De werkende armen en de machtselite

Vraag: Kunnen de meesters de groeiende klasse van de economisch onzekere werkkrachten bespreken? Dit zijn mensen die geen vaste baan hebben, maar van contract naar contract werken zonder voorzieningen, de zogenaamde gig-economie. Hoe beïnvloedt dat de Gouden Eeuw van Saint Germain?

Antwoord van Geascendeerde Meester agenda, 2018 – Albuquerque (USA):

De waarheid is dat dit een uitdrukkingsvorm of demonstratie is van het manipuleren van de economie door de machtselite. Je kunt dit niet op een diplomatieke manier zeggen. Wat wil de machtselite? Zij willen een moderne versie van het feodale stelsel waarin degenen die het fysieke werk doen als bezit worden beschouwd. Zij hadden geen rechten; de landheren, de feodale heren hoefden hen op geen enkele manier tegemoet te komen; zij konden hen gewoon al dieren behandelen en als zij hun nut hadden gehad, doden. Zo gaan de gevallen wezens met de mensen op aarde om. Zij willen mensen als eigendom behandelen en dit is de houding die zij er in principe op na houden wat mensen betreft.

Dit moet aan het licht worden gebracht om de samenleving verder te laten komen. In principe is dit een uitdrukking van het feit dat hoewel er een periode was waarin de arbeiders georganiseerd waren en er vakbonden waren, hebben deze in veel landen hun invloed verloren. In Amerika zie je dat vakbonden nooit een belangrijke factor waren, zeker niet zo belangrijk al in veel Europese naties. Veel Europese naties hebben in feite het punt bereikt waarop vakbonden niet meer nodig zijn omdat er niet dezelfde vijandige relatie bestaat tussen arbeiders en werkgever, maar Amerika is nog niet op dat punt. In andere Europese naties, vooral het Verenigd Koninkrijk, is de situatie zo dat veel mensen werken zonder zeker te zijn van hun werk, zonder voorzieningen. Zij worden de werkende armen genoemd, omdat ze niet genoeg geld verdienen om in hun onderhoud te kunnen voorzien, vooral in de steden niet, waar de prijzen van vastgoed kunstmatig zijn opgeblazen. Er zijn dus mensen met een baan die het zich niet kunnen veroorloven om een huis in de stad te kopen. Je hebt dat natuurlijk in Amerika ook, omdat de Amerikaanse droom buiten het bereik ligt van een groeiend aantal mensen.

Voor deze situatie is zeker geen plaats in de Gouden Eeuw. Soms moeten er dingen op een extreme manier zichtbaar worden voordat de mensen wakker worden. Al decennialang hebben we een situatie waarin de werkelijke materiële levensstandaard van de middenstand is uitgehold en dat is iets wat volgens veel Amerikanen nooit zou kunnen gebeuren. De Amerikaanse economie groeit en er is meer rijkdom dan dertig jaar geleden. Waarom is de middenstand dan niet rijker en waarom is de middenstand dan niet groter, zodat er steeds minder arme mensen komen? De enige verklaring is natuurlijk dat er een kleine elite is die de meeste rijkdom heeft vergaard. Wie creëert die rijkdom? De arbeiders, maar de elite profiteert van het werk van de mensen en die situatie staat natuurlijk volledig vijandig tegenover de Gouden Eeuw.

Dit is tot stand gekomen omdat de mensen zich niet hebben laten voorlichten over het bestaan van die elite. Zij zijn in slaap gezongen door de illusie dat zij in een vrij land leven en daarom hebben ze daartegen geen bezwaar gemaakt. Het moet dus steeds extremer worden opdat de mensen dit kunnen gaan inzien en eindelijk er iets over zeggen, namelijk genoeg is genoeg. Wanneer dat zal gebeuren? Ik weet het net zo min als jij. Ik ben optimistisch dat de mensen in de onafzienbare toekomst wakker zullen worden en begrijpen dat het probleem eigenlijk de elite is en dat die moet worden aangepakt voor Amerika naar het volgende niveau kan gaan.