Hoe kunnen studenten van geascendeerde meesters hun materiële en financiële welzijn bevorderen?

Vraag: Waarom is het zo moeilijk voor studenten van geascendeerde meesters om hun materiële en financiële welzijn bevorderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Nogmaals moet ik zeggen dat dit voor ieder persoonlijk anders is. Maar er zijn wel algemene tendensen. De ene is dat heel veel spirituele mensen een negatieve houding hebben ten opzichte van het fysieke octaaf, hun fysieke lichaam. En vaak ook een negatieve houding ten opzichte van geld, omdat zij in vele levens het idee hebben opgebouwd dat het niet spiritueel is en dat het lichaam de vijand is van je spirituele groei en dat geld je heel gemakkelijk kan afleiden van het spirituele pad. En er zijn natuurlijk mensen die in vorige levens hebben ervaren dat geld een afleiding was die ervoor zorgde dat ze een doodlopende weg insloegen en probeerden meer geld te vergaren in plaats van spirituele groei na te streven. Dit is één reden. Om hierover heen te kunnen stappen, moet je naar je psyche kijken. Nogmaals, bekijk welke gescheiden zelven je hebt met betrekking tot je materiële omstandigheden en geld. En los dan die zelven op opdat je een ander houding kunt ontwikkelen. Veel spirituele mensen zijn ook niet geneigd om zich te richten op het fysieke octaaf. Je focus gaat naar binnen, je richt je op het spirituele rijk en veel spirituele mensen, in combinatie met de gedachte dat de materiële wereld de vijand is van je spirituele groei, hebben hun aandacht uit de fysieke wereld teruggetrokken. Je richt je meer op spirituele groei of spirituele ervaringen. En je bewustzijn is daar niet mee bezig, je concentreert je daar niet op.

Een ander aspect is dat sommige mensen niet echt naar de praktische kant willen kijken. Wat is er voor nodig om bepaalde fysieke omstandigheden te manifesteren? Wil je echt een huis op een bepaalde stand? Wil je een bepaalde hoeveelheid geld? Wat zijn dan de praktische manieren om dat voor elkaar te krijgen, afhankelijk van de samenleving waarin jij woont? Hoe hebben andere mensen dat gedaan? En dan moet je beoordelen of jij dit iets is wat jij ook wilt doen. Ben je bereid om te doen wat je moet doen om aan die hoeveelheid geld te komen om bepaalde materiële situaties te kunnen bewerkstelligen, omdat dit een prijs heeft, zoals alles in het fysieke octaaf. Je moet misschien bepaalde dingen leren over hoe je geld verdient of hoe je een bepaalde baan krijgt. En er is ook bepaalde tijd en aandacht voor nodig. Ben je dus bereid om dat te doen? Er zijn spirituele mensen die dat niet willen. Maar dan moet je vrede hebben met het feit dat je een bepaalde levensstandaard hebt.

Wij weten dat er heel veel spirituele mensen zijn die de onrealistische verwachting hebben dat wanneer zij hun spirituele werk verrichten, of hun spirituele groei nastreven, God wel voor het geld zorgt. Wij kennen heel veel mensen die zijn begonnen met het maken van schatkaarten, of affirmaties, en die denken dat dit geld zal brengen. Maar het Alpha-aspect van beter materiële omstandigheden is de zelven overwinnen die jou blokkeren om de praktische stappen te kunnen doen. En het Omega-aspect is dat je die praktische stappen zet.

Maar het is ook een kwestie van wat jij wilt, wat voor leven wil jij? En dan kijk je naar het fysieke octaaf en dan zou je misschien kunnen beslissen dat ja, andere mensen hebben een bepaalde levensstandaard. Ik zie wat het hen kost om dat te bereiken, de hoeveelheid tijd en aandacht die ze eraan moeten besteden, en ik wil dat niet. Dus je hebt er vrede mee dat jij een lagere levensstandaard hebt dan je kunt bereiken als je er veel tijd en aandacht aan zou besteden. Maar dit is een individuele beslissing. Je moet voorkomen dat je in een twijfelachtige staat komt en eigenlijk geen beslissing neemt en dit is ook iets wat je bij veel spirituele mensen ziet. Ga je doen wat je moet doen voor een materiële levensstandaard of niet? En als je het niet doet, heb er dan vrede mee. In plaats daarvan zijn er mensen die niet bereid zijn om de praktische dingen te doen, maar veel tijd besteden om God bij wijze van spreken te dwingen door schatkaarten te maken of invocaties of meditaties of affirmaties op te zeggen en dergelijke. Maar zij zijn niet duidelijk over wat zij eigenlijk willen.

