Concurrentie in de Gouden Eeuw

Vraag: Deze vraag gaat over concurrentie in de Gouden Eeuw. Hoe kan ik iets wat ik doe spiritueler maken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2017 – Novosibirsk, Rusland:

Er is geen concurrentie meer als we verder komen in de Gouden Eeuw. Het hele bewustzijn van concurrentie dat je tegenwoordig ziet, is natuurlijk heel erg dualistisch en er zal een moment komen waarop een cruciaal aantal mensen dat heeft getranscendeerd en bedrijven tot het besef komen dat zij veel meer kunnen groeien door samen te werken in plaats van met elkaar te concurreren. Dit betekent niet dat er geen verschillen zullen zijn wat betreft bedrijven die zich richten op verschillende takken van de industrie, of verschillende bedrijven die met bepaalde innovaties komen. En niet alle bedrijven zullen samenwerken, maar de bedrijven die vroeger met elkaar concurreerden, zullen toegeven dat er meer winst te behalen valt als ze samenwerken, en dat houdt niet per se in dat ze moeten samengaan.

Dit houdt duidelijk verband met wat ik in eerdere dictaten heb gezegd, omdat de veranderingen van denkwijze in de richting van de Gouden Eeuw heel erg groot is en dit betekent dat heel erg weinig mensen die tegenwoordig in posities van leiderschap zitten, deze omslag op dit moment kunnen maken. Zij kunnen niet eens bevatten waar het in de Gouden Eeuw om gaat, omdat veel van hen zich geen situatie kunnen voorstellen zonder concurrentie. Zij gedijen op concurrentie. Zij willen graag voelen dat zij hun concurrenten hebben verslagen en dat motiveert hen. De industrie of de bedrijven zouden instorten zonder concurrentie.

En voor jou persoonlijk betekent dit dat jij weinig kunt doen om die omgeving te veranderen. Je kunt beslissen of jij wel wilt werken in zo’n omgeving. “Wat voor persoon ben ik? In wat voor omgeving wil ik werken? In wat voor omgeving verdien ik te werken?” Of je kunt proberen om het spiritueler te maken en dit betekent in de eerste plaats bereid moet zijn om naar jezelf te kijken en te zien dat die bepaalde omgeving je meesleept in een reactiepatroon. Ik zeg niet dat jij je uit een moeilijke situatie moet terugtrekken om de uitdaging te vermijden. Ik moedig jou juist aan om in een situatie te blijven en te proberen om naar je reactiepatronen te kijken, je gehechtheid aan dingen, die gehechtheid loslaten, je bevrijden van die reactiepatronen, zodat je daar kunt zijn zonder te reageren. En dan ben je vrij om te beslissen: “Nu ik hier kan zijn, wil ik hier dan wel zijn? Wil ik hier echt zijn?”

Als jij de beslissing neemt dat jij niet daar wilt zijn, dan zullen de meesten van jullie binnen een korte periode iets te zien wat je nog niet eerder had gezien wat je de kans geeft om van omgeving te veranderen en een andere manier te vinden om in je eigen onderhoud te voorzien en in dat van je gezin en dit zal op den duur zelfs tot toegenomen spirituele groei leiden. Denk erom dat de zakenomgeving zeker zal veranderen in de Gouden Eeuw, maar er zijn veel bedrijven waarvan je geen verandering van kunt verwachten, of dat er in de nabije toekomst iets zal veranderen.