Tienden

Vraag: Kunnen de meesters iets vertellen over het praktiseren of de vereisten van tienden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

Dit is een traditie die ver teruggaat naar de tijd van de Bijbel. Er wordt altijd naar Abraham verwezen. Maar toch moedigen we dit niet aan in de modern tijd, het Aquariustijdperk. Wij hebben deze beweging niet gevraagd om een tiende van hun inkomen te geven. Je geeft wat volgens jou gepast is en je laat je persoonlijke economie niet in de war brengen. Het is eigenlijk een concept dat van tijd tot tijd door de gevallen wezens wordt gemanipuleerd. De katholieke kerk heeft dit gebruikt om mensen te manipuleren om geld aan de kerk te geven. En daardoor heeft de kerk veel langer kunnen bestaan dan eigenlijk had gemoeten en daardoor hebben mensen die tienden hebben gegeven, karma gemaakt door het leven van de kerk te verlengen of veranderingen te voorkomen. Hetzelfde kun je zeggen van andere kerken die niet door de geascendeerde meesters worden gesponsord of gesteund.

Er bestaat altijd de kans dat spirituele bewegingen die worden geleid door de epische denkwijze dit gebruiken om mensen veel geld aan de organisatie te laten geven. En dit is geen gezonde situatie. Het is ook niet iets wat wij nu aanmoedigen. Een organisatie van geascendeerde meesters is om te beginnen geen winstgevend avontuur. Het gaat niet om geld. Het gaat niet om geld verdienen. En je kunt altijd zeggen: “Je hebt natuurlijk geld nodig om de leringen te promoten.” Maar is dat wel zo als je het internet hebt en mensen die dat willen gebruiken? Je hebt niet zoveel geld nodig om de leringen te promoten. Het is helemaal niet nodig in deze tijd. Er kunnen situaties zijn waarin een organisatie bijvoorbeeld zegt: “Wij hebben een plan voor een bepaald project en we vragen hier donaties voor.” Maar om nu regelmatig het tiende te vragen is niet nodig. Je bent natuurlijk vrij om dit individueel te doen. Maar het is niet iets wat wij van iedereen vragen.