Het is dus belangrijk dat jij dat voor jezelf opheldert, waardoor je de zelven opruimt die jouw kijk op de materiële wereld blokkeren of je beeld vertekenen, zodat je die niet als de vijand van je spirituele groei beschouwt, maar in feite beseft dat het mogelijk is om fysiek geïncarneerd te zijn en te begrijpen dat veel fysieke activiteiten een onderdeel zijn van je spirituele groei. En in plaats van in dit niemandsland te zitten, waarin je geen duidelijke beslissing hebt genomen, werk je eraan dat je op het punt komt dat je bereid bent om te doen wat je wel wilt doen, welke levensstandaard je wilt en wat je wilt doen om daar te komen. Of je kunt het ook anders zeggen: Hoeveel tijd en aandacht wil ik besteden aan mijn materiële omstandigheden? En dan heb je vrede met het niveau van leven dat je kunt krijgen wanneer je daar die tijd en aandacht aan besteedt. Het is echt heel belangrijk dat jij als spiritueel persoon op het punt komt dat je het gevoel overwint dat de materiële wereld, het Moederrijk, de vijand is van jouw spirituele groei.

Nu komen we bij een tere kwestie, omdat de meesten van jullie die relatief nieuw zijn op het spirituele pad, de taak hebben om je boven het massabewustzijn uit te trekken. Je moet jezelf hogerop trekken dan de mensen in je gezin en de meeste mensen in de samenleving. Dit houdt dus in dat jij je meer op je spirituele groei moet concentreren dan op je materiële omstandigheden. Maar dit is slechts een stadium en er komt een moment waarop jij je zover aan die energie hebt onttrokken dat je meer vrijheid krijgt om je te richten op het oplossen van je psychologische problemen. En naarmate je dat doet, kom je in een fase dat je de materiële wereld niet meer als je vijand beschouwt. En dan besef je dat het mogelijk is om een fysieke materiële activiteit te beschouwen als een onderdeel van je spirituele groei en wanneer je wat aandacht besteedt aan het beter worden in een bepaalde taak, dan moet je natuurlijk accepteren dat je recht hebt op een geldelijke beloning omdat je die taak hebt verricht.

Deze boodschapper is door een stadium gegaan waarin hij moest leren dat hij waardevol werk deed als boodschapper en de boeken en websites maken. Maar hij had nog niet geaccepteerd dat het rechtvaardig en eerlijk was dat hij daar een geldelijke beloning voor kreeg, zodat hij dit werk kon blijven doen. En daarom moest hij zichzelf ervoor openstellen om dit echt te kunnen doen. En dit betekent niet dat hij een hoge levensstandaard heeft vergeleken met de meeste mensen, maar het is genoeg voor wat hij nodig heeft. En daar moet je naar streven, die innerlijke persoonlijke balans, zodat je begrijpt dat de manier waarop je geld verdient een onderdeel is van je spirituele groei, zelfs een onderdeel van je spirituele dienstbaarheid. Je moet het gevoel overwinnen dat je spirituele activiteiten hebt en dat geld verdienen gewoon iets is wat je hier moet doen en ik wil er zo weinig mogelijk tijd en aandacht aan geven.

Wanneer je begint je psychologische problemen op te lossen, dan kun je die twee bij elkaar brengen. En je zult zien dat een fatsoenlijk inkomen je helpt bij jouw spirituele groei, maar ook andere mensen, de mensen met wie je werkt, omdat je hen iets kunt geven dat hen helpt bij hun spirituele groei. En dan wordt dit een opwaartse spiraal voor je waarbij geen tegenstelling bestaat tussen wat je doet om op de materiële wereld te leven en het nastreven van spirituele groei.