De houding van president Trump ten aanzien van Rusland

Vraag: Hoe kunnen we de afhankelijkheid van Trump van Vladimir Poetin verklaren? Met hem meespelen, weigeren om de triljoen dollars tegen te houden die zijn opgelegd als straf door Amerikaanse wetgevers die aan Rusland worden onttrokken door haar corrupte leiders, milde straffen voor het bezetten van de Krim en slepende conflicten in Oost-Oekraïne. Is er compromitterend bewijs dat er veel geld is geïnvesteerd in de verkiezing van Trump tot president in 2016 of in zijn zakenimperium, of de psychologische afhankelijkheid van de Amerikaanse president van de Russische dictatuur of de invloed van de gevallen wezens, of alles samen en nog iets anders?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Het is voornamelijk een kwestie van de staat waarin de Amerikaanse president psychologisch verkeert, gedeeltelijk vanwege zijn eigen psychologische problemen, gedeeltelijk omdat die problemen hem openstellen voor bepaalde krachten in het mentale en identiteitsrijk die hem de wens geven om indruk te maken, niet alleen op de mensen, maar ook op bepaalde mensen die hij bewondert of die hij naar beneden wil halen omdat ze lager dan hem staan. Met andere woorden, hij wil zichzelf in gedachten boven hen laten staan door het gevoel te hebben dat hij een vorm van invloed op of macht over hen heeft. Dit zijn een paar psychologische eigenschappen die heel ver teruggaan voor zijn levensstroom in heel veel vorige levens, en dit is bij wijze van spreken de belangrijkste toegang tot zijn psyche voor de gevallen wezens, of dit nu te maken heeft met Poetin of veel andere dingen. Er zijn natuurlijk diverse bewijzen die je naar voren zou kunnen brengen en als jij je hier zorgen over maakt, dan zou je zeker de oproepen kunnen doen dat die dingen aan het licht worden gebracht. Maar of die nu kunnen worden blootgelegd of niet, het blijft een ingewikkelde verhouding. Wij moedigen niet al onze studenten aan om hier oproepen voor te doen, omdat er veel andere dingen zijn die ook belangrijk zijn. Je moet begrijpen dat hoewel we in het verleden over Poetin hebben gesproken, dat één specifieke leider, of dit nu Poetin is of Trump, niet zo belangrijk is in deze tijd als decennia geleden met Stalin, Hitler en Mao Zedong.

In de menselijke geschiedenis was er een bepaalde fase waarin het noodzakelijk was om heel sterke narcistische leiders te hebben die diverse rampen hebben veroorzaakt opdat de meerderheid dit kon zien en de verhoudingen anders kwamen te liggen. Tegenwoordig bestaat niet diezelfde mogelijkheid, dat één leider een ramp op dat niveau kan creëren en daarom is die ene leider niet zo belangrijk als sommige mensen denken of als die leiders zelf denken, zij hebben lang niet zoveel macht meer. Trump is gewoon een president die de mensen kan helpen om te zien wat voor leider ze niet willen door zijn narcistische persoonlijkheidsstoornis tot op bepaalde hoogte te tonen. Maar hij is lang niet zo belangrijk als hij denkt met betrekking tot de wereld en de vooruitgang van de wereld en hij is ook niet zo belangrijk als veel fundamentalistische christenen in de Verenigde Staten denken.