Het is de bedoeling dat geld een ruilmiddel is

Vraag: De meesters hebben gezegd dat geld in de economie van de Gouden Eeuw gekoppeld moet worden aan iets van waarde. Voor mij betekent dat het aan goud gekoppeld wordt; bestaat de mogelijkheid dat het aan de waarde van de arbeid van de mensen wordt gekoppeld? Als dat kan, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Hoe koppelen we geld aan de waarde van arbeid?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2018 – Albuquerque (USA):

Ik weet heel goed dat men in vorige dispensaties geloofde dat de manier om de Amerikaanse economie weer op het goede spoor te brengen is terug te keren naar de gouden standaard. Maar zoals al vaker is gezegd, is het vanwege het huidige niveau van de economie praktisch gezien niet mogelijk is om Amerika op een gouden standaard te zetten om de eenvoudige reden dat er niet genoeg goud aanwezig is om de waarde van het huidige niveau van de economie te vertegenwoordigen. Er is niet genoeg goud opgedolven en als je Amerika op de gouden standaard zou zetten, dan zou de waarde van goud enorm toenemen. En dat zou de mensen die momenteel goud bezitten, een oneerlijk voordeel geven. En ik kan je ervan verzekeren dat het meeste goud in handen is en in de macht van de machtselite.

Voor de Gouden Eeuw zie ik een serie fases waarin het geld ontwikkeld wordt en het klopt dat één manier is dat je het koppelt aan de arbeid die door mensen wordt verricht, maar je hoeft het niet beslist specifiek aan iets te koppelen. Er zal een moment komen, waarop je eenvoudig kijkt naar de globale productiviteit in het land en dan zegt: “Wat wordt er in werkelijkheid geproduceerd?” Het is niet zo dat je een vast relatie moet hebben tussen een tastbaar goed en de hoeveelheid geld, omdat geld bedoelt is als ruilmiddel. Hoeveel geld moet er in omloop zijn om de goederen en diensten die er zijn, uit te wisselen?

Ik weet dat dit op het huidige niveau heel erg ingewikkeld klinkt, maar naarmate we dichter bij de Gouden Eeuw komen, zal niet alleen het bewustzijn hoger worden, maar er zal ook technologie zijn in de vorm van computertechnologie die het mogelijk maakt om veel gemakkelijker precies uit te rekenen hoeveel er wordt geproduceerd en hoeveel geld hiervoor nodig is.

Nu is het niet zo dat er een vast bedrag aan geld nodig is. Dat verandert niet. Dit is een heel variabele factor. De hoeveelheid geld die in omloop is, zal voortdurend fluctueren, maar dit wordt veel ingewikkelder dan het huidige economische systeem mee om kan gaan, maar als we verder in de Gouden Eeuw komen, zal er een geleidelijke verandering op gang komen waardoor dit hanteerbaar wordt. En dan wordt het mogelijk om economische modellen te maken om te berekenen hoeveel geld er moet zijn en zelfs als het iets ernaast zit, maakt dit niet heel veel uit omdat het systeem zichzelf tot op bepaalde hoogte kan reguleren. Het koppelen aan het werk van de mensen, is een mogelijkheid, maar er zijn nog andere dingen die je kunt uitwisselen in een samenleving. Hoe meet je zoiets? Hoe meet je bijvoorbeeld creativiteit? Nogmaals, we moeten meer kijken naar wat de mensen ruilen en hoe je een middel kunt hebben om dingen te ruilen in plaats van terug te gaan naar de economie van ruilhandel waarin je rechtstreeks goederen en diensten uitwisselt.

Ik weet dat ik je eigenlijk geen antwoord geef, maar dat komt omdat wij nog niet op het niveau zijn waarop we deze technologie en kennis kunnen uitbrengen. Daar is een geleidelijk proces voor nodig. En eerlijk gezegd zijn daar mensen voor nodig die veel kennis en ervaring met de economie hebben en die deze ideeën kunnen ontvangen en ze implementeren. En daarom zit er natuurlijk een limiet aan, zoals deze boodschapper volledig erkent, wat wij door iemand kunnen geven die niet die expertise bezit net zoals er een limiet zit aan wat wij op een bepaald moment kunnen geven.