De economie in de Gouden Eeuw

Vraag: Het kapitalisme heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde mens tegenwoordig een beter leven heeft dan de edelen in vroeger tijd. Toch lijken de meesters niet bepaald enthousiast over de toekomst van dit systeem. Of om zelfs van een op schulden berustende economie over te stappen naar een gouden standaard. Kun je hier wat meer over zeggen en wat voor economisch systeem of levenssysteem hebben zij dan voor ogen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Washington D.C. (VS):

Je kunt niet zeggen dat de gemiddelde burger tegenwoordig een hogere levensstandaard heeft dan de adel in het middeleeuwse Europa, omdat de gemiddelde burger tegenwoordig nog steeds de kost moet verdienen, zijn eigen werk in huis moet verrichten en zijn eigen kinderen opvoeden in plaats van vijfhonderd mensen dat voor hem laten doen. Het is natuurlijk mogelijk om het kapitalisme van één kant te bekijken en het te vergelijken met tweehonderd jaar geleden en dan te zeggen dat de samenlevingen van nu veel rijker zijn en dat de gemiddelde persoon beter af is dan tweehonderd jaar geleden. Maar komt dat door het kapitalisme of juist ondanks het kapitalisme?

Je moet begrijpen dat hier twee aparte elementen bij meespelen. Onder alles ligt de economie zelf, die is gebaseerd op bepaalde universele principes. Je zou die natuurwetten kunnen noemen; je zou die spirituele wetten kunnen noemen of bepaalde principes die in de economie aan het werk zijn. De menselijke wezens hebben in verschillende tijdperken van tijd tot tijd diverse ideologieën of theorieën bedacht die zij aan de economie hebben opgelegd, omdat zij wilden dat de economie een bepaalde kant opging. Wat je hier ziet, is gewoon het volgende: Het collectieve bewustzijn wordt verhoogd en zit al lange tijd in dat proces. Naarmate het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, groeit de economie. Dit is het onvermijdelijke gevolg van het verhogen van het collectieve bewustzijn. De economische groei die je de laatste paar honderd jaar voornamelijk in de democratische wereld ziet, is het natuurlijke gevolg van het verhogen van het bewustzijn. Die groei is ook het gevolg van democratie en een gelijkwaardiger samenleving die grotere aantallen mensen kansen geeft.

Het kapitalisme is echter een economisch stelsel dat in ieder geval de bedoeling heeft om de rijkdom in handen van een kleine elite te plaatsen, wanneer je het hebt over iets wat het kapitalisme dat bestaat uit vriendjespolitiek of monopolies. We hebben gezegd dat het alternatief is dat er geen economisch stelsel is. Wij als mensen maken geen theorie en leggen die op aan de economie door te zeggen dat de economie zo moet werken. In plaats daarvan gebruik je het wetenschappelijke proces en de ongelooflijke kennis en het aantal middelen die er tegenwoordig zijn om te bepalen hoe de economie werkt op grond van die natuurlijke principes.

Ik kan je verzekeren dat wanneer je een team van economen en mensen uit andere wetenschappen kon samenstellen en die bij elkaar zet, en hen er neutraal naar laat kijken met als doel om de universele principes te ontdekken van hoe de economie werkt, het hen dan ook zou lukken. Dit is niet gebeurd, de reden dat er geen theorie erover naar buiten komt, is dat de machtselite dit steeds weer opnieuw gesaboteerd heeft, omdat zij het monopoliekapitalisme willen houden. Als je de machtselite weghaalt, zoals Sanat Kumara heeft gezegd, als de basis voor een duurzame economie wordt dat die zich niet op winst richt, maar op het dienen van alle mensen die er zijn, dan komt het goed.

Waarom werkt het niet? Omdat de machtselite dit stelselmatig saboteert. Je krijgt geen natuurlijke economie zolang de machtselite dit mag saboteren en je hen het monopolie geeft. Dat kan niet. Dat zal niet gebeuren. Het is geen kwestie van een ander systeem invoeren. Het is een kwestie van de natuurlijke principes ontdekken die ervoor zorgen dat de economie werkt. Dit is haalbaar. Maar de gevallen wezens zullen er alles aan doen wat in hun macht ligt om dit te voorkomen.