De Me Too beweging

Vraag: Kunnen de meesters iets zeggen over de Me Too beweging en de meest recente vrouwenbeweging in Amerika? Heeft dit gevolgen voor de verdere bevrijding van vrouwen of is het een nieuwe tactiek om verdeeldheid te scheppen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

De Me Too beweging is zeker een noodzakelijke stap in het verhogen van het collectieve bewustzijn. Laten we een voorbeeld nemen: de filmindustrie. Iedereen die betrokken is bij de filmindustrie van de laatste paar decennia weet dat bepaalde regisseurs, bepaalde acteurs, bepaalde mensen met geld, hun machtspositie hebben misbruikt om seksueel voordeel te behalen uit vrouwen, zelfs uit mannen, maar meestal vrouwen. Dit is al lange tijd een zogenaamd publiek geheim in de filmindustrie onder de insiders, maar het was absoluut noodzakelijk dat het niet meer geheim mocht blijven voor het echte publiek en dat men zich hiervan bewust moest worden.

Het was absoluut noodzakelijk dat vrouwen hiermee naar buiten kwamen. Het was absoluut noodzakelijk voor hun persoonlijke helingsproces. Maar het vormde ook een onderdeel van hun Goddelijke plan waarin stond dat zij hadden beloofd om dit te doen, dit aan te nemen en het bloot te leggen om het bewustzijn te verhogen. He is dus duidelijk een goede stap en het heeft eigenlijk al veel langer geduurd dan in het ideale geval had gemoeten. Je moest echt kijken naar een aantal regisseurs die al meerdere decennia hiermee wegkomen, die mensen hebben omgekocht, onder andere door de mensen die zijn misbruikt te laten zwijgen en te zeggen: “Hoe heeft dit zolang door kunnen gaan? Hoe konden zij hiermee weg komen? Waarom zag niemand dat ‘de keizer niets aan had’?” Dit is niet alleen zo in de filmindustrie, maar ook zo in de politiek, op het terrein van de religie, zoals je ziet aan de ontmaskering van steeds meer seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Kan een beweging worden gebruikt voor verdeeldheid? Ja natuurlijk. Alles kun je te ver doorvoeren. Alles kan uit evenwicht raken, maar dat hoort ook bij het proces, mijn geliefden. We werken niet naar een eindresultaat toe. Het resultaat is het verhogen van het bewustzijn. Hoe verhogen we dan het bewustzijn? Niet als we iets onderdrukken. Niet als wij niets doen. Hoe leren wij? Door experimenten uit te voeren. Door iets te doen, het resultaat te zien en dan onze aanpak verbeteren op grond van de resultaten. Als je dat niet had gedaan, als je niet naar buiten had durven komen en te experimenteren hoe had je dan iets kunnen leren?

Dus nogmaals, natuurlijk kun je naar vroeger tijden kijken wat betreft de vrouwenbeweging en dan zie je dat er – in ieder geval op een bepaald moment – vrouwen waren die heel militante feministen werden en je kunt wel begrijpen dat dit heel erg uit evenwicht was. Maar nogmaals, dit was een noodzakelijke fase die je vaak ziet, zoals we hebben gezegd, wanneer er iets nieuws gebeurt. De eerste mensen die de beweging in het leven roepen, zijn vaak nogal uit evenwicht. Dit is noodzakelijk omdat er mensen zijn – neem de filmindustrie – die heel erg uit evenwicht zijn aangaande het misbruik van vrouwen en dat geheim willen houden. Onevenwichtige mensen hebben een situatie gecreëerd en vaak zijn er onevenwichtige mensen die naar het tegenovergestelde uiterste gaan om de impasse te doorbreken en dingen in beweging te zetten. Geleidelijk aan krijg je dan in het ideale geval evenwichtiger mensen die ingrijpen, zodat er geen verdeeldheid ontstaat, er geen dualistische strijd begint, maar die meehelpen om het collectieve bewustzijn te verhogen en er op een evenwichtiger manier naar kijken.

Jullie zijn nu in een situatie om de mensen die heel lang vrouwen hebben misbruikt te ontmaskeren in de media, hen voor het gerecht te slepen en zij zullen hier natuurlijk weerstand tegen bieden. Zij zullen proberen om de vrouwen te vernietigen die hun zegje doen, ze psychologisch vernietigen, hun geloofwaardigheid vernietigen en de vrouwen – in ieder geval een paar van hen – zullen waarschijnlijk een heel dualistisch gevecht beginnen om te bewijzen dat zij gelijk hadden. Dan zal er dus een dualistische strijd ontbranden die een tijdlang voor verdeeldheid zorgt, maar op den duur is het nodig om je bewustzijn hierop te concentreren en zover te komen dat het grote publiek zegt: “Wij kunnen dit niet langer door laten gaan. Wij willen geen filmindustrie die berust op het systematische misbruik van vrouwen. Wij willen geen katholieke kerk die het systematische probleem heeft dat priesters kinderen misbruiken. Wij willen geen zakenlieden of politici die systematisch hun secretaresses misbruiken en andere soortgelijke dingen doen.” Als jij je aandacht hierop richt en het verwerkt, dan zal het collectieve bewustzijn veranderen en wel zo dat de mensen tot het besef komen dat zij hier niet mee weg kunnen komen.

In het begin zullen de misbruikers eenvoudig zeggen: “Ik moet hiermee ophouden, omdat ik zal worden ontmaskerd en ik wil mijn carrière niet ruïneren.” Dit is natuurlijk niet de beste reactie hierop, maar er zal een moment komen waarop dit gewoon verdwijnt. Er komt een nieuwe generatie op die het vanaf het begin beschouwt als iets wat je absoluut niet doet of eenvoudig niet wil doen – op die manier misbruik maken van mensen. Op deze manier verandert het bewustzijn en gaat de samenleving vooruit.