Saint Germain bespreekt de huidige mondiale financiële en economische situatie

Vraag: Deze vraag gaat over de situatie in huidige wereldeconomie in het algemeen. Saint Germain heeft meerdere malen de economie en de financiën besproken. Wanneer ik naar verschillende aanwijzingen kijk in de huidige wereldeconomie, dan wordt de situatie steeds moeilijker. In de tijd van de financiële crisis in 2008 lossen de financiële elites de crisis op met een tijdelijke maatregel, zoals ultra lage rentes en buitengewone expansie van liquide middelen in plaats van aan het fundamentele probleem te werken. Het gevolg is dat de prijs van vastgoed en aandelen omhoog is gegaan en de schuld van huishoudingen en bedrijven enorm is gegroeid. Bovendien wordt de economische onevenwichtigheid groter omdat de top 1% van de bankrekeningen de helft van de totale rijkdom uitmaakt. Ik geloof dat echte democratisering samen moet gaan met economische democratisering door de inkomens te herverdelen. Zoals Saint Germain heeft gezegd, is het van groot belang dat veel mensen zich realiseren hoe de financiële elite een geldstelsel in handen heeft en opbouwt op grond van de echte economie en een systeem dat problemen over ongelijke inkomens oplost. Zou je willen bespreken wat wij moeten doen aan de huidige financiële en economische situatie op de wereld?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Korea:

Wat wij moeten doen, hangt af van wie wij zijn, in die zin dat als je vraagt wat de studenten van geascendeerde meesters moeten doen, dan zou het zijn de invocaties benutten die we jullie over de economie hebben gegeven. Ook natuurlijk door geschikte maatregelen te treffen, zodat jullie jezelf beschermen en niet je geld investeren in diverse corporaties en financiële instituten die op instorten staan.

Ik heb vroeger gezegd, zoals je correct hebt gezegd, dat er een fundamentele verandering is gekomen naar de crisis van 2008. En tenzij men bereid is om systematisch veranderingen door te voeren, is het slechts een kwestie van tijd voor het volgende eraan komt. Nu zijn er bepaalde maatregelen genomen die het moeilijker maken om een nieuwe crisis te veroorzaken. Maar het potentieel van een nieuwe crisis blijft bestaan. Het kan wel in een mildere vorm zijn. Wat betreft de democratisering van de economie heb ik al besproken wat er met corporaties moet gebeuren.

Maar laten we het ook over schulden hebben. Het is duidelijk dat het huidige model van een economie die op schuld berust niet houdbaar is en het zeker niet zal overleven in de Gouden Eeuw. Als de schulden zich blijven opstapelen zowel voor naties als voor individuele personen en corporaties, dan komt er een moment waarop het iedereen duidelijk wordt dat de enige manier om uit de schuld te komen, is simpelweg schulden kwijt te schelden, gewoon de klok op nul te zetten en te zeggen: “We schelden alle schulden kwijt.” Je kunt zien dat dit zelfs ook in de Bijbel gebeurde toen de economie nog veel kleiner was. En dat komt omdat wanneer je toestaat om geld te scheppen als schuld, dan zal de rente die je moet betalen over die schuld diverse problemen veroorzaken, waaronder druk door de inflatie. En er komt een moment waarop dit niet meer houdbaar is.

Wat betreft de herverdeling van de rijkdom, ja, dit kan zeker zoals is uitgelegd bij de corporaties dat de mensen die bewuster zijn hun geld niet uitgeven aan de corporaties die in het bezit zijn van, die geld doorsluizen naar, de topelite. Er kunnen ook diverse lagen in de economie zitten, zoals je nu al ziet. Op dit moment heb je bijvoorbeeld de zogenaamde ondergrondse economie die wordt aangewakkerd door drugsgeld, bijvoorbeeld, of andere vormen van misdaad. Ik keur dit niet goed natuurlijk, ik zeg gewoon dat je één bepaald niveau in de economie hebt en daarnaast het officiëlere legalere niveau van de economie.

Maar er begint al een nieuw niveau van economie op te komen, waar de mensen zich meer van bewust zijn, zich meer van gewaar zijn, om niet hun geld bij de grote corporaties te besteden. Nu is het natuurlijk ook mogelijk om zover te komen dat samenlevingen zich realiseren dat niet alleen schulden een probleem zijn, omdat die barrières, problemen, inclusief ongelijkheid, opwerpen maar ook de concentratie van de rijkdom in handen van een paar mensen is een probleem. Hier kun je op verschillende manieren mee omgaan. Zoals je in Europa in een aantal naties ziet, kun je extra belasting laten betalen door mensen met hoge inkomens of hoge winsten. Maar dit kan ook door bepaalde vormen van speculatie te verbieden, wat je met een neutraal woord financiële instrumenten noemt, maar die alleen maar speculaties zijn. Er zal ook een moment komen waarop naties inzien dat het handhaven van de huidige economie niet haalbaar is, iets wat ik een op waarneming gebaseerde gokeconomie heb genoemd. En dat betekent dat die financiële instrumenten die heel gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden door de elite, illegaal worden. En als je dat doet, dan zal het voor rijke mensen moeilijker worden om het geld dat zij hebben te gebruiken om meer geld te verdienen.

Zoals ik ook eerder heb gezegd, zal er een moment komen waarop samenlevingen zich zullen realiseren dat geld verdienen met geld in een democratisch – een echt democratisch land – niet mag worden toegestaan, omdat dit een oneerlijk voordeel geeft aan de mensen die geld hebben verzameld, vaak hebben ze dit vergaard door geweld of bedrog. En daarom kun je niet echt een democratische samenleving hebben zolang je mensen markten laat manipuleren om maximale winsten te behalen. Jullie als spirituele mensen kunnen hier oproepen voor doen. Wij hebben al invocaties gemaakt voor dat doel. Er komen in de toekomst nog meer. Maar zelfs de invocaties op deze conferentie zijn nuttig voor dat doel.