Bitcoins

Vraag: Werd de bitcoin uitgedacht door de elite als een manier om in de toekomst meer macht over de mensen te kunnen uitoefenen, of om de mensen te bevrijden van het huidige monetaire systeem?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Washington D.C. (VS):

Dit werd niet bedacht door de elite, maar werd geïnspireerd door de gevallen wezens. Voor de huidige machtselite, in ieder geval degenen die zijn geïncarneerd, is de bitcoin zo’n abstract begrip dat het hen heeft verrast, net zoals de computer industrie de traditionele industrie verraste. In haar huidige vorm is het niet iets wat de mensen kan bevrijden van de elite, omdat de machtselite wel een andere manier zal vinden om hen te manipuleren.

Je kunt natuurlijk ook een elektronische geldeenheid maken en dit zal in de toekomst gebeuren, maar het bewustzijn moet eerst worden verhoogd voordat dit echt een succes kan worden. Natuurlijk heb ik hier al plannen voor ontwikkeld en ik werk samen met bepaalde mensen die inzicht hebben in de economie om een ander soort geld voort te brengen. In feite, diverse soorten geld.