze een gezamenlijke cultuur hebben.

Wat de geascendeerde meesters hebben geprobeerd? Natuurlijk hebben we geprobeerd om de oorspronkelijke Russen te helpen om zover te komen dat zij beslissingen wilden nemen. Ik heb dit al enigszins in mijn vorige antwoord beschreven: dat wij in bepaalde mate met Peter de Grote konden samenwerken. Er zijn een paar leiders geweest die enigszins op ons afgestemd waren, maar er zijn lange perioden in de geschiedenis geweest dat we helemaal niet met de Russen of de Russische natie konden werken. In de recente geschiedenis zie je dat er in het communistische tijdperk maar weinig openheid was bij de communistische leiders om zich af te stemmen op de geascendeerde meesters. De meesten wilden dat niet, of konden dat niet eens, maar zelfs al hadden ze zich op ons af kunnen stemmen en bepaalde ideeën ontvangen, dan was er maar weinig kans geweest dat er naar die ideeën werd geluisterd, laat staan geïmplementeerd en naar gehandeld. En er zijn dus perioden in de Russische geschiedenis geweest waarin we gewoon een stap achteruit moesten doen en de Russen laten leren op de Harde Leerschool. En dit is ook een effect van het feit dat mensen niet hun eigen beslissingen willen nemen, want dan zit er een limiet aan wat wij voor hen kunnen doen.

Wij zijn niet een soort dictators die komen om de mensen te vertellen wat ze moeten doen en wij proberen de mensen altijd te helpen om betere beslissingen te nemen en of het nu een natie of een individuele student is die helemaal geen beslissingen wil nemen, maar als je wacht tot de perfecte beslissing voor jou wordt genomen, voor jij iets durft te doen, dan kunnen wij niet met jou samenwerken, omdat wij niet gaan zeggen wat je moet doen. Jij moet een beslissing nemen en dan begeleiden we jou om die eerste beslissing te veranderen in een betere beslissing en nog weer een betere, enzovoort. Maar jij moet bereid zijn om te beginnen met een keten van beslissingen en als jij ergens staat en niet in beweging wil komen, dan moeten wij ons terugtrekken en wachten tot jij je openstelt voor onze leiding.